Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Heibel op vergadering Oostkamp politie komt tussenbeide

Geplaatst op 01/03/2018, Auteur: duivenkrant@hotmail.com/AD


Zoals afgesproken op de vergadering van 14 februari met de NRBB te Halle was er zondag jongstleden een uitbetalingsmoment voorzien tezamen met het uitdelen van de nieuwe vluchtkalender 2018 in het inkorflokaal van Union Oostkamp.

Een aantal leden van de vereniging, die hun uitbetaling reeds ontvangen hadden,waren aanwezig voor de ontvangst van de vluchtkalender. Wat later zijn dan leden van andere besturen in groepjes binnengekomen, mensen die anders nooit aanwezig zijn en er ook niet komen inkorven tijdens het seizoen. Aanvoerder van deze groep was de heer Davy Verleye. We vroegen Verleye waarom hij afgezakt was naar Oostkamp aangezien hij alle inleggelden al had ontvangen. Maar hij wilde hier geen commentaar op geven.

De uitbetaling zelf verliep heel rustig. De liefhebbers die een uitbetaling dienden te ontvangen hebben hun rekeningnummer doorgegeven, dit omdat er een bewijs van betaling moet worden doorgegeven en een overschrijving aangewezen was om dit bewijs voor te leggen. Niemand heeft hier bezwaar op gemaakt tot Davy Verleye zich ermee ging bemoeien, die na verduidelijking zijn uitbetaling reeds geruime tijd ontvangen had. Deze laatste had papieren (mails) bij zich voor de uitbetaling van de speelgelden van andere leden. Er werd hem dan om een volmacht of handtekening gevraagd omdat het niet toegestaan is om uitbetalingen aan derden te doen. Hierna is er dan een hoop geroep ontstaan waarin zich ook andere leden hebben vermengd en zijn er heel wat verwijten door de lucht gegaan. Waarna iemand de politie heeft gebeld met de boodschap dat er rellen dreigden uit te breken en dat ze best zo snel mogelijk ter plaatste zouden komen. De politie is dan ook aanwezig geweest maar heeft, na enige verduidelijking, beslist dat het niet nodig was zich te bemoeien met deze zaak. Ze zijn dan ook na vijf minuten vertrokken.

Hierna is er in alle rust de vluchtkalender 2018 verder uitgedeeld.

Wat echter vaststaat is dat hierover zeker het laatste woord nog niet gezegd is...

Op 28 februari 2018 zijn de bewijzen van betaling voorgelegd bij de KBDB en is dit alles goedgekeurd.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven