Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

De zaak Claeskens zet bom onder dopingreglement. KBDB en het WAC krijgen veeg uit de pan van rechter.

Geplaatst op 29/11/2019, Auteur: PittsJo Claeskens werd door de KBDB schuldig bevonden aan het gebruik van flexiumgel bij duiven want kort daarvoor was het WAC van mening dat voor Flexiumgel een nul-tolerantie actief was. De "specialisten" van het WAC beweerden dat de flufenaminezuur, een metaboliet van etofenamaat (actief bestanddeel van flexium gel) nooit aanwezig kon zijn bij duiven zonder bewuste toediening. Ze hadden ook geen oren naar het deskundig verslag van prof. Tytgat, die ervan overtuigd was dat deze bevinding bij de duiven van Jo Claeskens toevallig was gebeurd doordat de liefhebber de duiven in de hand neemt en hijzelf flexiumgel gebruikte voor een ontsteking in de kuit. Hij concludeerde dat omdat de gevonden hoeveelheid erg weinig was en Tytgat uit ervaring met dit soort stoffen wist dat bij bewuste toediening de hoeveelheid 1000 den malen hoger zou zijn. De KBDB geloofde de professor niet,
In tegendeel, de KBDB noemde prof. Tytgat "partijdig", en dit laatste kwam bij de wereldberoemde prof. volledig fout aan.  
Onlangs boog zich de rechtbank over de zaak en zij maakte brandhout van KBDB en zijn werking.
Eerst en vooral zegt het hof dat de werking van de KBDB ook moet rekening houden met de algemene regels van mensenrechten en recht op hoger beroep. Een fundamenteel recht dat de KBDB al jaren met de voeten treed omdat ze beslissingen nemen binnen hun eigen organisatie zonder de fundamentele rechten te respecteren. Ook vindt de rechter dat de straffen van 3 jaar schorsing en 10 000 Euro boete dermate hoog zijn dat ze het aanziet als een strafrechtelijke vervolging waardoor er zeker een mogelijkheid moet zijn voor hoger beroep. Het was duidelijk dat de KBDB Jo Claeskens nooit de mogelijkheid heeft gegeven dit voor een hogere rechtsmacht te laten beoordelen en dat was fout. Ook werd het oordeel van het WAC klakkeloos overgenomen en het WAC zelf heeft in besloten kring de beslissing genomen om Jo Claeskens te schorsen zonder dat ze hiervoor wetenschappelijke argumenten kon voorleggen en ook dat vond de rechtbank niet kunnen. Ze noemt de analyse van het WAC: duister. Ook is de rechtbank er niet mee eens dat de KBDB zomaar een lijst kan opstellen zonder dat er grenswaarden werden aangegeven. De liefhebbers weten niet vanaf wanneer ze tegen de lamp lopen en dan is tegen de beslissing van het WAC en de KBDB geen beroep mogelijk en dat is een brug te ver voor de rechtbank. Door al deze gebreken acht ze beslissing dan ook onwettig.
Met andere woorden Jo Claeskens werd over de hele lijn vrijgesproken en de KBDB moet alle kosten en een morele schadevergoeding betalen. 
Nu straf in dit verhaal is dat Jo Claeskens destijds niet naar de burgerlijke rechtbank is gestapt maar dat de KBDB persé de 10 000 euro wilde innen en daarom Claeskens voor de rechtbank heeft gedaagd en dus nu de boemerang recht in haar gezicht terug krijgt. 
Jo Claeskens zelf wilt niet veel commentaar kwijt, hij is blij met het vonnis want de zaak heeft hem mentaal en fysiek veel leed bezorgd. Hij benadrukt dat hij een overleg heeft met de KBDB en dit overleg wil afwachten en ondanks alles constructief wil meewerken om een goed dopingbeleid op poten te zetten. 
En de KBDB likt haar wonden, ze kan weliswaar nog in beroep gaan tegen deze beslissing maar het verdict van de rechtbank naar de KBDB is zo hard en vernietigend dat het verstandiger is om hun heel dopingbeleid te herzien en in plaats van hun geld en hun tijd te verdoen aan rechtszaken misschien beter investeren in een goed overleg met experten om dan hun dopingbeleid bij te sturen samen met het WAC want ook deze komt hier niet ongeschonden uit. De rechtbank stelde duidelijk dat 4 experten aan tafel in een afgesloten ruimte niet voldoende is om mensen te veroordelen. Ook het WAC zal in de toekomst haar beslissing wetenschappelijk moeten kunnen motiveren. Dat is maar logisch ook al jaren bekijken we deze problematiek van enige afstand en al vaker uitte we onze bezorgdheid en kritiek en kwamen heel veel bedenkingen naar boven die de rechtbank nu ook heeft. 
De KBDB moet haar dopingbeleid herzien, er zijn voor haar eerlijke liefhebbers en een zo goed mogelijk dopingbeleid opstellen en vooral moet het gedaan zijn van onschuldige liefhebbers te beschuldigen want het zijn er al veel te veel geweest, denk maar aan atropine-, morfine-,cafeïne gevallen die achteraf allemaal onzin bleken te zijn. Het tekent mensen voor het leven, totaal onaanvaardbaar en dit door on-professionaliteit aan het roer van de KBDB door de jaren heen. We roepen al jaren dat de KBDB zelf wetenschappelijke studies voor duiven moet opzetten van waaruit dan een gefundeerd dopingbeleid kan opgezet worden en gestopt moet worden met natte vinger werk. En Zuid-Afrika?? Bedankt aan degene die het contract destijds hebben afgesloten, ze hebben de duivensport veel ellende en een slecht imago bezorgd want Zuid-Afrika kende te weinig van de sport en hun problemen om bij ons in België een rol van betekenis te kunnen zijn. Maar vooral een dank aan degene die het contract stop gezet hebben, want enkel dwazen veranderen nooit van gedacht. Men moet hier in eigen land op expertise terug vallen van mensen als Tytgat, Maudes etc... Zij hebben ervaring vanuit andere sporten en weten als geen ander hoe gevoelig de zaken liggen en hoe ze dit moeten aanpakken. Aan het nieuwe bestuur is het nu om hun ogen te openen berokken de sport niet nog meer schade, want al deze valse verdachtmakingen heeft de sport geen goed gedaan. Start overleg met de juiste mensen en begin vanaf nul met goede onderbouwde wetenschappelijke studies en bouw zo verder op een sterk fundament.
 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven