Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Energie Powermix bevat maanzaad en dus morfine

Geplaatst op 22/01/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


In een brief aan de liefhebbers geeft Bas Thiele van Cultura tekst en uitleg: “In een levering van een toeleverancier aan DHP Cultura in 2016 van gemengde fijne zaden waar wij een kleine hoeveelheid van gebruiken in onze producten blijkt achteraf een kleine hoeveelheid blauwmaanzaad te zijn verwerkt. Onbedoeld en niet wetend is dit ook in onze producten te terecht gekomen. Wij betreuren dan ook dat achteraf blijkt dat een aantal liefhebbers in België, hierdoor positief zijn getest op het gebruik van doping (morfine.) Gelukkig is na onderzoek dit teruggedraaid door de KBDB en zijn deze liefhebbers weer vrij gesproken, immers zij konden niet weten dat dit kleine zaadje de duiven positief zou laten testen.

cultura-beter.jpg | Pitts

Daarnaast willen wij erop wijzen dat het dopingreglement van de KBDB duidelijk stelt dat het terugvinden van verboden substanties, onbedoeld en nagenoeg niet te vermijden is van natuurlijke producten in de voeding niet kan beschouwd worden als doping. U begrijpt dat voor nu en de toekomst wij geen gemengde zaden meer verwerken. Wij kopen de zaden nu enkelvoudig in bij toeleveranciers die geen blauwmaanzaad verwerken. Dit om zoveel mogelijk deze vermenging voor de toekomst uit te kunnen sluiten.”

 

Een en ander maakt nog maar eens duidelijk dat je wel degelijk kans maakt om tegen de lamp te lopen als je grit op je duivenhok hebt staan. Dat kan u allemaal lezen in de jongste Duivenkrant, als abonnee of als premium lid.
Het is de zoveelste vingerwijzing naar de KBDB dat het dopingreglement hoogdringend moet worden aangepast. Of zijn de heren vergeten dat ze met de aanstelling van het Zuid-Afrikaans labo een instituut hebben in huis gehaald dat werkelijk de kleinste waarden van alle mogelijke stoffen kan ontdekken. Moet je dan de liefhebbers straffen waarbij super kleine hoeveelheden worden gevonden die in de natuur voorkomen en in die geringe hoeveelheden niet eens een invloed hebben op de prestaties van de duiven., zeker met de vernieuwde haarfijne technieken die zeer accuraat werken. Iets dat ontoelaatbaar is en nefast voor de duivensport en de geloofwaardigheid van het bestaande dopingreglement.

 

img_2664.jpg | Pitts

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven