Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Dierenartsen blijven pleiten voor versoepeling ophokplicht

Geplaatst op 15/02/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


Tussen de dierenartsen en het FAVV is een uitgebreide conversatie aan de gang. Uitgangspunt is de vraag van de fv om de ophokplicht te versoepelen. Daarom hebben de dierenartsen het dossier “duiven en aviaire influenza” aan het FAVV gestuurd. Er zijn ook al tal van contacten geweest met  wetenschappers en professoren, zoals Kristien Van Reeth. Die heeft intussen verklaard dat ze volledig akkoord gaat met de argumentatie met de argumentatie van de dierenartsen met bijzondere interesse voor de duivensport. 
De dierenartsen willen bovendien proeven laten uitvoeren bij het CODA, het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, een federale wetenschappelijke instelling.
Philippe Houdart, directeur crisispreventie en –beheer bij het FAVV, onderschrijft de conclusies van de diverse studies, maar met één grote beperking: “Deze conclusies zijn alle gebaseerd op studies met andere, voor duiven minder agressieve vogelvirussen dan het huidige hoogpathogene H5N8-virus. Dit H5N8-virus heeft een reeks moleculaire veranderingen ondergaan waardoor het – in tegenstelling tot eerdere vogelgriepvirussen – geen bijzondere gastheerspecificiteit kent en bovendien zeer duidelijke klinische problemen veroorzaakt in een brede waaier van vogelsoorten, die anders ook weinig of geen problemen kennen met vogelgriep.”
Met andere woorden: het FAVV is (nog) niet overtuigd over de onzin van de ophokplicht. Houdart schrijft: “De situatie nu is niet merkbaar anders dan op 1 februari, toen de maatregelen door M. Borsus afgekondigd werden. Het FAVV kan daarom op dit ogenblik niet ingaan op uw vraag om de maatregelen voor (reis)duiven te versoepelen. Uiteraard volgen wij de situatie van nabij op en we zullen dan ook, eens de ontwikkelingen dat mogelijk maken, de maatregelen zo snel mogelijk aanpassen, zowel voor reisduiven als voor andere vogels.”


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven