Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Brief KBDB over Nederlandse lossing in Chimay-Bailleux

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Brief KBDB over Nederlandse lossing in Chimay-Bailleux

 

De NPO ontving volgend schrijven van de KBDB in verband met Nederlandse lossingen in België:

Geachte Heer van der Kruk,
Geachte Heer Marinus,

Meermaals werd bij uw federatie aangedrongen opdat de Nederlandse begeleiders contact zouden opnemen met de Belgische lossingsverantwoordelijken (aangeduid per lossingsplaats) alvorens de Nederlandse lossingen worden uitgevoerd.

Tot op heden dienen wij vast te stellen dat het merendeel van de Nederlandse begeleiders niet of bijna nooit contact opnemen alvorens te lossen.

U zult begrijpen dat zowel in het belang van de Nederlandse duiven als in het belang van onze Belgische liefhebbers het opportuun is dat beiden betrokken partijen met elkaar in verbinding staan teneinde het kruisen van de duiven van onze beide federaties te verhinderen.

Op 27/08/2016 werd een lossing uitgevoerd door afdeling 5 (Zuid-Holland) in Chimay daar waar onze Belgische duiven in Momignies werden gelost.

Mag ik u nogmaals verzoeken uw afdelingen aan te schrijven met de vraag om voor alle lossingen in België steeds de betrokken lossingsverantwoordelijke te contacteren (zie lijst bijgevoegd).

U zult begrijpen dat indien hieraan geen gevolg wordt verleend de mogelijkheid bestaat dat de betrokken provinciale entiteiten de nu nog bestaande lossingsplaatsen voor de Nederlandse lossingen zullen afschaffen. Ik dank u hartelijk voor uw tussenkomst.

 

NPO Vechten tegen de bierkaai

Vechten tegen de bierkaai betekent 'het onmogelijke proberen te bereiken, een verloren strijd aangaan'. Deze uitdrukking is ontstaan in Amsterdam. De bewoners van de Bierkade (een deel van de Oudezijds Voorburgwal, gelegen bij de Oude Kerk) stonden bekend als echte vechtersbazen. Wie het tegen hen wilde opnemen, kon er bij voorbaat zeker van zijn de strijd te verliezen.

Nu is het niet Amsterdam het strijdtoneel maar Veenendaal. De afgelopen maanden is er door bestuur NPO met Bureau en commissies hard gewerkt aan het inzetten van de noodzakelijke veranderingen om de continuïteit van onze geliefde sport veilig te stellen. Ook de positiviteit te hervinden en vooral met elkaar te delen en weer uit te dragen.

Het karakter van onze sport, een individualistische, maakt het niet eenvoudig, zoniet onmogelijk het iedereen naar de zin te maken, maar de rode draad is wel helder:

Duivenliefhebbers willen met hun duiven spelen en als het even kan tegen acceptabele kosten waarbij de technologische mogelijkheden van deze tijd voor het plezier en toekomst van de sport onontbeerlijk zijn!

Dan breekt september aan en lanceer je als NPO bestuur een discussiestuk en een ding is zeker, de discussie is losgebarsten. Goed voor onze sport en via de dialoog worden ook de tradities, vastgeroeste patronen en mogelijke vernieuwingen aan de orde gesteld. Dat het niet voor iedereen mogelijk is om naast alles af te breken en af te kraken ook tot suggesties en visie te komen is een gegeven, en zonder weerstand geen verandering. Het doet mij deugd dat velen de handschoen willen oppakken om in gezamenlijkheid de discussies te gaan voeren en met voorstellen te komen.

'O ja beste NPO, wilt u wel even zorgen voor geschikte losplaatsen', is een veelgehoorde vraag, sommigen met kracht bijgezet tot een 'eis'. En dan krijg je in de staart van het seizoen bijgaand schrijven dat niet het eerste schrijven is dit seizoen maar hopelijk wel het laatste ooit.

Vechten tegen de bierkaai?

Zover uw gemotiveerde voorzitter van een gedreven bestuur.

Maurice van der Kruk

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven