Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Veilingseizoen 2023-2024

Geplaatst op 30/11/2021, Auteur: Pitts


De voorbije jaren organiseerde Pitts, tijdens de herfst en winter, onder grote belangstelling wekelijkse duivenverkopingen. Pitts is één van de marktleiders inzake duivenveilingen in de Belgische en internationale duivensport.

Ook in 2023-2024 zullen wij de succesformule verderzetten.

Alhoewel er reeds heel wat veilingen zijn gepland voor de komende herfst- en wintermaanden, hebben wij nog steeds interesse in de begeleiding van bijkomende duivenverkopingen.

Duivenliefhebbers met interesse in een totale verkoping, een verkoop van een gedeelte van een kolonie, een ronde uitgeruide zomerjongen uit topkwekers, bevlogen jongen, late jongen uit de supervliegers, …..

Geef ons een seintje en wij geven u graag, uiteraard vrijblijvend, bijkomende toelichting en praktische informatie via info@pitts.be of gsm.: +32 (0)479/54 96 58

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ces dernières années, Pitts a organisé des ventes aux enchères de pigeons pendant l'automne et l'hiver, qui ont été très appréciées. Pitts est l'un des leaders du marché des ventes aux enchères de pigeons en Belgique et dans le monde.


En 2023-2024, nous poursuivrons cette formule à succès.


Bien que de nombreuses ventes aux enchères soient déjà prévues pour les mois d'automne et d'hiver à venir, nous sommes toujours intéressés à soutenir des ventes aux enchères de pigeons supplémentaires.


Les colombophiles intéressés par une vente aux enchères totale, une vente d'une partie d'une colonie, une série de jeunes d'été issus des meilleurs éleveurs, de jeunes inspirés, de jeunes tardifs issus de super volants, ....., peuvent nous contacter.


Appelez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples explications et informations pratiques, gratuitement bien sûr, via info@pitts.be ou par téléphone mobile : +32 (0)479/54 96 58.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


In recent years, Pitts has organised weekly pigeon auctions during autumn and winter, to great acclaim. Pitts is one of the market leaders in pigeon auctions in Belgian and international pigeon racing.


In 2023-2024 we will continue the successful formula.


Although many auctions are already planned for the coming autumn and winter months, we are still interested in supporting additional pigeon auctions.


Pigeon fanciers interested in a total auction, a sale of part of a colony, a round of hatched summer youngsters from top breeders, inspired youngsters, late youngsters from super flyers, .....


Give us a call and we will gladly give you further explanations and practical information, free of charge of course, via info@pitts.be or mobile phone: +32 (0)479/54 96 58
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


In den letzten Jahren hat Pitts im Herbst und Winter wöchentliche Taubenversteigerungen organisiert, die großen Anklang fanden. Pitts ist einer der Marktführer für Taubenversteigerungen im belgischen und internationalen Taubensport.


Im Jahr 2023-2024 werden wir die erfolgreiche Formel fortsetzen.


Obwohl für die kommenden Herbst- und Wintermonate bereits viele Versteigerungen geplant sind, sind wir weiterhin daran interessiert, zusätzliche Taubenversteigerungen zu unterstützen.


Taubenzüchter, die an einer Gesamtversteigerung, dem Verkauf eines Teils einer Kolonie, einer Runde geschlüpfter Sommerjungtauben von Spitzenzüchtern, inspirierten Jungtauben, späten Jungtauben von Superfliegern, .....


Rufen Sie uns an und wir geben Ihnen gerne weitere Erklärungen und praktische Informationen, natürlich kostenlos, über info@pitts.be oder Mobiltelefon: +32 (0)479/54 96 58
 

 

 

bon.jpg | Pitts

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven