Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Dossier Vogelgriep / Persmededelingen FAVV

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Dossier Vogelgriep / Persmededelingen FAVV

 

Klik hier voor maatregelen Vogelgriep FAVV / KBDB

 

Klik hier voor overzicht kaarten

Persmededeling van het FAVV Dinsdag 22 november

(zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage met gevallen bij wilde
vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood):

- Denemarken: de eerste uitbraak bij pluimvee op een hobbybedrijf, kort vermeld hier onder, is ook gemeld via het ADNS-systeem en is terug te vinden op de kaart.

- Nederland: heeft gisterenavond een uitbraak van H5N8 gemeld bij enkele hobbydieren,
waaronder enkele stuks pluimvee, vlakbij de afsluitdijk van het IJsselmeer, middenin het gebied met besmette wilde vogels dus. De dieren werden al op 18/11 geruimd. Deze besmetting staat nog niet op de kaart.

- Duitsland: 3 nieuwe uitbraken met H5N8, 2 op hobbyhouderijen met enkele tientallen dieren en een in een klein wildpark/kinderboerderij met een 15-tal pluimvee en watervogels, alle gelegen in de besmette regio in het noordoosten (Mecklenburg-Vorpommern). Deze besmettingen staan nog niet op de kaart.

De verdenking op de ganzenhouderij, waarvan melding gisteren, is geen H5N8, maar meer dan waarschijnlijk een laagpathogeen virus.
Gezien nog niet alle gevallen bij wilde vogels op de ADNS-kaart staan, is in bijlage ook een kaart van het Duitse referentielaboratorium Friedrich-Loeffler Instituut gevoegd met daarop alle in de afgelopen weken gevonden besmette wilde vogels. Zoals gekend zijn deze gevallen geconcentreerd in het Noorden en aan de Bodensee, op plaatsen gekend als pleisterplaatsen tijdens de migratie


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Maandag 21 november

(zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage met gevallen bij wilde
vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood):

- In Duitsland zijn 2 bijkomende uitbraken bij pluimvee vastgesteld, beide op hobbyhouderijen.

Deze zijn gelegen in het gebied in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern waar eerder al besmettingen bij pluimvee en wilde vogels zijn gevonden. In het weekend is ook een ganzenhouderij geruimd in Sleswig-Holstein omwille van een H5-besmetting, maar mogelijk betreft het hier niet het H5N8-virus, maar een laagpathogeen virus.

Behalve in het noorden en in het zuiden van het land, zijn er de afgelopen week ook
besmettingen bij wilde vogels vastgesteld elders in Duitsland, nl. in de regio’s Sachsen, Hessen, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Deze gevallen zijn nog niet gemeld in het ADNS-systeem en zijn dus nog niet opgenomen op de kaart in bijlage.

De Duitse overheid legt vanaf vandaag in het ganse land ook bioveiligheidsmaatregelen
(bezoeksverbod voor wie niet nodig is in de stal, verplicht dragen van bedrijfseigen kledij als toegang toch nodig is) op voor de kleinere houderijen (<1.000 stuks) en hobbyhouderijen om verdere besmettingen te voorkomen.

- In Hongarije zijn 2 nieuwe uitbraken op bedrijven met eenden of ganzen vastgesteld, beide gelegen in het al afgebakende gebied waar eerder vier besmettingen waren vastgesteld. In het gebied is begonnen met het preventief ruimen van enkele houderijen vlakbij eerdere uitbraken.

- In Polen zijn besmette dode wilde vogels aangetroffen in een derde locatie, in dezelfde regio als de 2 eerdere besmette sites.

- In Kroatië zijn opnieuw besmette zwanen gevonden in dezelfde buurt als de eerste vindplaats. In de buurt moet worden opgehokt; in de rest van het land is het ophokken sterk aanbevolen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Vrijdag 18 november 2016

(zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage met gevallen bij wilde vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood):

- Nederland: behalve rond het IJsselmeer, zijn er nu ook gevallen bij wilde vogels ontdekt in een waterrijk gebied t.h.v. Dordrecht, op een kleine 40 km van de Belgische grens. Dit is op dit ogenblik de meest nabije besmetting; de stap, die het virus nog moet zetten om bij ons terecht te komen, is nu erg klein geworden.

- Zwitserland: heeft nieuwe besmette wilde vogels ontdekt op en in de wijdere omgeving van de al gekende locaties (Bodensee, meer van Genève, meer van Neuchâtel).

- Frankrijk: heeft de risiconiveau voor het ganse land op “middelmatig” gebracht en in alle
risicogebieden met veel wilde watervogels verhoogd naar “hoog”. In die laatste waterrijke
gebieden geldt nu een algemene ophokplicht voor pluimvee, zowel bij hobbyisten als op
commerciële pluimveehouderijen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Woensdag 16 november 2016

Sinds gisteren zijn er alleen bijkomende vondsten van besmettingen bij dode wilde vogels in Zwitserland te melden: behalve op de Bodensee, zijn er nu ook besmette vogels gevonden op het Meer van Genève en het Meer van Neuchâtel, beide in het westen van het land, richting Frankrijk.

Samengevat geeft dit volgende situatie voor H5N8:

- Bij pluimvee zijn er uitbraken gemeld in Hongarije (1 kalkoenenhouderij en 4 eenden- en
ganzenbedrijven), Oostenrijk (1 kalkoenenhouderij en 1 legbedrijf), Duitsland (2 hobbybedrijven en 1 legbedrijf) en Israël (1 bedrijf met moederdieren). Zowat alle bedrijven hadden dieren in buitenbeloop en bevonden zich in gebieden waar besmettingen bij wilde vogels zijn gevonden.

De besmettingen zijn telkens opgetreden net voordat in de betrokken regio’s een ophokregeling van kracht werd.

- In Nederland is er de besmetting bij eenden gehouden in een klein dierenpark in het centrum van het land.

- Wat betreft wilde vogels, kan gesteld worden dat de 3 belangrijkste migratieroutes doorheen Europa richting Afrika besmet zijn. Het gaat dan over (1) de route die de noordelijke en westelijke kustlijn volgt over Polen, Duitsland, Denemarken, Nederland, België, Frankrijk en Spanje, (2) de meer centrale route die via Duitsland naar de Alpen gaat en dan verder afzakt via Oost-Frankrijk, (3) de oostelijke route die via Centraal-Europa, de Balkan, Griekenland, Turkije en het Nabije Oosten loopt.

Het virus is zeer pathogeen voor diverse soorten: bij de besmette wilde vogels zijn niet enkel meerdere soorten eenden en meeuwen gevonden, maar ook zwanen, futen en wulpen. Gezien de lage kieskeurigheid van het virus, is de kans reëel dat het virus ook gemakkelijk door meer inheemse vogelsoorten opgepikt wordt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Dinsdag 15 november 2016

zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage met gevallen bij wilde vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood:

- In Nederland zijn vanmorgen de maatregelen aangescherpt. Aanleiding is het aantreffen van het H5N8-virus in een klein dierenpark in Rotterdam. De eenden in het dierenpark zijn hoogstwaarschijnlijk besmet door contact met wilde vogels. De besmette vogels zijn gedood, andere vogels in het dierenpark zijn opgehokt en bezoekers mogen niet meer bij deze dieren. Of de besmette eenden klinische symptomen vertoonden, is niet meegedeeld.

De verscherpte maatregelen betekenen dat bezoekers niet meer toegelaten zijn tot
hokken/verblijfplaatsen waar vogels worden gehouden (hobby en commercieel); verder zijn het verzamelen van pluimvee en watervogels, alsook de jacht op watervogels verboden.

Kinderboerderijen en dierentuinen kunnen nog wel bezoekers ontvangen op voorwaarde dat deze achter een afscheiding blijven. Op professionele houderijen moeten bezoekers
geregistreerd worden.

Sinds het begin van de problematiek een tiental dagen geleden, zijn er rond het IJsselmeer ondertussen al meer dan 1.250 dode watervogels verzameld.

- In Denemarken zijn nu al op een zevental locaties, verspreid over het zuiden van het land, besmette wilde vogels gevonden.

- In Polen zijn op een tweede locatie vlakbij de Duitse grens besmette vogels gevonden.

- Het virus is deze week ook in Israël vastgesteld, op een bedrijf met zware moederdieren. Israël ligt onder de oostelijke trekroutes vanuit Azië naar Afrika.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Maandag 14 november 2016

Situatie van deze middag (maandag 14/11); zie ook kaart van het Europese ADNS-systeem in bijlage metgevallen bij wilde vogels in het blauw en uitbraken bij pluimvee in het rood:

- Hongarije heeft een bijkomende (vijfde) uitbraak op een eendenhouderij met 15.000 dieren gemeld. Het bedrijf ligt vlakbij de grens met Servië, in de zone die rond 3 eerdere uitbraken op eenden-/ganzenbedrijven is afgebakend. Bij elk van deze uitbraken vertoonden de eenden en ganzen duidelijke klinische tekens en veel sterfte, hetgeen nogmaals aantoont dat dit H5N8-virus bijzonder pathogeen is, ook voor de diersoorten die bij de meer klassieke HPAI-virussen weinig problemen tonen.

- In Nederland zijn afgelopen weekend ook in Flevoland dode vogels gevonden besmet met een H5-virus. Het is nog wachten op verdere typering, maar de kans is uiteraard groot dat het ook opnieuw om H5N8 gaat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Zaterdag 12 november 2016

Situatie van deze middag (zaterdag 12/11):

- Duitsland:

  • Gisterennamiddag en vanmorgen zijn er 3 uitbraken vastgesteld op pluimveehouderijen in het noorden van het land, onder de trekroutes van watervogels. 2 daarvan liggen in Sleswig-Holstein, in dezelfde regio dus waar eerder veel besmettingen bij wilde vogels zijn vastgesteld, de derde in de kuststreek van de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, niet zo ver van de Poolse grens, in een gebied dat ook gekend staat als pleisterplaats voor watervogels en waar in de Duitse pers eveneens melding wordt gemaakt van dode wilde vogels (nog niet bevestigd door analyses). Twee van deze bedrijven waren hobbyhouderijen met een 100-tal dieren in buitenbeloop. Het derde bedrijf ligt niet zo ver van de Deense grens en had 20.000 dieren; verdere details (type, buitenbeloop of niet) over deze uitbraak ontbreken nog.
  • De Duitse pers maakt verder melding van gevallen bij wilde vogels in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Würtemberg, maar ook daarvan ontbreekt nog bevestiging

- Oostenrijk:

  • Gisterennamiddag en vanmorgen zijn 2 uitbraken genotificeerd op pluimveehouderijen vlakbij de Bodensee, waar sinds begin november 10-tallen besmette wilde vogels zijn aangetroffen. Het eerste bedrijf was een kalkoenenhouderij met een 1.000-tal dieren.
    De tweede houderij had een 3.000 leghennen. Beide bedrijven hadden buitenbeloop en zijn dus waarschijnlijk besmet voor een drietal dagen geleden in de regio een
    ophokverplichting van kracht is geworden.

- Hongarije:

  • Heeft vanmorgen 2 nieuwe uitbraken (nummers 3 en 4 sinds het begin van de problematiek) gemeld op eenden- en ganzenbedrijven in de buurt van de uitbraak van gisteren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Vrijdag 11 november 2016

Stand van zaken van vanmorgen (zie ook kaart in bijlage uit het ADNS-systeem, met de gevallen bij wilde vogels in het blauw en de uitbraken bij pluimvee in het rood):

- Er is in Hongarije een tweede uitbraak op een pluimveehouderij vastgesteld, ditmaal een eenden/ganzenbedrijf. De uitbraak situeert zich zoals de eerste in het zuiden van het land, maar niet helemaal in hetzelfde gebied.

- De gevallen bij wilde vogels in Noord-Holland, NL, zijn zoals verwacht bevestigd als
hoogpathogene H5N8.

- Ook Denemarken heeft nu zijn eerste gevallen bij wilde vogels ontdekt: in het eerste geval, op een van de eilanden in het zuidoosten, werden een 50-tal besmette dode eenden gevonden; het andere geval, t.h.v. de hoofdstad Kopenhagen, betrof één enkel eend.

Luxemburg heeft gisterenavond dezelfde maatregelen opgelegd als bij ons: ophokplicht voor professioneel pluimvee en afgeschermd voederen/drenken van alle pluimvee (hobby en professioneel).

In Frankrijk is vanmorgen het risiconiveau voor vogelgriep verhoogd tot middelmatig. Als gevolg hiervan geldt in een aantal gebieden, die een hoger risico lopen tijdens de najaarsmigratie, ook een ophokregeling.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV  Donderdag 10 november 2016

Minister Borsus heeft zonet een periode van verhoogd risico afgekondigd in verband met vogelgriep. In het kader daarvan worden enkele bestaande maatregelen voor ten minste 30 dagen uitgebreid tot het ganse land:

- Alle pluimvee van professionele pluimveehouderijen moet opgehokt worden. Dit betekent dat de dieren op stal moeten blijven of onder netten moeten worden gehouden zodat geen direct contact met wilde vogels mogelijk is. Deze maatregel geldt voorlopig niet voor loopvogels.

- Alle pluimvee, zowel bij professionelen als bij hobbyhouders, moet binnen gevoederd en
gedrenkt worden. Onbehandeld oppervlaktewater mag niet gebruikt worden als drinkwater.

De ophokregeling wordt ook sterk aangeraden bij hobbyhouders, maar zonder ze op dit ogenblik te verplichten.

Jullie vinden in bijlage een aangepast overzichtsdocument met alle maatregelen die momenteel van toepassing zijn en het persbericht dat zonet verzonden werd.
Ik kan niet genoeg herhalen dat het risico op besmetting op dit ogenblik groot is en dat elke pluimveehouder al het mogelijke moet doen om de bioveiligheidsmaatregelen nauwlettend op te volgen.

Ik herinner nogmaals aan het grote belang van het vroegtijdig opsporen van de ziekte en aan de verplichting om bij ziekte of gewijzigde productieparameters monsters van de betrokken toom over te maken aan DGZ of ARSIA. Deze verplichting betekent niet dat de dierenarts moet wachten om een behandeling op te starten, maar is enkel als aanvulling op zijn diagnose bedoeld om vogelgriep als mogelijke oorzaak van de gezondheidsproblemen definitief uit te sluiten. De analyses, die DGZ, ARSIA en
het CODA in dat verband voor vogelgriep uitvoeren, zijn zoals steeds gratis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Woensdag 9 november 2016 23u

Zoals jullie ongetwijfeld al vernomen hebben, is in Nederland sinds vanavond een algemene ophokregeling van kracht voor commercieel gehouden pluimvee. Aanleiding is het aantreffen van het dode wilde vogels besmet met een H5-virus in de provincie Noord-Holland. De kans is uiteraard groot dat het hier ook om het H5N8 virus gaat, maar een officiële bevestiging van het N-type door het referentielaboratorium wordt pas morgen verwacht.

Verder is het H5N8-virus ondertussen ook aangetroffen bij vogels op de Bodensee, op de grens van Duitsland en Oostenrijk, en vermoedelijk ook in Zwitserland.

Het Agentschap bekijkt morgen, donderdag, of ook in ons land een ophokregeling geboden is. Door de aanwezigheid van het virus in Nederland is uiteraard het risico toegenomen. De trekvogels die daar momenteel verblijven kunnen immers bij de minste koudeprik naar rustplaatsen in België afzakken.

Ik breng jullie morgen op de hoogte van een eventuele beslissing hierover. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV Woensdag 9 november 2016 11u

Ondertussen is het H5N8-virus ook in Duitsland bij wilde watervogels vastgesteld, meer bepaald in Plön, in de noordelijke regio Sleeswijk-Holstein die grenst aan Denemarken. Net zoals in Polen werden ook hier tientallen dode vogels van verschillende soorten gevonden. In Sleeswijk-Holstein is ondertussen een algemene ophokregeling voor pluimvee ingevoerd. Rond de vindplaats werd ook een risicogebied
afgebakend waarbinnen het vervoer van pluimvee verboden is.

Ik hou jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV  Maandag 7 november 2016 15u

En nog een laatste aanvulling vandaag, deze middag ontvangen via het Europese
waarschuwingssysteem: in het noordwesten van Polen, niet ver van de Duitse grens, zijn afgelopen weekend een 70-tal dode eenden en meeuwen gevonden, besmet met het H5N8-virus. Het virus volgt dus niet enkel de trekvogelroutes richting Zuidoost-Europa, maar komt zoals gevreesd ook mee met trekvogels, die in onze richting migreren!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV  Maandag 7 november 8u

Als aanvulling op het onderstaande: in Hongarije is eind vorige week een uitbraak met hetzelfde HPAI H5N8 virus vastgesteld op een kalkoenenbedrijf, gelegen in dezelfde regio als de vindplaats van de wilde zwaan besmet met dit virus. Wilde vogels worden uiteraard als meest waarschijnlijke bron van besmetting gezien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persmededeling van het FAVV  Maandag 31 oktober 2016 9u

Met de koudere maanden die eraan komen en de vogeltrek vanuit Azië richting Europa die weer op gang is gekomen, is vogelgriep weer actueel:

- In het Nederlandse Deurne, in de provincie Noord-Brabant, is een H5 LPAI-virus vastgesteld op een gemengd bedrijf met overwegend kalkoenen. Het bedrijf wordt geruimd en in een straal van 1 km rond de uitbraak worden de gebruikelijke beperkende maatregelen (ophokplicht, vervoersbeperking, verhoogd toezicht) toegepast.

- In Hongarije is HPAI H5N8 vastgesteld bij een wilde zwaan, gevonden op een pleisterplaats voor trekvogels in het zuiden van het land. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde virus als de stam die in 2014 in Nederland op pluimveehouderijen is opgedoken en die deze zomer opnieuw werd aangetroffen bij wilde vogels in Azië.
De 2 vondsten tonen aan dat het risico van besmetting weer is toegenomen. Het FAVV vraagt de pluimveesector om de voorzorgsmaatregelen correct toe te passen.
U vindt deze maatregelen nogmaals opgesomd in het document in bijlage, dat ook terug te vinden is op onze webpagina’s (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Ik trek vooral jullie aandacht op:

- het respecteren van het verbod op contact met pluimvee binnen de 4-dagen na terugkeer uit een risicogebied voor vogelgriep,

- het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen,

- de verplichting om monsters voor een onderzoek voor vogelgriep over te maken aan DGZ/ARSIA, indien een toom minder goede productieparameters vertoont of er een behandeling wordt opgestart, - de voortdurende afschermplicht voor professioneel gehouden pluimvee in de gebieden met veel trekvogels (gevoelige natuurgebieden).


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven