Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB en de nationale uitslagen: nog altijd alleen maar voorlopige resultaten

Geplaatst op 27/07/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


Met een kurkdroge persmededeling laat de KBDB weten dat de voorlopige uitslagen nationaal, provinciaal – SPE en zonaal van volgende vluchten werden gepubliceerd op www.wprol.com:
- Limoges 4/6/2017
- Valence 10/6/2017
- Brive 17/6/2017
- Pau 24/6/2017
- Cahors 24/6/2017
Klachten omtrent deze uitslagen dienen tot uiterlijk 31/7/2017 00:00 schriftelijk gericht
te worden aan Vanhaezebrouck Philippe, Malgrétoutstraat 37 te 8511 Harelbeke.
Email : philippe@wprol.com
 Na 31/7/2017 zijn de uitslagen definitief en kunnen de verenigingen overgaan tot de uitbetaling van de prijsgelden aan de liefhebbers.
Liefhebbers die hebben deelgenomen aan deze wedvluchten en alsnog geen login zouden ontvangen hebben, worden verzocht contact op te nemen via nationaal@kbdb.be.
Tot daar de mededeling. De KBDB heeft zich - we vallen in harhaling - zwaar vergaloppeerd op het vlak van uitslagen en schiet in eigen voet. Schuldig verzuim, zo heet dat, maar verontschuldigingen naar de liefhebbers toe blijven nog altijd uit.
Ter herinnering: Artikel 92 van de Rechten en plichten:

"
De prijsuitdeling zal geschieden in een termijn van maximum: 

1. 15 dagen voor de wedvluchten met één nacht korf;
2. 21 dagen voor de wedvluchten met twee nachten korf;
3. 45 dagen voor de nationale en provinciale erkende wedvluchten;
4. 60 dagen voor de internationale wedvluchten erkend door het nationaal sportcomité.

De vastgestelde termijn zal aanvangen vanaf het sluiten van de wedvlucht." 

 

Opvallend in de duivensportpers: ook de andere media beginnen zich nu (eindelijk) te roeren. Zo hebben wij tenminste niet voor niets op die zere tenen geklopt. 
 
 

Reactie van Luc Waldack:

> "Errare humanum est" en "Mea Culpa" kennen ze niet binnen de KBDB. Steeds maar volharden in de boosheid.Irrelevante berichtgeving en communicatie die steeds na de feiten aanholt de  duivenwereld insturen. Voortdurend met het "vingertje" wijzen maar zelf de eigen reglementen met de voeten treden. Het liefhebbersgild is het hartsgrondig beu."Teveel is teveel" zei ooit een bekende politicus. De eer aan zichzelf houden zou mooi zijn maar is een utopie.Het blunderboek van den "Bond" dikt alsmaar aan. De liefhebbers snakken naar verandering en een beleid dat luisterbereidheid betoond. De duivensport ligt aan het infuus en snakt naar zuurstof. Nergens komt men nog tevreden liefhebbers tegen, overal is het beleid gespreksonderwerp nummer 1. Terwijl we ons in volle seizoen volledig zouden moeten kunnen focussen op het spel op zich.Zelfs binnen de wandelgangen van de KBDB zelf wordt openlijk kritiek gespuit. En dan te weten dat het in principe over een hobby gaat waar de werkende mens ontspanning en verpozing, een aangenaam tijdsverdrijf hoopt te vinden. De duivensport heeft zonder al die organisatorische heisa de laatste decennia al genoeg klappen gekregen. De duivensport verdient dit niet, duivensport kan en mag niet dood! Steeds in de media met negatieve berichtgeving aangaande verkoop, doping, verliezen.
> Potentiële nieuwe liefhebbers worden hierdoor afgeschrikt en houden het voor bekeken. Ook meerdere valabele kandidaten met  een groot hart voor de sport aarzelden  en besloten uiteindelijk hun kandidatuur niet te stellen voor de aanstaande verkiezingen uit vrees naast de "oude krokodillen" te moeten gaan zetelen en geen impact te zullen hebben op het gebeuren. Hoe is in godsnaam de sport in een dergelijke impasse geraakt! Nergens zijn sporen te bespeuren van  een propagandabeleid . De duivensport moest op zijn minst vertegenwoordigt zijn met een stand op "Alle" beurzen te lande. Vele senioren zoeken een alternatief voor de vrijgekomen tijd , onbekend is onbemind.Sponsorwerving nog zo iets dat ze helemaal links laten liggen. Als je ziet welke sommen er op dit vlak circuleren in de sportwereld. Het bankwezen, lotto , brico, autoindustrie,toeleveringsmaatschappijen e.a. zijn hier zeker vragende partij voor maar vinden geen aansprekingspunt.Waarom de dopingcontroles niet in handen geven van  het Ministerie van Dierenwelzijn ondersteund door de RUG  (zoals destijds Ministerie van Middenstand en Landbouw Bestuur van de Dierengezondheid ondersteund door het Federaal Voedingslabotatorium in Gentbrugge ) die dan geheel of deels voor de financiering kunnen instaan. En belangrijk : "Onafhankelijke partij zonder belangenvermenging". Kortom de malaise is groot....heel groot. Velen houden zich vast aan die laatste strohalm ....de aanstaande verkiezingen....hopende op een "tabula rasa" ten bate van "melker en duif".


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven