Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB: eigen opleervluchten verenigingen

Geplaatst op 19/05/2020, Auteur: Persbericht / Davy

199687-unknown-croppedxs.jpg | Pitts

Mededeling ter attentie van de verenigingen

Na het persbericht dat gisteren werd gepubliceerd, merken we op dat een groot aantal verenigingen hun eigen opleervluchten organiseren zonder de procedure van de KBDB te respecteren en zonder in het bezit te zijn van een lidkaart “vervoerder”.

De KBDB wenst deze praktijk niet te verbieden en is, integendeel, geneigd zijn deze te steunen, aangezien het een bijkomende “service” is die aan liefhebbers wordt aangeboden.

De KBDB is echter verplicht om de reeds gedurende vele jaren stilzwijgende afspraken met de destijds federale overheidsdienst “Dierenwelzijn” na te leven, en die er op toezien dat de duiven altijd in de beste omstandigheden worden vervoerd.

Binnen de KBDB werd een interne procedure uitgewerkt. Deze is simpel en snel. Twee punten moeten worden gerespecteerd:

- Het gebruikte voertuig moet worden aangeboden bij een KBDB-mandataris. Deze laatste controleert het voertuig en certificeert dat de duiven in goede omstandigheden worden vervoerd. Als er geen aanpassing is gemaakt aan het transportmiddel. Indien er geen aanpassingen worden uitgevoerd aan het transportmiddel, dient deze controle éénmalig te worden uitgevoerd.

- De aanvrager (de vereniging of een andere persoon die deze leervluchten wenst te verzorgen) ontvangt tegen betaling (50 EURO) een jaarlijks lidkaart van “vrachtvervoerder”.

We nodigen de verenigingen die zich willen in orde stellen om deze procedure zo snel mogelijk op te starten.

Wij informeren u bovendien dat, voor de lossingsplaatsen zich bevindend op het Waals grondgebied, de lossingsplaatsen vooraf werden bepaald en goedgekeurd worden door de bevoegde dienst “dierenwelzijn”. Gezamenlijke lossingen op andere

plaatsen worden beschouwd als 'wilde' lossingen en kunnen worden bestraft. De lijst van deze lossingsplaatsen is te raadplegen op de site van de KBDB en kan enkel worden gelost op woensdag en donderdag.

 

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven