Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Doping: minister van Dierenwelzijn Weyts pleegt overleg met de WAC

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen (N-VA) stelde haar vraag over 'Doping in de duivensport' in de Commissie voor Dierenwelzijn. De dopingbestrijding bij duiven is al vele jaren geregeld op dierenwelzijnsvlak. Daarom bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de diensten bevoegd voor dierenwelzijn en de KBDB. Vermeulen: "In het verleden is er al heel wat discussie geweest over het niet communiceren van de drempelwaardes van het Zuid-Afrikaans lab. De WAC zou op de hoogte zijn van die drempelwaardes, maar geeft die niet vrij zodat liefhebbers niet op zoek zouden gaan naar de grens van het toegelatene. Heeft de dienst Dierenwelzijn en/of de minister de drempelwaardes kunnen inkijken? Zijn er grote verschillen met de drempelwaardes van Belgische labo's?"
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts antwoordde dat hij vertrouwen heeft in de WAC. "Eind november vindt trouwens een overleg plaats tussen de WAC en mijn kabinet om na te gaan hoe we een en ander kunnen stroomlijnen en kunnen stimuleren. De WAC heeft bij mijn weten louter een adviserende functie en geen repressieve of sanctionerende rol. De KBDB organiseert zelf de dopingbestrijding. Het intern reglement voorziet in serieuze straffen. De vraag is of die vakkundig worden toegepast bij overtreding van het dopingreglement. De dienst Dierenwelzijn is hier niet bij betrokken.  We gaan dat verder van zeer nabij opvolgen, gelet op de contacten en het overleg dat we georganiseerd hebben. Ik wacht voorlopig dan ook verdere maatregelen af. Dat is afhankelijk van het overleg en de evolutie ter zake," aldus de minister. .
Sabine Vermeulen juichte toe dat er een overleg is gepland en zei verder nog: "De samenstelling van de WAC geeft mij enigszins de geruststelling dat er op een objectieve en correcte manier kan worden geadviseerd. Ik hoop alvast dat de KBDB het advies van de experten ter harte zal nemen en de mogelijke dopingzondaars niet zullen worden beoordeeld door de willekeur van bepaalde bestuursleden met zeer weinig kennis van zaken."


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven