Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

FAVV: eerste stap in het opheffen van de maatregelen

Geplaatst op 06/04/2021, Auteur: Persbericht / Davy


Mededeling FAVV 03-04-2021

Zoals eerder deze week aangekondigd, heeft het FAVV een gefaseerde exitstrategie voor de preventieve maatregelen voor vogelgriep voorgelegd aan Minister van landbouw David Clarinval. De heer Minister heeft deze strategie goedgekeurd.

Volgende week dinsdag 6 april zal de eerste stap in het opheffen van de maatregelen geactiveerd worden. De ophokverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders wordt dan opgeheven. Ik verwijs naar het persbericht op onze website, dat vanmorgen verspreid werd: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-04-03.asp.
De webpagina’s omtrent vogelgriep worden begin volgende week aangepast aan deze eerste versoepeling.

Ik druk erop dat de gunstige evolutie in de toestand en deze eerste versoepeling van de maatregelen niet betekenen dat het H5-vogelgriepvirus al verdwenen is uit de wilde vogels in ons land.

Zoals eerder deze week aangegeven ligt het zwaartepunt van de epizoötie momenteel meer noord- en noordoostwaarts in Europa en ligt ons land aan de rand van de probleemzone. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico dat dit virus overgedragen wordt naar gehouden dieren is wel voldoende afgenomen om met de versoepelingen te kunnen starten.

Net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • worden de maatregelen voor de professionele sector in principe pas versoepeld na ten minste 2 weken extra bufferperiode.

In afwachting van het verder uitrollen van de exitstrategie in de komende weken, vraag ik iedereen nadrukkelijk om alle voorzorgsmaatregelen strikt te blijven toepassen.

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven