Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Marcel Gielen (deel 2) 12/02/2018 - 21/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Duif 1 BE11-5155551 - “De 551, lijn 1e ASduif Fond, 13e Nat, 25e Internat. Barcelona” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 2 BE11-5155519 - “De 519, inteelt duivin stamduif “045”, kleindochter 18e Internat. Barcelona” € 80,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 3 BE11-6166793 - “De 793, inteelt duivin stamduif “045”, kleindochter 18e Internat. Barcelona” € 55,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 4 BE11-5155537 - “De 537, kleindochter stamduif 3045”, lijn 18e Internat. Barcelona” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 5 BE12-5074980 - “De 980, lijn Stamduifn 18e Internat. Barcelona” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 6 BE13-5146462 - “De 462, inteelt stamduiver “045”, lijn 5x Barcelona, 18e Internat. Barcelona” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 7 BE13-5146436 - “De 436, lijn 18e Internat. Barcelona” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 8 BE13-5146478 - “De 478, inteelt Stamduiver, lijn 15e Internat. Barcelona” € 60,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 9 BE13-5146411 - “De 411, inteelt Stamduif, lijn 18e Internat. Barcelona” € 25,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 10 BE13-5146417 - “De 417, Dochter Barca (5x Prijs Barcelona), kleindochter stamduif” € 105,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 11 BE14-2334944 - Rechtstreekse Nouwen-Paesen “De 944, dochter 61e Nat., lijn 46e Internat. Narbonne” € 175,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 12 BE14-2064761 - “De 761, lijn 14e Internat. Barcelona, kleindochter 5e Nat. St. Vincent” € 25,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 13 BE15-2193320 - “De 320, kleindochter Stamduif, 16e Internat. Pau, Dochter 5x Barcelona, lijn 18e Internat. Barcelona” € 225,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 14 BE15-2193332 - “De 332, kleindochter Stamduif, 16e Internat. Pau, Dochter 5x Barcelona, lijn 18e Internat. Barcelona” € 150,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 15 BE15-2193299 - “De 299, kleindochter Stamduif, 16e Internat. Pau, Dochter 5x Barcelona, lijn 18e Internat. Barcelona” € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 16 BE15-2193301 - “De 301, Inteelt Stamduif, lijn De Narbonne (26r Nat.), Barcelona 2 (18e Internat.)” € 65,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 17 BE15-2193296 - “De 296, inteelt Stamduiver x dochter 16e Internat. Pau” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 18 BE15-2193344 - “De 344, lijn Stamduif “045”, 1e Prov., 6e Nat. Perpignan” € 150,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 19 BE15-2193302 - “De 302, kleindochter stamduiver x lijn Vale Barcelona 2 (25e Barcelona)” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 20 BE15-2193343 - “De 343, kleindochter stamduiver x lijn Vale Barcelona 2 (25e Barcelona)” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 21 BE14-2029071 - “De 071, kleindochter stamduiver x lijn Vale Barcelona 2 (25e Barcelona)” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 22 BE15-2193357 - “De 357, lijn 1e Asduif Fond KBDB, 1e Bordeaux” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 23 BE15-2297493 - “De 493, inteelt Stamduiver, lijn 15e internat, 18e internat. Barcelona” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 24 BE15-2193349 - “De 349, inteelt Stamduiver, lijn 26e Nat. Narbonne, 16e Internat. Pau” € 60,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 25 BE16-2232551 - “De 551, kleinzoon Stamduiver, lijn 21e Nat. Barcelona, 15e Internat. Barcelona, 16e internat. Pau” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 26 BE15-2193311 - “De 551, kleinzoon Stamduiver, lijn 21e Nat. Barcelona, 15e Internat. Barcelona, 16e internat. Pau” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 27 BE16-2313781 - “De 781, lijn 1e Asduif Fond KBDB” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 28 BE13-5146480 - “De 480, kleindochter Stamduiver, lijn 16e Internat. Pau” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 29 BE13-5146410 - “De 410, 2x Barcelona, kleindochter stamduiver” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 30 BE17-5125144 - “De 144, lijn Stam duiver, 5x Barcelona, 15e Internat., 18e Internat. Barcelona” € 110,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 31 BE14-6014088 - “De 088, 100% Van Bruane” € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 32 BE16-2232542 - “De 542, lijn Stam duiver x 100% Bruane” € 80,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 33 BE16-2232577 - “De 577, lijn 1e Narbonne” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 34 BE16-2232587 - “De 587, lijn 73e Nat. Barcelona, kleinzoon 5x Barcelona” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 35 BE16-2232557 - “De 557, lijn 73e Nat. Barcelona, kleinzoon 5x Barcelona” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 36 BE16-2313783 - “De 783, Bruane x kleindochter Stam duiver” € 175,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 37 BE16-2232543 - “De 543, Bruane x kleindochter Stam duiver” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 38 BE16-2232598 - “ De 598, lijn 1e Asduif Fond KBDB, 16e Internat. Pau, 18e Internat. Barcelona” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 39 BE16-2232597 - “ De 597, lijn 1e Asduif Fond KBDB, 16e Internat. Pau, 18e Internat. Barcelona” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 40 BE16-2313784 - “De 784, Bruane x dochter Stamduiver” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 41 BE16-2232583 - “De 583, lijn 1e , 6e Nat. Perpignan, 15e Nat. St.- Vincent, stamduiver” € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 42 BE16-2232547 - “De 547, lijn Stamduif “045”, 6e Nat. Bordeaux, kleinzoon 26e Nat. Narbonne” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 43 BE15-2193335 - “De 335, inteelt stamduiver x Paesen” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 44 BE13-2196305 - “De 305, zoon Narbonne (26e Nat. Narbonne)” € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m

Paul Geens 12/02/2018 - 21/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Duif 1 BE13-6040854 - 100% Leo Heremans lijn Rossi € 125,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 2 BE14-6252239 - Kleinzoon 35x1ste Prijs € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 3 BE16-6234256 - Anthonissen x Dhondt 19de Chevrainvilliers € 25,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 4 BE16-6234965 - Dhondt x Denissen 21ste Bourges € 35,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 5 BE15-6207260 - Melis x Heremans 2de Quievrain, 3de Melun € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 6 BE15-6207271 - Kleindochter Gaby Vandenabeele 3de La Souterraine € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 7 BE15-6207055 - Superke 2x1ste Noyon, 8ste Provinciaal Gien € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 8 BE15-6207750 - Topper 3de Quievrain € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 9 BE15-6207007 - Kleinkind 5x1ste prijs € 105,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 10 BE15-6207215 - Geschelpte 215 - 14de Argenton € 65,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 11 BE15-6207204 - Kleinzoon Geerinckx lijn Big Mama, First Lady € 125,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 12 BE13-6241883 - 100% Danny De Voogd 4de Gueret € 60,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 13 NL11-3013244 - Zoon Dario H. Melis 1ste Ruffec € 110,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 14 NL13-3334996 - Lijn Gladiator 3e Nationale Asduif Halve Fond KBDB € 90,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 15 BE13-6241818 - Topper 11x10 tal € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 16 NL10-3006918 - Topper 1ste jaarlingkampioen, 1ste generaalduifkampioen € 90,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 17 BE14-6252269 - superke 2x1ste Souppes € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 18 BE16-6234217 - Toppertje 2x1ste € 95,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 19 BE12-6275557 - Jacobs x Geerinckx 3de Noyon € 135,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 20 BE16-6238699 - Zoon topvliegers € 110,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 21 BE15-6207001 - Jacobs x Anthonissen 15x10tal € 85,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 22 NL13-1303288 - Jacobs x Geerinckx 3x 1ste prijs. € 85,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 23 BE16-6234202 - Suppeke 2de Noyon € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 24 BE15-6207129 - 100% Paul Geens 8x10tal € 55,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 26 BE14-6149572 - toppertje 2x3de Noyon € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 27 BE14-6252401 - Superduif 13x10tal € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 28 BE14-6149569 - De Rauw Sablon x Heremans 37ste Provinciaal Gien € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 29 BE15-6207191 - De Rauw Sablon x Leemans 89ste Montlucon 10752 duiven € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 30 BE15-6207266 - De Rauw Sablon x Leemans 8ste Bourges € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m

Jongen 2018 DSB (deel 5) 15/02/2018 - 21/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Duif 1 BE18-5042095 - Witje Hendrikx lijn 2de Nationaat Gueret 10203 duiven € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 2 BE18-5042096 - Hendrikx lijn 2de Nationaat Gueret 10203 duiven € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 3 BE18-5042099 - Kleinkind Sury 2de Nationaal x topper Timo Vanwijnsberghe 11xprijs/10tal € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 4 BE18-5042100 - Lijn De Spitse & De Goeie 5de Nationaal Chateauroux € 75,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 5 BE18-5042101 - Lijn De Spitse & De Goeie 5de Nationaal Chateauroux € 100,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 6 BE18-5042102 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 25,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 7 BE18-5042103 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 25,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 8 BE18-5042104 - Lijn Kaasboer Gaston Van De Wouwer € 85,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 9 BE18-5042105 - Lijn Kaasboer Gaston Van De Wouwer € 60,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 10 BE18-5042106 - Kleinkind Ville 2de Bourges € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 11 BE18-5042107 - Kleinkind Ville 2de Bourges € 55,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 12 BE18-5042110 - Kind De Super Malfait 15Xprijs Nationaals € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 13 BE18-5042111 - Kind De Super Malfait 15Xprijs Nationaals € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 14 BE18-5042112 - Kleinkind 4de Nationaal La Chatre x 6de Nationaal Gueret € 30,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m
Duif 15 BE18-5042149 - Kleinkind 2de Olympiade duif fond Malfait € 50,00
21 februari 2018 20:00:00
1d9u11m

Jongen 2018 DSB (deel 6) 19/02/2018 - 28/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Duif 1 BE18-5042097 - Hendrikx lijn Ibrahimovic 2de Nationaal Argenton € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 2 BE18-5042098 - Hendrikx lijn Ibrahimovic 2de Nationaal Argenton € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 3 BE18-5042113 - Kleinkind topvliegster 25ste Nationaal Bourges € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 4 BE18-5042114 - Kleinkind topvliegster 25ste Nationaal Bourges € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 5 BE18-5042115 - Uit lijn 2 de semi Nationaal Argenton € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 6 BE18-5042116 - Uit lijn 2 de semi Nationaal Argenton € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 7 BE18-5042117 - Kleinkind toppers 2de Provinciaal La Souterraine € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 8 BE18-5042118 - Kleinkind toppers 2de Provinciaal La Souterraine € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 9 BE18-5042119 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 10 BE18-5042120 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 11 BE18-5042121 - Lijn Sury 2de Nationaal Gueret € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 12 BE18-5042122 - Lijn Sury 2de Nationaal Gueret € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 13 BE18-5042123 - Kind toplijnen de witte Tremelo, Chateauroux, Vos Jennes & Van Dijck € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 14 BE18-5042124 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 15 BE18-5042125 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 16 BE18-5042127 - 100% Leon Jacobs lijn autowinnaar € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 17 BE18-5042128 - 100% Leon Jacobs lijn autowinnaar € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 18 BE18-5042129 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien x Van Eynde-Goovaerts € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 19 BE18-5042130 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien x Van Eynde-Goovaerts € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 20 BE18-5042131 - Kleinkind De Spitse 2x1ste gien x lijn Dirk Van Dijck € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 21 BE18-5042132 - Prachtig 132 uit lijn Spitse, jonge indurain, Sury 2de Nationaal € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 22 BE18-5042133 - Prachtig 133 uit lijn Spitse, jonge indurain, Sury 2de Nationaal € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 23 BE18-5042135 - Kleinkind Gastoine topduivin inteelt naar kaasboer 2de Gien, 2de Argenton. € 75,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 24 BE18-5042136 - Lijn Dikke Power Gunther Gysen € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 25 BE18-5042137 - Lijn Dikke Power Gunther Gysen € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 26 BE18-5042138 - Toppertje Van Dijck x Hendrikx € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 27 BE18-5042139 - Toppertje Van Dijck x Hendrikx € 35,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 28 BE18-5042140 - 100% Hendrikx top lijnen € 40,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 29 BE18-5042141 - 100% Hendrikx top lijnen € 40,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 30 BE18-5042142 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 31 BE18-5042143 - Lijn De Spitse 2x1ste Gien € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 32 BE18-5042144 - 100% Verreckt-Arien lijn Senne & Gina 1ste Provinciaal Gien € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 33 BE18-5042145 - 100% Verreckt-Arien lijn Senne & Gina 1ste Provinciaal Gien € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 34 BE18-5042146 - Kleinkind 25ste Nationaal Bourges € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 35 BE18-5042147 - Kleinkind 25ste Nationaal Bourges € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 36 BE18-5042148 - Kleinkind Geschelpte Dirk 1ste Gien, 2de Bourges € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 37 BE18-5042150 - Uit lijn 1ste semi Nationaal Jarnac Ludo Thijs € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 38 BE18-5042109 - Kleinkind Wiky 5de asduif fond € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 39 BE18-5042108 - Kleinkind Wiky 5de asduif fond € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 40 BE18-5042080 - Lijn The Special One Hok Lens € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 41 BE18-5042079 - Lijn The Special One Hok Lens € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m

Jan Van de Moortel 19/02/2018 - 28/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Duif 1 BE15-2104867 - 100% Geerinckx lijn Gladiator € 100,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 2 BE16-2057560 - Uit lijn Leeuw Marcel Wouters € 75,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 3 BE16-2298375 - lijn Gladiator € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 4 BE16-2298367 - 100% Geerinckx lijn Gladiator x Wittekop Sylvester € 130,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 5 BE16-2298366 - 100% Geerinckx lijn Gladiator x Wittekop Sylvester € 130,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 6 BE16-2298321 - 100% Geerinckx toplijnen € 100,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 7 BE16-2057562 - lijn Gladiator € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 8 BE17-2151496 - Geerinckx x New Ace hok Limbourg € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 9 BE17-2153825 - Geerinckx lijn Wittekop Sylvester x Dirk Van Dijck € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 10 BE17-2151498 - lijn Geerinckx Wittekop Sylvester x Olympiade Heremans € 40,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 11 BE17-2153827 - lijn Geerinckx Wittekop Sylvester x Olympiade Heremans € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 12 BE17-2151497 - Geerinckx x Leo Heremans € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 13 BE17-2153826 - Geerinckx lijn Wittekop Sylvester x Dirk Van Dijck € 75,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 14 BE17-2151495 - Geerinckx x New Ace hok Limbourg € 25,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 15 BE17-2151490 - lijn Geerinckx Wittekop Sylvester x Olympiade Heremans € 45,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 16 BE17-2151486 - Geerinckx lijn Wittekop Sylvester x Dirk Van Dijck € 55,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 17 BE17-2151485 - Geerinckx lijn Wittekop Sylvester x Dirk Van Dijck € 50,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m
Duif 18 BE17-2151483 - Geerinckx x Leo Heremans € 30,00
28 februari 2018 20:00:00
8d9u11m

Charity (deel 2) 12/02/2018 - 22/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 Chris Hebberecht (Evergem, BE) : Jonge duif op afspraak - wint en laat winnen in 2017 met nationale asduiven en nationale winnaars € 175,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 2 Boterdaele-Rombaut (Sint-Niklaas) : Jonge duif op afspraak - 1ste provinciaal Tours van 2718 jaarlingen OVL € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 3 Jos Das uit Lummen (Limburg) ; Jonge duif op afspraak wint de eerste Provinciaal uit Gien op 17/06/17 van 4.593 jaarse duiven Provinciaal Limburg. € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 4 Moors Jozef en Eric Kimberly en Lynn ( Lanaken ) : Jonge duif op afspraak In 2017 werden weer een hele reeks eerste en kopprijzen gewonnen, zowel lokaal, in het gewest, in fondclub Lanaken en in het samenspel Lato (Lanaken – Tongeren) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 5 2049290-2016 - Danny & Nick Van Avondt uit Wespelaar (Vl-Brab.) : Duif 2017 pedigree volgt zij werden 1st Nat. Kamp. Zware HAFO JL KBDB 2017 € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 6 Willy Corteel (Oostduinkerke) : Jonge duif op afspraak - 2 de kampioen grote fond oude zone 1 Vlamertinge 3de kampioen grote fond oude zone 2-3 Vlamertinge Willy Corteel wint met 'Benjamin' 1ste Nat. Jarnac en 1ste Prov. Agen bij de oude duiven. € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 7 Bourlard Pere en Fils ( Harvenq ) Koppel eieren - afspraak maken met Bourlard eind maart -ze spelen maar liefst 5 nationaals in de laatste 6 jaar . € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 8 Jean & Melanie Delstanche Bierges: jonge duif op afspraak Mr Delstanche, medebeziler van de Waalse duivensport en Petit Club. Winnaar Bergerac Interprovinciaal 2016 jaarlingen € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 9 4073607-16 - Leon Messiaen ( Grammene ) : Leon schenkt de “4073607/16” afkomstig uit het beste van zijn mini-kolonie. € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 10 Johny Maenhout ( Sijsele ) : jonge duif 2018 op afspraak - Aartrijke : 1° Kampioen Tours Jaarlingen € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 11 Frans Waerniers (Knesselare) : Ik schenk jullie een bon voor een laat duivinnetje van 2017 te kiezen uit een tiental streng geselecteerde late duivinnen.- Hij bezit een bekende en beroemde zware fond kolonie. Zelf was hij reeds winnaar van 1ste Nationaal Marseille en 1ste Nationaal Narbonne Zijn duiven liggen aan de basis van menig tophok in België € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 12 17-3021088 - Pierre Vercamst uit Anzegem (W-Vl) : Duivin met pedigree Opnieuw kampioenstitel voor Pierre Vercamst uit Anzegem (W-Vl) € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 13 Deprez Luc (Ingelmunster) : Jonge duif op afspraak De kolonie van Luc draait al jaren mee aan de top van het duivengebeuren, niet alleen provinciaal maar ook nationaal. € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 14 Rainer Leisegang - Hattorf (DE) : jonge duif 2018 op afspraakEen van de beste kweekhokken in Duitsland is het hok van Rainer Leisegang uit Hattorf. Een kweekhok dat sinds 2009 is opgebouwd, is uitsluitend gebaseerd op kinderen en broers en zussen van absolute topduiven, voornamelijk van Belgische topformaties . € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 15 Allemeersch-Van Parys uit Ruddervoorde (W-Vl) : Jonge duif 2de ronde in Maart ui t de beste kwekers deze tandem kweekt dominante verervers. € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 16 Schroeven-Hermans ( MOLENSTEDE ) : jonge duif 2018 derde ronde op afspraak SCHROEVEN – HERMANS UIT MOLENSTEDE 3de NAT KAMPIOEN HALVE FOND OUDE / JAARSE KBDB 2017 + 3 NAT ASDUIVEN HALVE FOND € 65,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 17 Schroeven-Hermans ( MOLENSTEDE ) : jonge duif 2018 derde ronde op afspraak SCHROEVEN – HERMANS UIT MOLENSTEDE 3de NAT KAMPIOEN HALVE FOND OUDE / JAARSE KBDB 2017 + 3 NAT ASDUIVEN HALVE FOND € 90,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 18 Julien Nibus - Mortier : koppel eieren op afspraak 8ste nat. Kamp. KBDB grote halve fond oude duiven € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 19 Visschers & Zoon ( Maasmechelen ) : koppel eieren op afspraak Visschers en zn uit Maasmechelen winnen 1ste Nationaal Chateauroux van 12.149 Jonge duiven € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 20 Peter Stakenborg ( Neeroeteren ) : Koppel eieren uit de kwekers in mei. van het beste vitesse-hok van België € 70,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 21 Johan Vleeracker ( Kortenberg ) : Koppel eieren (op afspraak) 2de helft maart Johan Vleeracker (64 jaar) uit Kortenberg (Vlaams-Brabant) wint de 2de Provinciale Asduif oude duiven All-Round 2017 KBDB Vlaams-Brabant. werd 3de Kampioen jonge Duiven Soissons 2017 Woluwe Center. € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 22 Guido en Tom De Rijck ( Lier ) : Jonge duif 2018 op afspraak Guido & Tom De Rijck (Lier, Ant.): 1e Prov. Kampioen Marathon 2017 Antwerpen & 6e Internat. + 3e Nat. + 1e Prov. Narbonne 29/07 € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 23 Marcel Wouters ( Westmalle ) : laatje 2017 met pedigree - 7e Asduif oude Grote Halve Fond 2017 KBDB Nationaal € 200,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 24 Robin Van Leuven ( Berlaar ) : Jonge duif 2018 op afpsraak wint 1-3-4de Asduif jonge duiven Quievrain 2017 samenspel Diamantverbond. Robin Van Leuven uit Berlaar (Antwerpen) werd 5de Kampioen jonge duiven Quievrain 2017 samenspel Diamantverbond. € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 25 Ferdy Schuermans ( Duras ) : Jonge duif 2018 3de ronde (mei-juni) op afspraak - Een ware topper op de halve fond vluchten € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 26 Aelbrecht Marcel : ( Lebbeke ) : jonge duif 2018 op afspraak - Aelbrecht Marcel Dé Superster van het Belgische fondgebeuren € 225,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m

De Toekomst Halen (deel 1) 13/02/2018 - 22/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 5007084/18 - Vanmeert Roger en Koen (Zelem): Inteelt witbaard (stamvader en vader/grootvader van 3 verschillende nationale asduiven) € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 2 5007101/18 - Vanmeert Roger en Koen (Zelem): jonge uit Shadow 13x1ste prijs, 1st prov asduif jaarse 2014 € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 3 5070106/18 of 5007107/18 - Vanmeert Roger en Koen (Zelem): Jonge uit 11x1ste prijs € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 4 5069637/18 - Leten-Isenborghs M&P (Paal): Ras Koopman x Vandenabeele € 65,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 5 5070843/18 of 5070844/18 - Raymaekers-Stratingh (Linkhout): Halfbroer Greg 3x1ste € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 6 5070825/18 of 5070826/18: Ouders 4x1ste - Raymaekers-Stratingh (Linkhout) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 7 5069572/18 of 5069573/18 - Vanonckelen Marc (Halen): Grandchild APRILLA (1 prov Argenton, 5e nat.Argenton 22442p) Grandchild LUCKY LUKE (basic Breeder Bosmans-Leekens) € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 8 5069566/18 of 5069567/18 - Vanonckelen Marc (Halen): Father is ARGON (Grgrfth BOWY-11 nat Bourges 36315p.) Mother is Line SEDNA, JUTTA, PRO-FREDDY.. € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m

Oost-Vlaamse Jeugdclub 12/02/2018 - 22/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 De Schepper-Temmerman € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 2 Braem Robert € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 3 Bundervoet Herlinde € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 4 De Pauw en Zoon € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 5 Claus Eric € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 6 Joost De Smeyter € 475,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 7 Martin Dhooge € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 8 Jos en Jan Loobuyck € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 9 Frederik Everaert € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 10 Chris Hebberecht € 200,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 11 De Smet-Matthys € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 12 Mouton August € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 13 Francois Willy € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 14 Van Houte André € 70,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 15 Verschelde Marc € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 16 Gyselbrecht G-L-M € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 17 Piens Bart € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 18 Verstraete Raoul en Xavier koppel eieren € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 19 Van Den Heede J&F € 250,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 20 Bauters Jo € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 21 Van Compenolle Luc € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 22 Heyman R&W € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 23 Moeraert-Standaert € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 24 Bracke Jozef € 70,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 25 De Maere Marcel € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 26 Schoonacker Romain € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 27 Dekens Wilson € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 28 Van De Walle Gebr. € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 29 Schoors-De Waele € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 30 Heyse Thierry € 30,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 31 Team De Jaeger Freddy € 135,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 32 Boddaert WMJF € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 33 De Pauw-Vercauter € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 35 Leroy Firmin € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 36 Gevaert-Lannoo € 225,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 37 Devroe vandeputte € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 38 De Busschere Roger € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 39 Claeys Noel € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 40 Leutenez Eddy € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 41 Luyckx Raf € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 42 Thienpont Raf € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 43 De Ruyck Walter € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 44 Vanrenthergem Lucien € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 45 Blansaer-Calberson € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 46 De Decker-De Sy € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 47 De Rouck Adre en Dirk € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 48 Van De Rostyne Koen € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 49 Couvreur Geert en Koen € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 50 De Coninck Geert € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 51 De Kempe-Comendador € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 52 Kips Franky € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 53 Martens Martin € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 54 De Smet Gunther € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 55 Van Den Berghe Bert € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 56 De Wispelaere Daniel € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 57 Bostoen Sam € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 58 Gebroeders Van Landeghem € 111,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 59 Versluys-Lievens € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 60 De Witte Matthias € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 61 De Bruycker- De Craene € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 62 De Maerschalk Luc € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 63 Haustraete Herman € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 64 Steveninck Benny € 200,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 65 Bafort Luc € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 66 Vyvey Mario € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 67 Verstraete August € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 68 Van Der Maelen Sonia € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 69 Weyn Roger € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 70 Teerlinck Filip € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 71 De Pauw Marin € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 72 Strubbe Freddy € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 73 Lannoo Maxim en Georg € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 74 Van De Voorde-Verlinden € 40,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 75 De Clercq Geert en Seppe € 200,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 76 Saelens R&L € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 77 Van De Gehughte Romain € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 78 Van Haverbeke Johny € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 79 De Weweire schenkt een koppel eieren € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 80 Ally Paul € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 81 Ledeganck Willy € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 82 Gyselbrecht Carlo € 325,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 83 PEC koppel eieren € 200,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 84 Nuytinck-Scheir € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 85 Seels-Ameel € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 86 De Vuyst Norbert-Geysens € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 87 Van Kerckvoorde Jean Paul € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 88 Dumont-Pycke € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 89 Meirlaen Etienne enkel zaalverkoop € ---
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 90 Van Limbergen-Maes € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 91 Callebaut Guy en Alfons € 51,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m

COMMUNICATION EN FRANCAIS NE POSE PAS DE PROBLEMES
COMMUNICATION IN ENGLISH IS NO PROBLEM
KOMMUNIKATION IN DEUTCH IST KEIN PROBLEM
Wilfried Neyens, beuselinck-neyens@telenet.be  
GSM 00/32(0)468/ 15 19 97
Dieses GSM Nummer kan nur erreicht werden während die Versteigerung am 24. Februar ab 14u00.
Ce numéro GSM est valable seulement pendant la vente du 24 fevrier à partir de 14h00
This GSM number can only be reached during the auction on the 24th february as of 14 o’clock

This pre-sale starts on www.Pitts.be on MONDAY February 12th 2018 at 20.00 p.m. and ends on THURSDAY February 22th at 20.00 p.m. Final allocation of the vouchers will take place on SATURDAY  February 24th in our club at “Café & Feestzaal Sportvriend” bij Nico Couwet en Conny Thomas , Dorpsstraat 67, 8460 Ettelgem-Oudenburg starting at 14.00 p.m. If you will have the highest bid, we will contact you later with the necessary instructions. A sales offer can be sent in advance to the following e mail address mentioning lot nbr max bid, your name and address and your telephone number
Pigeons need be be picked up by the buyer, any shipping freight cost or quarantine or bank transfer costs are on the account of the buyer .
Thank you and good luck!
Wilfried Neyens, 

 

 

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 POLLIN Marc en Geert(Snellegem) - ZEVEN ZONALE EN VIER EERSTE NATIONAALS IN 2015 , DRIE ZONALE in 2016 en TWEE PROVINCIALE OVERWINNINGEN in 2017 € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 2 BRUNEEL - VERHAEGHE (Ruddervoorde) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 3 BULLYNCK Daniel ( Westkerke) ZONAAL WINNAAR Chateauroux II € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 4 DE BUCK-BAELE (Assebroek) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 5 DECEUNINCK-VANHOUCKE ( Nieuwpoort St Joris )– MEDEWINNAAR VLEUGELTRIOMF BARCELONA 2017 - 3000146/2017 roste duiver van Augustus 2017 : Halfbroer 1 ste internationaal Perpignan van 15400 duiven X moeder: Axel RED(is puur Barcelona-lijn) € 350,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 6 CARDON Bart (Bekegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 7 DEWULF Gaston (Stene-Oostende) € 65,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 8 DEPREZ Eric (Gits) 1 ste BARCELONA PROVINCIAAL WEST-VLAANDEREN en 1 ste PRIMUS-INTER-PARIS BARCELONA 2017 € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 9 DE WAELE Pierre – TOYE (Heestert) (West-Vlaanderen) € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 10 HOK DECOSTER (Westkerke) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 11 LEFEVRE Chris (Vichte) NATIONAAL OVERWINNAAR CHATEAUROUX € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 12 HEINDRYCKX Wilfried (Zedelgem) 1ste NATIONAAL BOURGES 27/05/2017 € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 13 BINNEMANS – (Carlo) VAN DE WEYER ( Geel) 1 ste ALGEMEEN KAMPIOEN GROTE FOND KBDB + 1 ste KAMPIOEN MARATHON OUDE 2017 € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 14 DOBBELAERE-MARTENS ( Zomergem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 15 MORTIER Hendrik, (Brugge) 1 STE PROVINCIAAL PAU 2017 , 1 ste PROVINCIALE en 8 ste NATIONALE ASDUIF ZWARE FOND KBDB 2017 en 1ste PROVINCIAAL BARCELONA 2016. Duivin ter plaatse uit de "WIM" -BODDAERT(vader 1 ste Provinciaal Barcelona) X "Raf & Kurt PLATTEEUW" € 500,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 16 LUYCKX Raf (Belsele) € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 17 MALFAIT Fernand ( Jabbeke ) – 1 ste NATIONAAL JARNAC 2016 OUDE DUIVEN € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 18 SAMAEY Rik (Bekegem) ZONAAL OVERWINNAAR CHATEAUROUX € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 19 JACOBS Walter (Oostende) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 20 VERGAERDE – DENOLF ( Jabbeke), 2° Nationaal Barcelona 2015 € 175,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 21 SCHIPMAN Glen ( Zerkegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 22 SEYS Guido (Leffinge - Middelkerke) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 23 SYMAEYS Peter (St – Kruis-Brugge) NATIONAAL EN PROVINCIAAL OVERWINNAAR PAU - Duivin 17-3087910: VADER: Hendrik MORTIER x HEBBRECHT C. x 1 STE NATIONAAL PAU x VAN DE WALLE Marc. MOEDER: Hendrik MORTIER x GALLE-WIJNANTS € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 24 DECOSTER Ronny en Stijn ( Roksem-Oudenburg) - NATIONAAL OVERWINNAAR OP LIMOGES JAARSE € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 25 VANWILDEMEERSCH Frans en VYNCKE Frieda (Westkapelle) - PROVINCIAAL en ZONAAL WINNAAR in 2017 € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 26 VAN LERBERGHE Johnny ( Oostvleteren) Beste Barcelonaduif Internationaal over 5 jaar (2012-2016) in de PIPA Ranking Primus intern pares Barcelona en Pau 2016 € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 27 VANHEE-DECOSTER (Jabbeke) ZONALE OVERWINNAARS BOURGES EN ARGENTON - Zomerjong 2017 ter plaatse: halfbroer “Wout” B17-3080394 = Is een half broer van “Xander Junior” B13-3017262 Won zonder dubbelingen 13 prijzen per tiental waaronder 1 ste ZONAAL GUERET & 2 de ZONAAL CHATEAUROUX € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 28 BERNAERT Rob en Jo ( Middelkerke) NATIONAAL OVERWINNAAR PAU € 30,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 29 BEUSELINCK G. en NEYENS W. ( Moere-Gistel) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 30 VAN DER LINDEN Nick (Gistel) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 31 VANLERBERGHE Anna en Jasmien, Elverdinge € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 32 ROOSE-PYRA (Bekegem) - 1ste PROVINCIAAL SAUMUR Oude 2017 € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 33 SIERENS Dina ( Rumbeke) € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 34 VANDEMAELE Wilfried ( Heule ) PROVINCIAAL OVERWINNAAR uit MONTLUCON en CHATEAUROUX € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 35 VANACKER Hubert ( Oostrozebeke) – NATIONAAL OVERWINNAAR LIMOGES € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 36 HOLLEBEKE Gilbert (Bredene-Oostende) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 37 CORTEEL Willy (Oostduinkerke) NATIONAAL OVERWINNAAR JARNAC € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 38 ALLEMEERSCH Raf en Gaston (Bekegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 39 ALLY Norbert (Aarsele) NATIONAAL OVERWINNAAR MONTAUBAN € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 40 BODDAERT W.M.J.F. (Oostkamp) € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 41 POPPE Frank (Bredene) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 42 DECHERF Etienne ( De Haan – Vlissegem ) ZILVEREN VLEUGEL BARCELONA WINNAAR € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 43 VANOVERBEKE Octaaf (Westkerke) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 44 SAMYN Erwin (Ichtegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 45 VERMANDER Eric (Oekene / Roeselare) NATIONAAL MONTAUBAN OVERWINNAAR € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 46 VANHEE-RONDELEZ (Eernegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 47 BAERT - SIMOENS ( Torhout ) 1 ste ZONAAL A1 TOURS JAARSE 2017 € 65,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 48 FAMILIE SCHREEL (Zedelgem) NATIONALE OVERWINNAARS BRIVE en TULLE € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 49 VINCKE-DOBBELAERE (Oedelem) PROVINCIALE OVERWINNAARS BRIVE 2017 - 17-3024491 lijnen VANDENABEELE Gaby + team DE JAEGHER + FlORIZOONE + FRAEYKE € 105,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 50 HOK BASTIAENSSENS (Snellegem) NATIONALE OVERWINNAARS ARGENTON € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 51 DECHERF Gilbert ( Bredene) – ZONAAL OVERWINNAAR ARGENTON € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 52 DESUTTER Linda (Pittem) NATIONAAL KAMPIOEN KBDB JONGE DUIVEN € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 53 VANHEE Johan & dochters (Eernegem) € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 54 ZIELENS Nick (Ichtegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 55 SEYS Reno (Oostende) VADER van de schenking: Olympiade VAN HOECKE x Barcelona Gerard BAERT Won in 2017 zelf 33 ste Limoges jl. 626 d en 33 ste Tulle jl. 413d MOEDER: 4 x PAU van Guido Seys Leffinge lijn Vanhee Wervik € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 56 GAILLIAERT Edward (Oudenburg-Roksem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 57 GOEGEBEUR John (Kortrijk-Marke) PROVINCIAAL OVERWINNAAR uit CHATEAUDUN en uit SAUMUR € 70,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 58 COUDEVILLE Henri (Gistel) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 59 CROMBEZ Laurent (Nieuwmunster) € 65,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 60 CASIER Roger (Lissewege) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 61 DEWILDE Freddy en Matthias ( Brugge-St Andries) 1 ste prijs PROVINCIAAL NARBONNE 2017 met 1 duif mee !! € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 62 DENDUYVER Ferdinand en Karel (Ichtegem) NATIONALE OVERWINNAARS LIMOGES € 105,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 63 HERMY-WITGEERS (Lissewege) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 64 DEBUSSCHERE Lionel (Hulste) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 65 DEKEYZER Frans & Tony (Eernegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 66 DEPOOVER Bjorn (Westende) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 67 ANSEEUW Umberto (Veldegem) jonge duif 2018 op afspraak uit de 27 ste BARCELONA 7/7/2017 van 371 duiven € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 68 DEVOS – RONDELEZ (Ettelgem-Oudenburg) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 69 DEPESTEL Gino (Ichtegem) € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 70 DESCHACHT-DENDUYVER (Westkerke) € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 71 GEVAERT Luc - EGGERMONT Tania (St.Andries-Brugge) duivin 3120883-17 VADER wint op Bourges en op Barcelona ras VENUS, GHYSELBRECHT, Combi WALPOT MOEDER van de schenking is een HALFZUS VAN 1 STE NATIONAAL MONTAUBAN JAARSE 2015 VAN POLLIN Marc & Geert € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 72 COUWET Nico -THOMAS Conny (Oudenburg) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 73 VANDEKERCKHOVE Roger ( Middelkerke) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 74 LAPIN Romain ( Zuienkerke ) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 75 HALLAERT Michel (Gits) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 76 WITGEERS Hubert en Niels ( Lissewege) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 77 VANDEWALLE Andy en Daniel (Koolskamp) OVERWINNAAR NARBONNE INTERNATIONAAL € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 78 ALLEMEERSCH - VAN PARYS (Ruddervoorde) € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 79 MEVR DEMUYDT Henri (Veldegem) € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 80 WALRAEVE Seppe en Yitske ( Bredene) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 81 HONORE Erik (Snellegem) € 80,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 82 VAN DER LINDEN - DESMEDT ( Roksem-Oudenburg) Duif ter plaatse POLLIN Marc & Geert X MORTIER Hendrik € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 83 VAN DEN BERGHE Bert ( Wortegem-Petegem) NATIONAAL OVERWINNAAR AGEN OUDE en GUERET Duif 4007661-17 VADER LIJN J. HOOYMANS (HARRY) MOEDER : VANDENHEEDE Freddy & Jacques € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 84 HELLINCKX Michel ( St Joris – Nieuwpoort) € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 85 MYLLE Roger (Bellegem) PROVINCIAAL WINNAAR NARBONNE en MONTLUCON € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 86 VAN DEN ABEELE – DE GEEST Luc (Adegem) – INTERNATIONAAL OVERWINNAARS PERPIGNAN € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 87 TEAM DEJAEGHER (Knesselare) 1ste NATIONAAL BRIVE OUDE DUIVEN 2017 € 110,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 88 SCHREEL Dieter (Gits) - 1e ZONAAL CHATEAUROUX oude 2017 € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 89 PEIREN Noel (Zedelgem)– 1 ste BARCELONA NATIONAAL 2015 – 1 STE BARCELONA INTERNATIONAAL DUIVINNEN 2015, 1 ste PROVINCIAAL BARCELONA 2016 € 325,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m

KBDB Vlaams-Brabant 12/02/2018 - 22/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 Moens Dirk - Grimbergen € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 2 Deneys Dimitri - Liedekerke € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 3 Van Loock - De Laet - Vilvoorde € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 4 Herbots Gebroeders - Jo & Raf - Halle-Booienhoven € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 5 Chantrain Brecht - Kersbeek-Miskom € 35,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 6 Van den bergh Leon - Londerzeel € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 7 Clemens Andre - Kortenaken € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 8 Vandeweyer Michel - Assent € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 9 Lens Rudi - Keerbergen € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 10 Vanvuchelen Ivan - Rummen € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 11 Van De Poel Yves - Geetbets € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 12 Wouters-Wouters - Tremelo € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 13 De Bisschop Gustaaf & Jan - Asse € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 14 Verbruggen Gommaire - Scherpenheuvel € 200,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 15 Vergote Astere - Aalter € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 16 Vrebos Rene - Meerbeek € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 17 Vanwinkel Jef - Tielt-Winge € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 18 Bafort Luc - Temse € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 19 Van Roy Geert - Asse € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 20 Platteaux Marcel - Puurs € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 21 Van Roy Koen - Asse € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m

Olijftak Maaseik 12/02/2018 - 22/02/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 Quix Jos (Neeroeteren) Jonge duif 2018 € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 2 Nijs Pierre en Theo (As) duif ter plaatse € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 3 Penne Bert (Nederhasselt) Jonge duif 2018 € 70,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 4 Heyvaert Guy (Bree) jonge duif 2018 vanaf juni € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 5 Peeters Nobert (As) Jonge duif 2018 € 85,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 6 Daan Roosen( Bocholt ) jonge duif 2018 € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 7 Heymans Daniel (Lembeek) jonge duif 2018 € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 8 Bodson Robby (Maasmechelen) jonge duif 2018 € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 9 Castermans-Maes (Maasmechelen) Jonge duif of koppel eieren 2018 € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 10 Conaert jean en Gerry (Dilsen) Koppel eieren op afspraak € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 11 Nies Bart (Neeroeteren) Jonge duif 2018 € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 12 S.S Pigeons (Meeuwen) jonge duif 2018 2 de ronde € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 13 Cox Gerard ( Ophoven) jonge duif 2018 € 35,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 14 Verbeek Guido (Kinrooi) 2 jonge duiven op afspraak € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 15 Eerens Eddy (Maasmechelen) koppel eieren € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 16 Ceyssens Louis (Meeuwen) Jonge duif 2018 € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 17 Telen kurt (Neeroeteren) Jonge duif 2018 € 35,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 18 Croimans Peter en jaak ( Neeroeteren) jonge duif 2018 € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 19 Vanbriel Yves (Meeswijk) jonge duif 2018 € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 20 Haldermans Fiel (stokkem) jonge duif 2018 € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 21 Geusens Jean (Meeuwen) jonge duif 2018 € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 22 Geris Guido e Thomas (Neeroeteren) jonge duif 2018 vanaf mei € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 23 Klingeleers Davy (Neeroeteren) jonge duif 2018 € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 24 Quix jos (Neeroeteren) jonge duif 2018 € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 25 Visschers en zoon (Maasmechelen) jonge duif 2018 € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 26 Segers-Leyen (Ophoven) duif ter plaatse uit 2 Nationaal chateauroux UNIEKE KANS!!!!!!!!!! € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 27 Coppens Freddy en Segers Petra (Okegem) Jonge duif 2018 ter plaatse € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 29 Geebelen Leo (Bree) jonge duif 2018 € 55,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 30 Westhof Mathieu (Neeroeteren) Jonge duif 2018 € 25,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 31 De Gelissen gebr, (Maasmechelen) jonge duif uit de kwekers € 60,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 32 Nullens Laurent en Robin (Bree) jonge duif 2018 € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 33 Schaekers Jos (Ophoven) 2 jonge duiven € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 34 Panis Erwin (Elen) Duif ter plaatse € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 35 Creemers en zoon (Maaseik) Jonge duif 2018 eind augustus € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 36 Mertens Roger (Sint-Truiden) duif ter plaatse (kan gekozen worden uit 3 duiven ) € 750,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 37 Simons Willy (Maaseik) 2 jongen duiven uit de kwekers € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 38 Verreckt-Rutten-Deplae (Tessenderlo) - jonge duif 2018 € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 39 Eijerkamp-Willems (Eisden) Duif ter plaatse € 175,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 40 Theelen Jan (Buggenum) koppel eieren € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 41 Hoes Adri-jan (Maaseik) Duif ter plaatse Pedigree online € 125,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 42 Freialdenhofen (Aldenhoven DE ) jonge duif 2018 € 200,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 43 Weytjens Theo (Zutendaal) koppel eieren 2018 € 75,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 44 Sioen Luc en hilde ( Moorslede) Koppel eieren € 500,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 45 Kurvers-De Weerd (Hulsberg) Duif ter plaatse € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 46 Comb. Janssens - Hausoul (Epen) jonge duif 2018 uit de kwekers € 300,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 47 Wijnants en zoon (Maastricht) jonge duif 2018 uit de kwekers € 150,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 48 Batenburg -VD Merwe -pec (Klaaswaal Nl ) Jonge duif 2018 Kleinkind 1ste intenationaal Barcelona 2013 New lauriaat € 500,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 49 Vandersanden Ferdy ( Veldwezelt) duif ter plaatse Pedigree Online € 100,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 50 CH .Cosrtsjens (Neeritter) koppel eieren € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 51 Brouwers Wil (Susteren) Duif ter plaatse Gaby Vandenabeele € 300,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 52 Brouwers Wil (Susteren) Duif ter plaatse Gaby Vandenabeele € 300,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 53 Didden-Jeurissen (Neeroeteren) Duif ter plaatse € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 54 Team Noël-Willockx (Baasrode) zomer jong klaar voor de kweek € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m
Bon 55 Gerard Van Tuyl (Hellouw) jonge duif 2018 op afspraak € 50,00
22 februari 2018 20:00:00
2d9u11m

OFC 2017 19/02/2018 - 01/03/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 Thone X&M (As) koppel eieren op afspraak € 75,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 2 Hubrechts Tony (Broekom) jonge duif 2018 € 35,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 3 Patrick Gebroeders (Gelmen) jonge duif 2018 € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 4 Jorssen Paul (Lauw) jonge duif 2018 € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 5 Duangta-Gielkens (Rijkhoven) jonge duif 2018 € 35,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 6 Gielkens Marcel en Eric (Rijkhoven) 2 jonge duiven 2018 € 75,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 7 Lenaers Rigo (Vliermaal) jonge duif 2018 uit de kwekers € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 8 Bosmans-leekens (Beverlo) Duif ter plaatse € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 9 Moors J+E (Lanaken) jonge duif 2018 € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 10 Lenders Hubert (Neerharen) jonge duif 2018 € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 11 Vluggen Alex (Neerharen) jonge duif 2018 € 100,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 12 Beckers Jean (Lanaken) jonge duif 2018 € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 13 Weytjens Theo (Zutendaal) Jonge duif 2018 € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 14 Christiaans Nico (Waltwilder) - jonge duif 2018 € 65,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 15 Geurts Gerry (Zutendaal) jonge duif 2018 of koppel eieren op afspraak € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 16 Mertens Roger (Sint-truiden) jonge duif 2018 € 55,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 17 Quix Jos (Neeroeteren) Jonge duif 2018 € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 18 Schaekers Jos (Ophoven) jonge duif 2018 € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 19 Geris Guido e Thomas (Neeroeteren) jonge duif 2018 € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 20 LINDEN Piet, (Dilsen) Jonge duif 2018 € 35,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 21 Reggers Alfred (Dilsen) koppel eieren rond 25 april op afspraak. € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 22 Visschers en zoon (Maasmechelen) koppel eieren € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 23 Eerens Eddy (Maasmechelen) koppel eieren € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 24 Haldermans Fiel (stokkem) koppel eieren rond 10 maart € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 25 De Gelissen gebr, (Maasmechelen) koppel eieren uit de kwekers in mei € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 26 Cox Gerard (Ophoven) Jonge duif 2018 € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 27 Heyvaert Guy (Bree) koppel eieren € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 28 Geusens Jean (Meeuwen) Duif ter plaatse € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 29 Hendriks Jan (Bree) duif ter plaatse € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m

De Strijdersbond Merelbeke 19/02/2018 - 01/03/2018

Sale of vouchers  for the benefit of pigeonsociety De Strijderbond Merelbeke.

 

You will notice that we offer a mix of pigeons from local, regional, national and international champions that were willing to support our society by offering vouchers. We are sure you can find an offer that meets your needs.

 

Vouchers are available for online bidding (presale)from untill Thusday, March 1st 2018, 20h.

The final allocation of vouchers will take place on Friday, March 2nd 2018 in the premisses of the society were we accept additional bids in the proper auction. The auction takes place following the anual meeting of the society at 19h.

 

For any further information, feel free to contact

Patrick Mathijs

patrickmathijs@hotmail.com

destrijdersbond@hotmail.be

0477 / 658 623

 

The management of De Strijdersbond wishes to thank all those who support the society by contributing to this sale: donors,  bidders and buyers

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 VANDENHEEDE Freddy & Jacques (Zingem) : Algemeen Nationaal Kampioen 2017 € 225,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 2 VANDE VOORDE - VERLINDEN (Baaigem) € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 3 VAN DYCK Dirk (Zandhoven) : 3° algemeen Provinciaal Kampioen Antwerpen 2017 € 105,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 4 VAN DE VIJVER André (Bottelare) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 5 VAN DE VELDE René (Semmerzake) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 6 VAN CANEGHEM Guido (Merelbeke) € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 7 SEDEYN Mark (Merelbeke) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 8 REYBROECK ZONEN (Melsen) € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 9 PIENS Bart (Gavere) € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 10 MATHIJS Patrick (Merelbeke) € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 11 KURA Peter (Sint-Lievens-Houtem) € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 12 INGELS Theofiel en zoon (Laarne) € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 13 HELLEPUTTE Marc (Merelbeke) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 14 HEBBELINCK Roger (Merelbeke) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 15 GEVAERT - LANNOO (Deinze - Meigem) € 175,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 16 DUFROMONT Frank (Laarne) € 30,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 17 DERVEAUX RITA (Gavere) € 25,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 18 DEN HAESE Rudy (Moortsele) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 19 DVV-PIGEONS : DE VROE-VANDEPUTTE (Moortsele-Lemberge) € 75,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 20 DE SCHRIJVER Johan (Wetteren) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 21 DE MARTELAERE Eddy (Gavere) € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 22 DE KEYSER Bertrand (Oosterzele) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 23 DE CLERCQ Geert & Seppe (Sleidinge) : 1° Nationaal Kampioen Kleine Halve Fond Jonge Duiven € 125,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 24 CALLEBAUT André (Wetteren) € ---
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 25 BUYLE Etienne (Berlare) : 1e Nationaal Kampioen K.B.D.B. Jonge Duiven Fond 2017 € 75,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 26 BOMBEKE Luc en Dries (Munte) € 75,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 27 BAUTERS Jo (Gavere) € 150,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 28 BRICON Loft : BAETENS Willy & Ivan (St. Niklaas) : 1e Provinciaal kampioen 2017 Oude + Jaarse Halve Fond (250 tot 600 km) € 125,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 29 BAECKELANDT André (Gavere) € 50,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m

De Toekomst Halen (deel 2) 19/02/2018 - 01/03/2018

Naam Huidig bod Einddatum
Bon 1 5072811/18 - Bellen Louis (Loksbergen): Jonge uit lijn van de 1ste nationaal Bourges jonge duiven € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 2 5071400/18 - Bellen Louis (Loksbergen): Jonge ras Janssens x Soontjens € 35,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 3 Brugmans Sabrina (Halen): Jonge uit klzn Olympic Steppe x Little Lady € 70,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 4 Brugmans Sabrina (Halen): Jonge uit een halfzus van "Charlotte" € 100,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 5 5070578/18 - Serre Rudi (Loksbergen): Jonge uit Zn 13de nationale asduif zware halve fond € 70,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 6 Mondelaers-Laeremans (Zelem): Ras Antonissen x Geentjens-Haemhouts € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 7 5071951/18 - Vanhelmont Emiel (Halen): Kleinzoon Rogerio € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 8 5070122/18 - Vanmeert Roger en Koen (Zelem): Rechtstreekse jonge uit de stammoeder. € 70,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 9 5070130/18 - Vanmeert Roger en Koen (Zelem): Jonge uit 111/11 Zoon Witbaard volle broer 5de en 9de nationale asduif € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Bon 10 Schots M&A (Zelk): € 40,00
01 maart 2018 20:00:00
9d9u11m
Terug naar boven