Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Algemene Vergadering Halle - 25 oct. 17

Geplaatst op 25/10/2017, Auteur: PHIL


bestuursraad.jpg | Pitts

De tweede nationale algemene vergadering werd een eerder lange sessie met rgeanimeerde topics en als orgelpunt de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen door de gerechtsdeurwaarder, met hier en daar toch wel een verrassing.

 

Prijs van de ring in 2018

De prijs van de ring voor 2018 blijft onveranderd dus 1 euro met vanaf de 151ste ring een supplement van 2 euro de ring.

 

Financieel

Dirk Schreel lichtte toe dat, met de verkiezingen, in februari de comités veranderen. Dus de voorlopige budgetten blijven behouden tot de nieuwe mensen op hun plaats zitten.

Afrekening Olympiade 2017 en Nationale dagen 2016

Stefaan van Bockstaele was fier te kunnen vertellen dat de KBDB van het Brussels Gewest  dezelfde subsidies bekomen had als voor de Memorial Van Damme,  50.000 € drie jaar op rij (dus totaal 150.000 €). De Lotto gaf nog 25.000 € . Sponsoring 190.000 € dus in totaal 365.000 €. Dan nog 101.740 € van de standen en 14.000 € aan opbrengsten. Totale opbrengst  592.092 €
Kostprijs 569.915 €. Dat is meer dan de 500.000 € maar er kwam nog ee nlost van 365.000 bij voor de veiligheid omwille van de terreuraanslagen.
De Olympiade werd  afgesloten met  9.977 € winst.

De Nationale dagen kostten 115.000 €, met 31.000 € aan opbrengsten  werd de  totale kostprijs 84.000 €. zoals elk jaar gebudgetteerd. De nationale dagen 2017 gaan door te Hooglede op 5 en 6 januari .De zaal is gratis dus dat is een besparing van 57.000 €.

I.T. Factory

Daar kon gemeld worden dat IT in beroep gegaan bij het verdedigen van hun software pakket. De KBDB heeft in berope verloren en moet aan IT factory 132.000 €betalen. SBB voegde nog toe dat in cassatie gaan geen zin heeft want het vonnis moet toch uitgevoerd worden. In fabruari zal onderhandeld worden om in schijven te betalen want deze som zit niet in het budget. Het nieuwe bestuur zal dat prioriteit moeten geven.

DS zei nog dat in de zaak Mötz de eindfactuur van de advokaat nog niet ontvangen is en die kan tussen da 10.00 tot 20.000 € belopen.

Onverkochte ringen in de PE/SPE

SVB meldde nog dat er ongeveer een 25.000 onverkochte ringen 2017 zijn, een verlies dus, vandaar ook dat de 2€ vanaf de 151ste ring gehandhaafd blijft.

Geen lijken uit de kast

DS vermeldde dat de KBDB nu juridisch clean is, ook boehoudkundig en dat er geen lijken meer uit de kast zullen vallen zoals bij hen bij de start van hun legislatuur het geval was.Het huidige bestuur is gestart met een gat van 700.000 € en nu is enkel nog de 132.000 € die aan IT moet betaald worden en dat zal ook wel opgelost worden. De gelden zijn er, mede door de versnelde afschrijvingen die gedaan zijn .De KBDB is zeker niet failliet. Wij hebben in 5 jaar tijd 700.00 euro opgekuist !!

 

Klik hier voor de Definitieve Dagorde.

bernard-chapelle.jpg | Pitts
jean-delstanche-krijgt-geen-nationale-montelimar-en-is-woedend.jpg | Pitts

Bernard Chapelle en Jean Delstanche

 

Gevraagd door SPE Henegouwen/Waals Brabant : stopzetting van het WPROL programma (Bernard Chapelle en Jean Delstanche)

 

Stefaan VBS neemt het woord :

Er waren problemen ja, maar het personeel van de KBDB heeft de detail problemen opgelost.

Dat het beter kon ? Ja

Maar een terugkeer naar de oude situatie : ik, SVB ? Nooit! Ik zal geen document ondertekenen om naar het oude systeem terug te keren. Het is aan jullie om een nieuwe software firma te zoeken die hetzelfde kan bieden tegen dezelfde prijs.

 

Geert Phillips : WPROL was niet 100% klaar.  Aan de basis van onze problemen lag wel het onzorgvuldig invullen van de hoklijsten, de controle door de liefhebber zelf en door de verenigingen. WPROL neemt als basis de inlichtingen over die op de hoklijsten vermeld staan.

Een 30% van de problemen die ontstonden bij de opstart van WPROL gebeurde bewust. Zo is er een bepaalde firma(ik noem geen namen) die de verenigingen gevraagd heeft om een dringende update van hun software pakket  door te voeren, net voor de eerste Bourges. De verenigingen wisten niet wat die update bevatte en hebben dat dan ook gedaan. Die update bevatte coderingen die het WPROL bij het binnentrekken van de input van de verenigingen onmogelijk maakte de gegevens in te lezen.

Er is door bepaalde mandatarissen en verenigingen dag en nacht gewerkt, samen met WPROL, om de software te herschrijven zodat alle input kon ingelezen worden. EN DATHEEFT TIJD EN GELD GEKOST !!

 

Dirk Schreel : We hebben inderdaad een valse start gemaakt en de situatie verkeerd ingeschat. Maar we konden ook onmogelijk rekening gehouden hebben met de mate van tegenstand die we ondervonden hebben.

We hebben ook problemen gehad met het personeel hier in de KBDB want waar we gedacht hadden de maandag voormiddag nodig te hebben om alle fouten uit de resultaten te halen, daar hadden we in het begin meer dan 1 dag voor nodig, nu nog 1 uur ! HEEL VEEL ZAKEN ZIJN NU OPGELOST.

KBDB heeft een contract van 3 jaar , dus nog 2 jaar te gaan.

 

Er moet nog een evaluatievergadering plaats vinden met WPROL maar daar wachten we mee tot in februari tot na de verkiezingen zodat de nieuwe mensen aan die vergadering kunnen deelnemen.

WPROL heeft zijn nut bewezen als controlesysteem want er zijn heel wat onnauwkeurigheden zoals verkeerde coördinaten enz.

We hebben duidelijk bewijs, en nu zal ik de naam wel noemen, dat Data Technology  blindelings de snelheid (coördinaten) van de inkorflokalen overnam zonder herberekening of check. Dus ik U laat raden hoeveel fouten de afgelopen jaren in de uitslagen geslopen zijn.

               

Tijdens de vergadering van het nationaal sportcomité willen we voorstellen om voor de nationale vluchten naar één kost te komen waar alles in zit. Dus niet meer voor elke nationale vlucht een verschillende kost.

We willen ook naar volgend seizoen toe de mogelijkheid onderzoeken om toch een uitslag op papier te genereren.

Er moet ook binnen WPROL een mogelijkheid voorzien worden voor de liefhebber om zijn eigen uitslagen, resultaten + palmares over een gans jaar zelf uit te printen.

Belangrijk is dat de KBDB eigenaar is van dit programma. Het is dus niet als bij IT Factory vroeger waar zij eigenaar waren van het programma.

 

SVB : we moeten dringend komen naar een uniformiteit in de poelebrief. Er zijn per PE te veel verschillen.

DS : zo moeten we voor de internationale vluchten ook komen tot uniformiteit tussen de verschillende landen.

 

GPH : ik wil hier nog vermelden dat er voor de nationale kampioenschappen geen klachten binnengekomen zijn dus dat wil toch wel zeggen dat de uitslagen, door WPROL gegenereerd door de liefhebber correct bevonden zijn. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat we hiermee ook personeel uitgespaard hebben.

 

SVB : (verliest zijn geduld omdat Jean Delstanche maar blijft dwarsliggen)) Contracten ondertekenen is de bevoegdheid van de bestuursraad en, Mr. Delstanche, als U daar niet mee akkoord gaat  dan moet u volgend jaar maar een nieuwe raad verkiezen. Ik heb er genoeg van de clown te spelen voor Uw plezier.  We zullen niettemin nota nemen van Uw vraag en die voorleggen aan de Nationale Raad van Beheer en Bestuur

 

SPORTIEF LUIK

 

Grote Fond

Op vraag van de andere deelnemende landen zal  de KBDB nu ook 2 categorieën splitsen oude * jaarlingen.voor de vluchten uit Agen en Narbonne.

St. VIncent, Marseille en Perpignan : daar blijft 1 categorie - oude/jaarlingen

Pau en Barelona : 1 categorie - oude

er zal ook één dag later ingekorfd worden, dus op dinsdag ipv op maandag. met uitzondering van Barcelona, daar blijft inkorving op zondag opwille van de traditie. Het aantal duiven per mand blijft ongewijzigd.

Fond

Omwisseling Brive & Cahors + Montelimar op 30/6/2018

Angoulème komt erbij op 04/08/2018.

 

Grote Halve Fond

Gueret komt erbij op 30/06/18

 

Afschaffing gummiringen op de grote halve fond wedvluchten

Goedgekeurd door de Algemene vergadering.

Liefhebbers die nog wel gummiringen willen gebruken zullen ze dan ook moeten betalen.

DS : dank U, daar doen jullie de verenigingen een groot plezier mee.

 

Dubbelingen PE's/SPE's

VERPLICHTE dubbeling PE's/SPE's op de nationale vluchten (dus verplicht provinciaal dubbelen) : goedgekeurd

IDENTIEKE POELEBRIEF voor alle dubbelingen PE's/SPE's (provinciaal) op de nationale vluchten : goedgekeurd

Mogelijkheid tot het inkorven in een andere PE/SPE indien het lokaal in de andere PE/SPE korter is in afstand dan het lokaal, gelegen in zijn eigen PE/SPE (dient identiek te zijn voor Vlaanderen en Wallonië) maw alles blijft zoals voorheen. Liefhebbers die in de eigen provincie inkorven worden automatisch provinciaal geklasseerd, de anderen niet.  goedgekeurd

Klik hier voor de ppt. van de AV

klik hier voor de intrekking beslissing

 

 

 

de-gerechtsdeurwaarder.jpg | Pitts

De deurwaarder die de uitslag van de verkiezingen kwam voorlezen.

 

VERKIEZINGEN

De deurwaarder kwam samen met de kandidaten voor de verkiezing de vergadering binnen om de uitslagen voor te lezen :

In totaal werden 20.815 kiesbrieven verstuurd. 11.386 liefhebbers hebben gestemd; dus zo'n 54%.

Dirk Schreel werd opnieuw verkozen, Stefaan Van Bockstaele niet. In de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is een voledig nieuwe ploeg verkozen.

 

Voor Limburg zijn verkozen : 

Wim Kempeneers

Karel Pottel

Gino Houbrechts

 

Voor Oost-Vlaanderen zijn verkozen :

Wim Nuel

Guy Calebout

Bart Piens

Filip D'Hondt

Luc Debacker

Frans Hermans

Van Raemdonch Gert-Jan

 

Voor Antwerpen zijn verkozen :

Jozef Oorts

Marc Hyybrechts

Juliaan Dewinter

Van Vlierberghe Guido

Alphons Bruurs

Pascal Bodengien

 

Voor West-Vlaanderen zijn verkozen :

Dirk Schreel

Frank Verkinderen

Dany Vandenberghe

Wim Logie

Yvan Mouton

 

Voor Vlaams-Brabant zijn verkozen : 

Joossens Rudi

Boudewijn De Bosscher

Gerd Schotsmans

Francis Verbist

 

Klik hier voor de volledige uitslag van de verkiezingen

 

 

kandidaten-van-de-verkiezing-achter-de-pers.jpg | Pitts
mandatarissen-oost-en-west-vlaanderen.jpg | Pitts
de-mandatarissen-van-limburg.jpg | Pitts
de-waalse-mandatarissen.jpg | Pitts
mandatarissen-antwerpen.jpg | Pitts
de-kandidaten-van-de-verkiezing-namen-achter-de-pers-plaats.jpg | Pitts

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven