Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Antibiotica gebruik binnen de duivensport. Het gevaar!

Geplaatst op 17/01/2020, Auteur: Pitts/RH


Woensdag jl. zakten we af naar een lezing over antibiotica gebruik binnen de duivensport. Deze werd georganiseerd door de fv van dierenartsen met bijzondere interesse in reisduiven in samenwerking met het AMCRA. Misschien best even het AMCRA voorstellen. Dit is een vzw ontstaan vanuit het middenveld en wordt vertegenwoordigd door leden van de boerenbond, dierenartsenvereniging,de farmacie enz... Hun taak is vooral  adviseren en sensibiliseren ivm het antibioticagebruik binnen de diergeneeskunde en tevens ook het analyseren van de antibioticaconsumptie bij dieren. Daarnaast schrijven ze vanuit die wetenschap adviezen naar de overheid maar ook worden er adviezen opgesteld naar dierenartsen en veehouders (lees duivenmelkers) , hoe men het best omspringt bij het inzetten van antibiotica binnen een bepaalde diergroep. In sommige gevallen worden die adviezen ook omgezet in wetgeving waardoor de adviezen dan ook verplicht worden opgelegd. Het was dan ook naar aanleiding van de adviezen naar de duivensport toe dat deze lezing werd gegeven. 

 

Risico voor de mens.
Waarom het matig gebruik zo belangrijk is voor dieren maar vooral ook voor de mens werd al snel duidelijk. Het eten van vlees, vis of eieren vormt weinig gevaar mits de wachttijden (de tijd tussen het bepruik van antibiotica en het opeten van het dier) gerespecteerd wordt maar kiemen worden er wel uitgewisseld tussen mens en dier door direct contact of door contact met het milieu waarin deze dieren leven. Voor duivenmelkers is dat zelfs zeer intens. Duivenmelkers nemen hun duiven vaak in de hand en kuisen hun hokken dagelijks waardoor de duivenliefhebber zonder twijfel dagelijks in contact komt met kiemen die duiven dragen en loopt men een potentieel gevaar. Vooral als deze kiemen erg resistent aan het worden zijn is het gevaar bij besmetting nog groter. Maar melkers mengen antibiotica ook onder het voer of kieperen het in de drinkpot en ademen zonder twijfel hierdoor antibiotica in of komen ermee in contact via de huid. De feiten werden nog duidelijker naar aanleiding van 2 thesissen die laatstejaarsstudenten Lauren-Tess Goossens en Simon Cans hebben gemaakt. Lauren-Tess legde daarmee voor een groot deel het gebruik van antibiotica binnen de duivensport bloot en Simon bewees de impact van "kuren" op resistentievorming bij sportduiven. Mooie eindwerken die voor het AMCRA en de overheid veelzeggende resultaten opleverden maar voor ons dierenartsen/duivenmelkers eigenlijk geen nieuws was. Er wordt namelijk in de duivensport nog steeds erg vaak blind gekuurd, antibiotica aangekocht in het buitenland al dan niet via internet of beter gezegd antibiotica ingezet om de prestaties te bevorderen zonder dat men weet als de toediening ook wel echt nodig is. Ook naar resistentie toe hebben we vaker artikels geschreven via Pitts om aan te geven dat door het overvloedig gebruik van antibiotica de resistentie toeneemt. In ieder geval hebben deze eindwerken  een belletje doen rinkelen bij de leden van AMCRA en de overheid om ook binnen de duivensport te gaan adviseren en sensibiliseren en indien nodig wetgeving op te leggen. Het is dan ook belangrijk dat de beleidsmensen maar zeker ook de dierenartsen binnen de duivensport bewust zijn van het gevaar en dit meenemen in hun voorschrijfgedrag en toediening. Er is echter een grote maar en dat is de verkoop via externe kanalen lees internet waar duivenmelkers hun toevlucht zoeken om op illegale wijze antibiotica in hun bezit te krijgen. Daar moet zeker een halt aan toegeroepen worden, voor het welzijn van mens en dier. Antibiotica gebruik binnen de duivensport kan en moet minder dat is voor iedereen wel duidelijk. We gaan de komende weken verder in op deze materie, we zullen de eindwerken bespreken en mee denken en zoeken naar oplossingen voor de duivensport. We maken een wekelijkse reeks waarbij alle facetten van antibioticagebruik binnen de duivensport aan bod zullen komen.
 

da Rudi Hendrikx


Naar overzicht van veterinair hoekje

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven