Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

De waanzin nabij: 3 of 6 of 9 of nu plots 8 dopinggevallen?

Geplaatst op 02/03/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


De KBDB heeft het altijd gehad over maar drie dopinggevallen. Op de grote persconferentie werden Pitts en Duivenkrant rechtstreeks aangevallen omdat wij van 9 gevallen wisten en dus ook artikels publiceerden. We herhalen wat we eerder meedeelden: naast de drie geschorste liefhebbers hadden nog drie andere gevallen een brief gekregen dat zowel hun A-staal als hun B-staal positief waren op morfine. De WAC heeft nadien deze als negatief geklasseerd maar op het moment van de feiten waren ze wel duidelijk positief, zo staat toch te lezen in de brief van de KBDB verzonden aan de betrokken personen. Daarnaast hadden wij vertrouwelijke informatie gekregen vanuit de bestuursraad van de KBDB dat er nog 3 positieve morfinegevallen waren maar zo meldde deze persoon, dat deze nog geen brief hadden ontvangen omdat men wilde afwachten op de beslissing van de inzake de andere 3 morfine gevallen. 3+3+3=9. Als we deze info krijgen van iemand uit de bestuursraad dan mogen we deze ook brengen en toch voor waarheid nemen of…? 

foto-van-bockstaele.jpg | Pitts

De KBDB spande advocaat Joris Vercammen nog maar eens voor zijn kar (op kosten van de liefhebbers), en die stuurt aangetekend een Recht op Antwoord met de melding dat er 6 (zes) dopinggevallen waren. Vreemde kronkel van de nationale bond, die nu ineens niet meer van drie maar van zes dopinggevallen spreekt.
Maar het kan nog gekker, geloof het of niet: nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele laat ons weten (en nu het is het gesprek opgenomen) dat er 8 (acht!) positieve A stalen waren?! Maar 2 daarvan waren in het B staal negatief en daarom werden er geen verdere stappen ondernomen. Over welk product of producten het ging dat wist hij niet, of hij wilde het niet zeggen. Waarom ze in het B staal negatief waren daar hebben we ook het raden na. Werd het staal niet goed gemengd? Maakte iemand een fout in het labo? Niemand die het weet. Nu 2 op 8 oftewel een kwart van de positieve stalen die plots negatief worden dat is wel erg veel. We legden dat ook voor aan specialisten in hun vak en ook zij bevestigden ons dat dit wel erg abnormaal is, wat nog maar eens bij velen de wenkbrauwen doet fronsen ivm het labo. In ieder geval is deze plotse wending met 8 positieve A stalen een vreemde wending en dat is toch wel het toppunt van (on)geloofwaardigheid. 

Informatie
Dat de redactie van Duivenkrant en Pitts de informatie in verband met doping uitbrengt – tot spijt van wie het benijdt – wordt ons door de KBDB niet in dank afgenomen. Dat weten we maar het weerhoudt ons er niet van de liefhebbers te informeren zoals het hoort. En juist daar knelt het schoentje bij de nationale bond: een hemeltergend gebrek aan correcte communicatie. En meer dan eens mandatarissen die tegenstrijdige informatie verspreiden.

Samengevat: de KBDB zou beter eerst in eigen boezem kijken en orde op zaken stellen.  Trouwens, in de bewuste Duivenkrant wordt het hele dopingbeleid door ons onder de loep genomen, en stelden we vast dat het een falend beleid is, hierbij gesteund door wetenschappers en professoren. 

Hieronder het Recht van Antwoord van de KBDB:

“RECHT VAN ANTWOORD DOOR KBDB – DUIVENKRANT D.D. 19.01.2017

De KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND, kortweg K.B.D.B., beroept zich op haar recht van antwoord overeenkomstig artikel 1 van de wet betreffende het recht tot antwoord d.d. 23.06.1961 aangaande het artikel in de ‘Duivenkrant” dd. 19.01.2017 met als titel “9 versus 3 dopingzondaars. Waar komt het verhaal van 9 dopingzondaars vandaan.”, waarin onder andere wordt vermeld dat “wij vertrouwelijke informatie gekregen (hadden) vanuit de bestuursraad van de KBDB dat er nog 3 positieve morfine gevallen waren maar zo melde deze persoon, dat deze nog geen brief hadden ontvangen omdat men wilde afwachten op de beslissing van het WAC inzake de andere 3 morfine gevallen.

De K.B.D.B. wil haar leden én de lezers van de DUIVENKRANT formeel in kennis stellen van het feit dat in het jaar 2016  :

-vijf dopingcontroles een positief resultaat gaven na de eerste analyse én de tegenanalyse

-bijkomend één liefhebber geen tegenanalyse vroeg na een eerste, positieve analyse.

Derhalve werden er zes dossier overgemaakt aan de WAC.

De voormelde beweringen aangaande drie extra positieve gevallen zijn dan ook volledig foutief.

De KBDB betreurt dan ook voormelde berichtgeving in de DUIVENKRANT.”

 

Met voorname hoogachting,

Mr. Joris VERCAMMEN

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven