Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Inoculatieproeven op duiven, tot welke risicogroep behoort de postduif?

Geplaatst op 01/12/2017, Auteur: PItts/PB/AD


Naar aanleiding van de vele vogelgriepperikelen die de duivensport hebben gegijzeld, vorige winter, dit voorjaar en daarna nog tijdens de zomer, hebben een aantal dierenartsen verschillende keren contact gehad met zowel de woordvoerder van het FAVV als het CODA met de bedoeling om enige versoepelingen in maatregelen trachten te bekomen naar de postduiven toe. Ze hebben hiervoor ook alle tot op heden bekende literatuur opgelijst en aangehaald en getracht op een wetenschappelijke manier de argumentatie te staven. 

 

Huidige toestand

Hoewel het FAVV ervoor koos om voorzichtigheid in te bouwen en de duiven telkens bij de andere vogels qua maatregelen heeft ondergebracht, denken we toch dat we – zij het minimaal – ergens hebben bijgedragen dat er voor duiven toch iets vroeger dan misschien verwacht een versoepeling gebeurde. Tot op heden is het zo dat het FAVV de duiven gewoon bij de gevoelige vogels en pluimvee onderbracht onder het mom van het nieuwe gemuteerde virus, waarvoor er inderdaad nog geen experimentele gegevens voor de duif beschikbaar zijn.

 

Inoculatieproeven

Reeds in februari hadden ze een gesprek met het CODA om eventueel inoculatieproeven op duiven te gaan uitvoeren om hetgeen in het veld zichtbaar was (namelijk ondanks de vele uitbraken in Europa er geen enkele postduif besmet met H5N8 werd gevonden, wél enkele duifachtigen maar ook héél weinig in vergelijking met de andere vogelsoorten) experimenteel aan te tonen en een véél sterker argument te hebben om eventueel duiven qua maatregelen volledig uit de groep van de “vogels” te krijgen. Mogelijk zou dergelijke studie dan ook kunnen bijdragen om een wettelijke basis trachten te bekomen om de duiven uit de crisisdraaiboeken qua Aviaire influenza (vogelgriep) bestrijding te krijgen zodat de duivensporthobby zou kunnen doorgaan, zelfs bij uitbraken. Het voordeel van een dergelijk onderzoek is dat er zelf duiven aangebracht kunnen worden en deze terdege zullen voorbereiden op dergelijke proeven qua immuniteit en afwezigheid van andere respiratoire aandoeningen. Daarnaast is er op dit moment geen enkele aanwijzing dat AI voorkomt bij de postduiven in het veld, dit in tegenstelling met bijvoorbeeld PMV, waardoor de kans tamelijk groot is dat deze inoculatieproven positief uitdraaien voor de duivensport. De hobby staat en valt met de mogelijkheid van transport en laten vliegen van duiven; de laatste 20 jaar is vogelgriep één van de grootste bedreigingen hiervoor geweest. Eind februari heeft het CODA reeds op vraag voorstellen voor mogelijke inoculatieproeven gedaan toen met een eventuele mogelijke financiering van de KBDB. Deze piste heeft nooit verder doorgang gevonden totdat vice-president FCI Dr David Madeira actief contact zocht om dergelijke proeven te doen doorgaan. Hij was zelf reeds bezig om eventueel in Duitsland dergelijke proeven te laten doen.

Om een lang verhaal kort te maken, de testen zullen van start gaan begin 2018, zowel in het CODA als in een bekend lab in Duitsland zodat de experimenten een grote wetenschappelijke waarde zullen hebben. Het CODA zou bij eventuele publicatie ook een ouder door hen gedaan onderzoek (onbekend bij iedereen omdat het nooit gepubliceerd werd) op H5N1 met zéér positieve resultaten voor de duivensport (m.a.w. de duiven waren totaal ongevoelig) erbij invoegen. Wetenschappelijke experimenten zijn altijd een kwestie van afwachten wat het resultaat wordt, maar het lijkt wel een berekend risico de situatie in het veld te bekijken; in elk geval zijn goede wetenschappelijke bewijzen de enige manier om enige slagkracht aan argumentatie naar overheden toe te hebben.  Als de experimenten iets minder positief uitdraaien, zullen duiven in worst case scenario waarschijnlijk op dezelfde manier bij vogels en hobbypluimvee gecatalogeerd worden zoals nu toch al het geval is. 

 

Crowdfunding

Zoals iedereen wel weet zijn dergelijke testen echter heel duur, en daarvoor werd er aan Crowd funding gedacht om dit mede te helpen financieren. Maar is het wel terecht dat dit gefinancierd zal worden door jullie, de liefhebbers zelf?  Hoe zit het dan met de KBDB? Is het niet hun taak om dit ook mede financieel te ondersteunen? Ook kan er gedacht worden om de buitenlandse liefhebbers hierin te betrekken, aangezien gunstige resultaten de internationale sport veel kunnen opleveren.

 

hippollywood_lr1200-fnb_2862.jpg | Pitts

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven