Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Doping: negen positieve gevallen zorgen voor een bom in duivenland (update)

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Dit jaar zijn 9 duivenmelkers betrapt op doping door het labo in Zuid-Afrika. Onder hen drie hokken met een wereldwijde reputatie. Ze leverden een positief A-staal, vroegen tegenanalyse aan en daarvan hebben er al enkele hetzelfde resultaat gekregen, de anderen moeten het resultaat van de B-analyse nog afwachten. De betrokken liefhebbers zitten compleet in zak en as. Hun gezinnen gaan eraan ten onder. De meeste van die melkers leven van de duivensport, hebben zware investeringen gedaan, kopen DNA-analyses aan, en stellen nu hun hoop op de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) dat uiteindelijk over hun lot zal moeten beslissen. 

Dat het WAC voor uiterst zware beslissingen staat, hoeft geen betoog. Het labo in Zuid-Afrika ontdekte immers in het duivenmest verdachte stoffen in grotere hoeveelheden dan er normaal in voorkomen. Heel straf is dat er in het duivenmest bij drie hokken in een straal van 30km morfine is aangetroffen. Morfine is vooral bekend als zware pijnstiller. Ook atropine en scopolamine duiken opnieuw op in het verhaal, hetzelfde product waarmee het hok Vervloesem tegen de lamp liep.
Rudi Hendrikx heeft als dierenarts én duivenliefhebber onderzoek verricht: “Volgens onze gegevens behoren alle tot nu toe gevonden stoffen (op één na) allemaal tot de zogenaamde NOPS. NOPS of afkorting van naturally occurring prohibited substances in feeds, in het Nederlands betekend ‘Natuurlijk voorkomende verboden substanties in voer’. Tot deze groep behoren dus stoffen zoals cafeïne, theobromine, hordenine, hyoscine, morfine, lupanine,atropine en bufotenine. Deze stoffen komen voor in granen, gras, stro, hooi etc.. Zonder ons te willen uitspreken over schuld of onschuld is het toch opmerkelijk dat enkel nog deze stoffen gevonden worden.”

Wetenschappelijk Advies Commissie

De specialisten van het WAC moeten beslissen of de gevonden stof daadwerkelijk doping is voor duiven en of er verdere sancties moeten komen. Zij zullen hun advies goed funderen en overmaken aan de bestuursraad van de KBDB die die beslissing moet volgen. Zo is de procedure gestemd.

Voorlopig is het bij de KBDB en meer nog bij de betrokken liefhebbers afwachten wat de beslissing zal zijn van het WAC. Hun lot ligt immers in de handen van het WAC. De “betrapte dopingzondaars” zitten intussen compleet in zak en as, maar wapenen zich tegelijkertijd op juridisch vlak. Advocaten die thuis zijn in duivensport, kloppen overuren.
Voorlopig mogen de betrapte liefhebbers echter zeker niet als dopingzondaars moeten gedoodverfd. Dopingzondaars wil iedereen uit de sport maar met insinuaties, veronderstellingen en afwachten is niemand gebaat. Wetenschappelijk staat vast dat de gevonden stoffen overal kunnen in zitten, van granen, snoepzaad en alle mogelijke bijproducten tot zelfs leidingwater. Daardoor staat helemaal niet vast of die liefhebbers bewust zijn gaan toedienen, meer nog of de gevonden stoffen echt tot betere prestaties zouden leiden. In dit verband mag er toch worden op gewezen dat die stoffen helemaal niks te maken met de echte doping zoals cortisonen, anabolica en clenbuterol, die gelukkig volledig uit de duivensport verdwenen lijken.

 

Het WAC ( wetenschappelijk advies committee ) is in het leven geroepen op vraag van de fv van dierenartsen met bijzondere interesse in duiven . Het WAC is samengesteld als volgt.

Als afvaardiging voor de Vlamingen zetelt dr Piet Blancke, voor Wallonië dr Schoonheere, voor de KBDB zetelt Geert Philips en aan het hoofd staat prof De Backere hoofd van dienst farmacologie universiteit Merelbeke. Daarbij is prof Vaneenoo aangeduid als extern expert. Hij is een wereld autoriteit op het vlak van doping.

Op het tijdstip dat Panza en Vervloesem positief werden bevonden bestond het WAC nog niet, sterker nog de fv heeft toen erop aan gedrongen om experts in te schakelen omdat men van mening was dat deze materie te delicaat en te moeilijk was voor KBDB mandatarissen .


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven