Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Antibiotica gebruik in de duivensport. Het gevaar! Deel II

Geplaatst op 27/01/2020, Auteur: Pitts


In deel II gaan we verder op de info avond van het AMCRA georganiseerd voor dierenartsen met bijzondere interesse in de duivensport. De tweede spreekster was Lauren-Tess Goossens, collega dierenarts en haar masterproef ging over het gebruik van antimicrobiële middelen bij de sportduif. Het was op basis van deze studie dat het  AMCRA haar verdere adviezen richting de duivensport heeft geformuleerd.  We zullen de resultaten kort even bespreken.
Er werd een veldstudie uitgevoerd waarbij 30 duivenliefhebbers verspreid over heel Vlaanderen werd gevraagd om alle verpakkingen bij te houden in het vliegseizoen van 2017, daarna werd samen een vragenlijst ingevuld.
Met deze gegevens werd de BD waarden bepaald. Aantal Behandel Dagen per 100 dagen. Gemiddeld kwamen de weduwnaars en de jongen daar erg hoog uit. Voor antibiotica kwamen de weduwnaars op gemiddeld 9,5 dagen behandeling per 100 dagen. Het minimum was een liefhebber die 0 dagen had behandeld maar het maximum lag op 35,3 dagen. Dus op 10 dagen wedstrijd seizoen maar liefst 3,5 dag antibiotica geven. Hallucinante cijfers. Voor jonge duiven was het zowaar nog erger gemiddeld werd er 10,4 dagen op 100 antibiotica gegeven met uitschieters van 44,2 dagen antibiotica op 100 of bijna de helft van het vliegseizoen antibiotica in het water.En dan hebben we het nog niet gehad voor de middelen tegen trichomonas. Bij de weduwnaars waren dat gemiddeld ook nog eens 6,9 dagen op 100 dat er gekuurd werd hiertegen en bij de jonge duiven ook 6 dagen op 100. Uitschieters hier waren ook melkers die maar liefst 31,7 dagen op 100 hun weduwnaars en jongen behandelden tegen tricho. Tel daarbij ook nog eens de 44,2 dagen antibiotica bij en je hebt al snel door dat 75% van het vliegseizoen antibiotica in de drinkpot zit bij die mannen. Duizelingwekkend! Tegen schimmels en gisten werd er minder gekuurd in het vliegseizoen gemiddeld 0,8 dagen maar ook hier was de hoogste gevonden waarde 8,8 dagen op 100 een antmycotica in het water. Als je deze waarden vergelijkt met de varkens of pluimveesector dan krijgen duiven in het vliegseizoen evenveel antibiotica als kraambiggen en valt men in de signaliseringszone, dit wat de gemiddelde waarden betreft. voor de hoogste waarden, die zitten duidelijke in de rode zone of actiezone. Nochtans gaf 65,5% van de melkers toe geïnformeerd te zijn geweest omtrent antibiotica resistentie en 69% neemt maatregelen tegen antibiotica resistentie, wat die maatregelen ook mogen zijn. 24% van de duivenmelkers gaf ook toe dat ze medicatie met onbekend bestanddeel inzetten. Dus bijna een kwart van de liefhebbers kuurt maar weet totaal niet wat ze in de drinkpot kieperen. Merkwaardig zeker ook nog met de kans gepakt te worden op doping, zeker als je niet weet wat je geeft aan je duiven. Nog een opvallend cijfer was dat 55% van de liefhebbers toegeeft dat ze antibiotica kopen via internet of in het buitenland, bijna niemand wist dat ze hiermee eigenlijk strafbare feiten pleegden en dat er een groot risico wordt gevormd voor de gezondheid van de duif in kwestie zelf. 
De conclusie voor de duivensport was dan ook hard. Deze sector vorm reëel gevaar voor verspreiding van antimicrobiële resistentie. Er is dringend nood aan bewustwording en reglementering hieromtrent. Het vliegseizoen is zonder twijfel het piekmoment van overmatig gebruik. 

da Rudi Hendrikx


Naar overzicht van veterinair hoekje

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven