Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Algemene vergadering: verkiezingen met deurwaarder. Geen 4 jaar bestuurservaring vereist. Nationale vluchtkalender en uitslagen. Gummi's. (update)

Geplaatst op 23/02/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be/PHIL


de-bestuursraad.jpg | Pitts

De Bestuursraad

 

Nationale vluchtkalender

De nationale vluchtkalender is eindelijk goedgekeurd op de algemene vergadering: 16 ja, 1 neen en 4 onthoudingen. 

Limoges wordt verzet van 1 naar 8 juli. Montelimar en Montauban kunnen interprovinciaal of provinciaal gespeeld worden. De Waalse mandataris Delstanche was razend. 

Jean Delstanche:”Wij vragen om  de twee vluchten Montélimar en Montauban terug op de nationale kalender te zetten.”

Dirk Schreel:”Niemand van het nationaal sportcomité heeft het voorstel gedaan om deze vluchten terug op de kalender te zetten. Het zijn trouwens vluchten waar weinig duiven op ingekorfd worden. We hadden amper 350 duiven ingekorfd op Montélimar voor Oost-en West-Vlaanderen samen. Er is niet gezegd dat beide vluchten niet kunnen gespeeld worden, je mag ze inrichten als provinciale of inter-provinciale vluchten, dat is geen probleem.”

Delstanche is woest en zegt:”Als wij Montélimar niet terugkrijgen als nationale vlucht dan zal Wallonië niet inkorven voor Châteauroux. Daarbovenop zullen de Vlamingen moeten betalen om te mogen lossen in Quiévrain”

Delstanche gijzelt daarmee de Waalse liefhebbers!

Francine Lageot van de EPR Luik-Namen-Luxemburg repliceert daarop met : “Ik kan U verzekeren dat wij wel zullen inkorven”.

J.L. Loix: “Kunnen wij niet het ene jaar Montélimar en het andere jaar Montauban spelen?”

Luc Bafort:”Waarom behouden wij de vluchtkalender niet die in feb. 2016 goedgekeurd werd voor 3 jaar ? “

Dirk Schreel:”Dan behouden we die ook voor de grote halve fond waardoor de provinciale inrichters de bijkomende provinciale vluchten zullen verliezen.

Jullie verliezen de essentie uit het oog: we willen minder nationale vluchten om meer duiven per vlucht te hebben. Nu moet daar trouwens niet meer over gediscussieerd worden daar was in oktober de gelegenheid voor maar nu in februari, nu werkt dat niet meer. We stemmen nu en het is dus of de goedkeuring om Limoges te verschuiven naar 8/7 of we laten de kalender zoals hij reeds in oktober goedgekeurd werd. Het nationaal sportcomité is de liefhebber gevolgd en heeft meer provinciale vluchten ingelast.”

De verschuiving van Limoges wordt uiteindelijk goedgekeurd.. 

 


 

jean-delstanche-krijgt-geen-nationale-montelimar-en-is-woedend.jpg | Pitts
francine-lageot-spe-luik-namen-luxemburg.jpg | Pitts
de-heren-loix-en-kempeneers-van-de-pe-limburg.jpg | Pitts

een woedende Jean Delstanche met  naast zich een vastberaden Francine Lageot - foto rechts : PE Limburg met Wim Kempeneers en JL Loix

 

Belangrijk punt op de buitengewone algemene vergadering van woensdag 22 februari was de verkiezingen van de nieuwe besturen.

Vooral de inlassing van een punt 16 bij Artikel 26 baarde velen zorgen. (voorstel van de  PE Antwerpen)

Het artikel luidt als volgt: "Mogen geen kandidaat zijn bij de verkiezingen: Elke aangeslotene die, binnen een periode van 10 jaar voor het jaar van de verkiezingen, geen 4 jaar bestuurservaring kan voorleggen in een plaatselijke vereniging aangesloten bij de KBDB of in een of ander nationaal of provinciaal comité."
De inlassing is weggestemd door de buitengewone algemene vergadering.

links-frank-verkinderen-pe-west-vlaanderen-met-naast-zich-de-mandatarissen-van-de-pe-antwerpen.jpg | Pitts

LInks Frank Verkinderen (PE West-Vlaanderen) met naast zich de mandatarissen van de PE Antwerpen

 

Verkiezingen verlopen via een deurwaarder

Ieder lid in regel met de aansluiting bij de KBDB op 30 juni van het jaar van de verkiezing, zal een persoonlijke stembrief ontvangen, en zijn stem kunnen uitbrengen aan de hand van de voor zijn PE specifieke stembrief. Deze stembrief zal via de post toegestuurd worden door de nationale zetel van de KBDB ten laatste op 30 september 2017.
Benevens de stembrief, gemerkt met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren, zal de zending ook een omslag bevatten, door het aangesloten lid te gebruiken om zijn verzegelde keuze, ten laatste op 15 oktober (poststempel telt) terug te sturen naar de door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder (dus niet meer naar de nationale zetel van de KBDB te Halle). Op straffe van ongeldig verklaring van de stem, dient uitsluitend de vooraf met het adres van de door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder bedrukte omslag gebruikt. Deze omslag zal gemerkt zijn met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren.

De aldus teruggestuurde en gesloten omslagen zullen door de gerechtsdeurwaarder (ipv het administratief personeel van de KBDB) per PE worden gesorteerd, geteld en bewaard op zijn kantoor (ipv  gesorteerd en bewaard op de nationale zetel in een verzegelde urne om eind oktober te worden vervoerd naar de voor de algemene vergadering voorbehouden zaal).  

 

Gummi's
Voor de inernationale vluchten zullen de Nederlandse elektronisch ingekorfde duiven geen gummi meer dragen. Voor die duiven waarvoor het WCS controlesysteem wordt toegepast, wordt de gummi dus afgschaft. Voor de Belgische liefhebbers blijft de gummi behouden. 

 

Bijdragen
Tijdens de algemene vergadering in Halle werd ook bepaald dat de bijdrage 2018 voor de liefhebber niet verandert. 

 

Nationale Kampioenschappen

De criteria van de nationale kampioenschappen werden goedgekeurd.

De kampioenschappen Grote Fond en Fond Jaarlingen worden samengevoegd in één kampioenschap, betwist met de 1e + 2e getekende duif op 4 van de 6 vluchten fond en grote fond (Agen, Limoges, Jarnac, Libourne, Tulle en Narbonne). 

Er is een nieuw kampioenschap :

Nationale As-Duif KBDB All-Round met volgende criteria:

2 prijzen op de grote halve fond

2 prijzen op de fond

1 prijs op de grote fond.

Er zullen max. 10 liefhebbers geklasseerd worden.

 

Klik hier voor de Criteria Nationale Kampioenschappen

 

PE Oost-Vlaanderen wil naar Toury!

Marc De Backer:”Op algemene aanvraag van de liefhebbers van de middellijn dienden wij een voorstel in om op Toury te mogen spelen. Dit werd initieel niet goedgekeurd door de nationale raad. Dan hebben wij een brief gestuurd naar de Franse Federatie, naar de voorzitter Jean-Jacques Dupuis en voor hem was het geen probleem om vluchten op Toury in te richten. Onze volgende stap was om de vraag te richten aan Dierenwelzijn. Minister Ben Weyts liet weten dat wij naar Toury mogen gaan maar dat hij zich niet kan moeien in conflicten binnen de KBDB. Meneer de voorzitter, wij willen naar Toury om verliezen van jonge duiven tegen te gaan. Komende maandag komt Mevr.Vermeulen naar mij toe om 14uur.  Wij willen enkel Toury in het belang van de duivensport.”

Stefaan van Bockstaele:”Er zijn in Toury momenteel enkel kleine lossingen door de Walen (Henegouwen en Petit Club). We zitten daar met de problematiek van de vliegtuigen. Ik kan alleen maar waarschuwen voor de gevaren en de gevolgen. Ik heb de Nederlandse ringen gezien die daar gevonden zijn en ik kan U verzekeren dat de liefhebbers verantwoordelijk zullen gesteld worden voor de schadegevallen.”

Marc De backer:”Onze liefhebbers willen Souppes niet meer spelen, ze willen naar Toury en wij moeten op die vraag ingaan.”

Oost-Vlaanderen heeft dus de intentie wedvluchten op Toury te gaan inrichten voor de middenlijn.

de-mandatarissen-van-de-pe-oost-vlaanderen.jpg | Pitts

De mandatarissen van de PE Oost-Vlaanderen

 

Dopingcontroles en waarom Zuid-Afrika ?

Van Bockstaele: “Wij betalen jaarlijks 75.000€ en daarvoor mogen wij zoveel controles aanvragen als we willen. Dit jaar hebben wij 81 dopingcontroles uitgevoerd. Waarom maar 81, wel, dat is te wijten aan het feit dat er in Wallonië bijna geen controles gebeuren. We zouden er veel meer kunnen doen…

U zegt Mr. Delstanche dat de controles duur uitvallen, wel ge kunt daar iets aan doen, voer meer controles uit en de prijs per controle zal automatisch dalen.”

Delstanche:”Wallonië zal volgend jaar geen controles doen.”

Van Bockstaele: “Ik stel vast dat er een ‘mol’ in de KBDB zit, ik zoek hem al vrij lange tijd maar ik heb hem nog niet gevonden. In het contract was sprake van “indexverhoging”, dat is er nu na onderhandelen uit, maar hoe kan Delstanche dat  weten want er is nooit melding van gemaakt …”

Dirk Schreel:” Wat er ook gezegd wordt, Dirk Schreel heeft nooit iets zelf beslist, ik kan dat trouwens ook niet. Over het Zuid-Afrikaanse contract is zwaar onderhandeld en er is erg op de prijs afgedaan. Dat contract is trouwens tot nu toe nog niet ondertekend.

Waarom Zuid-Afrika (vraag van Delstanche)?

1. Er is aan Data Technology gevraagd om een programma te ontwikkelen. Zij hadden geen interesse. We kregen als antwoord: we zijn beiden vijftigers en we doen geen investeringen meer, we ondersteunen enkel nog de verenigingen. In 2012 betaalden we aan IT Factory zo’n 230.000 euro in 1 jaar voor een administratief programma. Nu betalen we jaarlijks 75.000€ dus zo’n 150.000 € minder dan 5 jaar geleden en het is een uitstekend programma.

2. Verloren duiven: We hadden aan een Belg gevraagd een programma te ontwikkelen maar dat is een “strontboel” gebleken. Het Z-Afrikaanse programma waar we nu mee werken functioneert optimaal. We hebben wel degelijk Belgische firma’s aangesproken met een goedkoper basisprogramma, maar tegen dat we al onze requirements opgesomd hadden en ze hadden berekend wat het ons zou kosten, kwamen we aan zo’n 300.000€! Dus als het dat is wat Jean Delstanche wil dan zullen we de prijs voor de ring moeten optrekken.

3. Doping: ik kan alleen maar herhalen dat het de schuld van Wallonië is dat er maar 81 controles gedaan zijn. Zij deden er amper een stuk of 5, de rest werd in Vlaanderen gedaan.

4. Uitslagen: zelf de uitslagen kunnen maken betekent een besparing voor de KBDB en voor de liefhebbers. De nationale inrichter betaalt 0.20 €/duif, de provinciale inrichter 0.18€/duif, de liefhebber betaalt uiteindelijk 0.10€ per duif. Waarom doen we dat ? zoals reeds eerder uitgebreid uitgelegd, om meer controle te hebben. Er zullen in het begin natuurlijk veel aanpassingen moeten gebeuren en daarom zal Jeroen Rommelaere op maandagmorgen vrijgemaakt moeten worden om de nodige aanpassingen te doen. Ik geef nog een voorbeeld : de hoklijsten. Vroeger betaalden wij aan “Hermans” 48.000€ voor de aanpassing van de hoklijsten.  Met ons nieuwe programma kan Geert Philips nu zelf de aanpassingen van de hoklijsten van 2016 naar 2017 doen.

Het nieuwe bestuur zou elke maand een persbericht moeten uitsturen zodat iedereen op de hoogte blijft van dergelijke ontwikkelingen.

Het systeem werkt vandaag en dat kon 5 jaar terug niet gezegd worden.

Het nieuwe bestuur zal zeer kostenbesparend kunnen werken door wat het huidige bestuur bewerkstelligd heeft.

Het contract met Z-Afrika loopt nog twee jaar om het nieuwe bestuur de problemen te besparen die we zelf gekend hebben.”

 

Uitslagen
Tijdens de algemene vergadering werd er ook gediscussieerd over het besluit van de KBDB om de uitslagen van de nationale wedstrijden zelf te maken. Dat is niet naar de zin van de inrichters. De Backer pleitte voor een jaar uitstel. Half april worden de PE's samengeroepen en zal worden beslist wat kan en niet kan voor het seizoen 2017. 

 

Vogelgriep en start vluchtseizoen

Als er in de komende dagen geen gevallen van vogelgriep bijkomen dan komt er wellicht een versoepeling van de situatie. Vanaf 1 maart zouden de duiven mogen uitvliegen ten vroegste vanaf 1u30 voor zonsondergang.

Op 10 maart wordt de situatie opnieuw bekeken. Komen er nieuwe gevallen bij dan wordt de ophokplicht wellicht met 1 maand verlengd.  Zijn er geen nieuwe gevallen dan zal er wellicht gespeeld kunnen worden.

 

Klik hier voor de beslissingen genomen tijdens de AV

Klik hier voor de powerpoint presentatie van de AV


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven