Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Controle bij het aanmelden van duiven

Geplaatst op 03/08/2017, Auteur: duivenkrant@hotmail.com

neerhofdieren-duif.jpg | Pitts

De PE Antwerpen werd door KBDB Nationaal op de vingers getikt wegens verschillende klachten die werden ingediend aangaande het niet respecteren van Artikel 101 van het Nationaal Sportreglement aangaande het verplicht aanmelden van de duiven.  Wij vragen daarom uitdrukkelijk dat de inkorfburelen de nationale reglementen strikt toepassen.

Het comité van de PE Antwerpen heeft steeds getracht om zijn inkorfburelen te verdedigen wanneer quota’s niet gehaald werden en zou het dan ook betreuren moest KBDB Nationaal op basis van het niet naleven van de reglementeringen toch overgaan tot de schrapping van sommige burelen.

 

Het provinciaal comité vraagt ook dat burelen die ook aanmeldingen op papier ontvangen waardoor het aanmelduur niet overeenkomt met hetgeen zichtbaar is op KBDB-online dat zij deze lijsten overmaken aan Union Antwerpen. Dit om problemen bij mogelijke discussies achteraf te vermijden.

 

Hieronder vinden jullie nogmaals de wijzigingen aan Artikel 101, wij vragen uitdrukkelijk om deze strikt toe te passen.

 

Art. 101 – wijziging in het vet en schrapping van § 5 Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven, zonder uitzondering, binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) worden aangemeld via:

 

- een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten. 

- KBDB-online, officieel aanmeldingssyteem van de KBDB.

 

Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per categorie op voormelde wijze te worden aangemeld. Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde communicatiemiddelen of via KBDB-online en dit tot sluiting van de wedvlucht.

 

Wanneer de respectievelijke termijnen (i.p.v. termijn) van 15 minuten (voor alle duiven vanaf Limoges en voor de eerste duif per categorie beneden Limoges) of 30 minuten voor alle andere duiven, per categorie, beneden Limoges is overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.

 

De verplichting tot aanmelding vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd.

 

Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding telefonisch mededelen aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de inrichter), zal onmiddellijk per fax worden overgemaakt aan de inrichter. 

 

Deze verplichting geldt niet indien het officieel KBDB-aanmeldingssysteem, KBDB-online, wordt gebruikt. De deelnemers zullen de voorschriften die door de nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht. 

 

De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.

 

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven