Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Infovergadering van de PE West-Vlaanderen kende vlot verloop

Geplaatst op 10/03/2017, Auteur: PHIL


het-bestuur.jpg | Pitts

 

 

foto : vlnr - Richard Matton, Kurt De Keyser, Frank Verkinderen en Dirk Schreel

 

Het bestuur van de PE West-Vlaanderen is de enige afdeling die een tweede vergadering organiseert voor de verenigingen.

De West-Vlaamse verenigingen waren gevraagd present te zijn op donderdag 9 maart om 19u30 in zaal Rolarius te Roeselare.

De dagorde zag er als volgt uit :

-          Afgifte vluchtprogramma’s 2017

-          Vooruitzichten seizoen 2017

-          Beslissingen Nationale  Algemene Vergadering  22/02/2017

-          Werking  Zonale uitslagen 2017

-          Eventuele vragen

 

Wat iedereen echter het meeste zorgen baarde was of er een einde komt aan de ophokplicht en of we al dan niet kunnen starten met het vluchtseizoen.

 

Provinciaal voorzitter Frank Verkinderen opende de vergadering en heette iedereen welkom.

Hij gaf meteen de informatie waarover hij beschikte : morgen, 10 maart, zal er beslist worden of de ophokplicht al dan niet moet gehandhaafd blijven. Wordt de ophokplicht beëindigd dan kunnen de duiven meteen uitvliegen en kan er uitgekeken worden voor de opleervluchten.

De verenigingen waren het eens met de voorzitter om in dat geval de wedvluchten te laten starten vanaf 1 april 2017.

Wordt de ophokplicht verlengd dan zitten de duiven vast tot 10 april. Het is nu bang afwachten op het persbericht dat Geert Philips, algemeen secretaris KBDB,  morgen zal verspreiden.

Zonale Uitslagen

Nieuw voor 2017 zijn de officiële zonale uitslagen. Voor de provinciale vluchten van inrichter W.V.O.U., zijnde Compiègne, Pontoise en Brionne, en voor de (inter)provinciale vluchten, zijnde Tours, Limoges, Châteauroux en Saumur alsook voor de vluchten van inrichter W.V.V., zijnde Tours, Orléans, Blois en Châteaudun zullen lokale, zonale A1 en A2 en provinciale uitslagen gemaakt worden.

Het bestuur wil daarmee meer liefhebbers de kans geven om zich nationaal te profileren. Zo zijn bv. de zonale uitslagen een belangrijk asset gebleken voor de algemeen nationaal kampioen 2016 Ameel-Vanlake die deze titel kon veroveren mede dankzij 2 zonale uitslagen.

Provinciaal akkoord

Er is, net als in 2016, een provinciaal akkoord met Henegouwen en Oost-Vlaanderen.

Beslissingen Nat. Sportcomité

Dirk Schreel lichtte vervolgens de nationale vluchtkalender toe zoals die in de algemene vergadering van 22 feb. bekrachtigd werd. Belangrijk hier is dat de nat.vlucht uit Limoges van 1/7 opgeschoven is naar 8/7 en dat er in West-Vlaanderen op 1/7 een interprovinciale Limoges zal ingericht worden. De Walen zullen op 1/7 een (inter)provinciale Montélimar spelen.

Ook de andere punten zoals de wijziging in art.103 v.h. sportreglement ivm aanmeldingen, KBDB online en de gummi’s werden besproken.

Op 8/3 is in het nationaal sportcomité beslist dat voor het kampioenschap asduiven jaarlingen er 2 vluchten moeten gekozen worden uit 6 nationale vluchten ipv drie vluchten.

Provinciale kampioenschappen 2017

Samen met hun goedgekeurde vluchtprogramma kregen de verenigingen  een exemplaar mee van het reglement van de provinciale kampioenschappen 2017. Dit reglement staat ook reeds op de site van de KBDB.

Klik hier voor de link 

 

De provinciale dag gaat door op 5 november 2017 in de Vossenberg te Hooglede.

 

Gelijke vervoerskosten

Het voorstel van diverse verenigingen om de vervoerskosten voor enkele vluchten voor iedereen gelijk te zetten werd als volgt goedgekeurd: Arras 0.60€, Clermont 0.70€ en Fontenay 1.00€

 

Verkiezingen 2017

Frank Verkinderen informeert de aanwezigen dat er verkiezingen zijn in oktober 2017.  Leden die hun vacature willen indienen kunnen dit doen tot 12 mei 2017.

Hij bedankt de verenigingen voor hun steun de afgelopen zes jaar.

Het is de betrachting van de huidige bewindsploeg om verder te kunnen werken met hetzelfde team, zij het dat Richard Matton niet meer verkiesbaar is en moet vervangen worden door iemand uit de regio Kortrijk, al is dat geen onoverkomelijk probleem.

Het bestuur heeft hun kiesplan 2011 nog eens bekeken en zij zijn tot het besef gekomen dat 80% van wat zij toen gepland hadden in 2011, nu in 2017 ingevuld is.

Een eerlijk en goed bestuur met gelijke behandeling van liefhebbers en verenigingen

           Geslaagd.

Opkomen voor de specifieke belangen van onze West-Vlaamse liefhebbers en maatschappijen

Dankzij de provinciale vluchten die ingericht worden hebben liefhebbers zich nationaal in de top kunnen  klasseren. Bvb. Commeene-Vandewalle met 2 jaar na mekaar de nationale asduif snelheid jonge duiven en Delbaere-Sampers in 2016 - 1ste nationaal kampioen kleine halve fond jonge duiven.

Regelmatige contactvergaderingen per regio met de maatschappijbesturen

De PE West-Vlaanderen is de enige afdeling waar twee vergaderingen met de verenigingen plaatsvinden. Het bestuur heeft ook twee vergaderingen georganiseerd met liefhebbers uit de provincie.

Behoud van de zetel in Roeselare met een West-Vlaamse bediende

De zetel is behouden maar verhuisde naar Kortemark en met een West-Vlaamse bediende.

Bijzondere aandacht voor onze vitessers en halve fondspelers

De provinciale vlucht uit Pontoise is een voltreffer gebleken

Terug de vertrouwde vluchten uit Arras en Clermont

Roye werd afgevoerd en de vluchten uit Arras en Clermont werden opnieuw ingericht.

Lossen met kennis van zaken over de toestand van de hele vluchtlijn

Niet simpel in onze streken waar je over een afstand van 50 km toch soms tot 3 verschillende weertypes hebt. Door de band toch wel geslaagd in hun opzet.

Luisteren naar de wensen van de liefhebbers en altijd belangeloos ten dienste staan.

 Geslaagd.

Zorgen dat er overal mooie betaalbare vluchten zijn

Bewezen met de vluchten van de WVOU waar veel liefhebbers aan deelnemen met een groot aantal duiven en die bovendien kosteloos zijn.

Alle vluchten bij voorkeur op één dag zodat er tijd voor de familie overblijft

Ten dele in geslaagd maar nog niet volledig, misschien voor volgend jaar als alle verenigingen zich daartoe ingericht hebben ?

Betere behandeling van de duiven op Ablis

Ablis werd afgevoerd en nu worden met succes vluchten ingericht uit Fontenay, Châteaudun en Orléans.

Snoeien in het overaanbod aan fondvluchten

       Geslaagd

Terug een fondvlucht voor jaarlingen op de dag van Barcelona

       Geslaagd

Opnieuw invoeren van het oude goede systeem van aanmelden van verdwaalde duiven

Dankzij de invoering van het programma uit Z-Afrika waar Dirk Schreel voor geijverd heeft was het probleem van het aanmeldsysteem binnen de 14 dagen opgelost.

Steun aan initiatieven die onze beginnelingen helpen

Er is een West-Vlaamse Jeugdbeweging en twee scholen – Kortrijk & Meulebeke - hebben een goed werkend duivenhok en spelen ook effectief succesvol met de duiven.

Een provinciale kampioenendag aan democratische prijzen voor het hele gezin.

Heeft zich gereflecteerd tijdens de provinciale dagen te Hooglede waar toch gemiddeld zo’n 340 man kwamen meevieren. En da’s niet niks. Duidt toch ook op een zekere mate van appreciatie voor de inspanningen die de bestuursleden zich getroosten.

Het ledenaantal naar beneden halen om als onafhankelijke PE te kunnen blijven bestaan.

Waar voorheen 3000 leden nodig waren om als PE onafhankelijk te kunnen blijven besturen werd, door toedoen van Frank Verkinderen, het huishoudelijk reglement van de KBDB aangepast en zijn nu 1500 leden nodig om onafhankelijk te kunnen blijven. PE met minder leden moeten zich hergroeperen in samengevoegde provinciale entiteiten. Mission accomplished !

Frank Verkinderen spreekt dan ook de hoop uit dat de oude ploeg ook de nieuwe ploeg mag worden.

 

Hij sluit de vergadering af met een dankwoord aan zijn mede-bestuursleden, Richard Matton, Kurt De Keyser en Dirk Schreel,  voor 5 jaar fantastisch samenwerken. Een slotzin die op applaus uit de zaal wordt onthaald.

 

Klik hier voor de powerpoint presentatie

Klik hier voor het vluchtprogramma kleine halve fond

Klik hier voor het vluchtprogramma grote halve fond, fond en zware fond

 

 

verenigingen.jpg | Pitts

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven