Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB neemt dringende stappen omtrent verdwaalde duiven.

Geplaatst op 17/11/2022, Auteur: Pitts


Jaar na jaar krijgt de KBDB klachten binnen dat duivenliefhebbers hun verantwoordelijkheid ontlopen om hun verdwaalde duif op te halen bij de aanmelder. Dit jaar werden zo’n kleine 4000 aanmeldingen gedaan. 

Nationaal voorzitter Pascal Bodengien geeft ook duidelijk aan dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaar ligt en niet bij de aanmelder. 

De aanmelders – dikwijls ook niet-duivenliefhebbers! – schrikken dan ook van de vele uitspraken die ze krijgen te horen wanneer ze uit goede wil de duif vangen en terug willen bezorgen aan de eigenaar.

 

Het Nationaal Sportreglement geeft ook duidelijk aan dat er zware verplichtingen zijn voor de eigenaars:

“De eigenaar van een verdwaalde duif is verplicht om ofwel tijdens het telefonisch contact met de aanmelder ofwel onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke aanmelding van zijn duif door de KBDB, de aanmelder te berichten dat hij:

- De opgevangen duif komt ophalen
- Het eigendomsbewijs/duplicaat-eigendomsbewijs van de duif per kerende ter beschikking stelt van de aanmelder (indien duivenliefhebber) m.a.w. hij dient een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden.
 

De eigenaar, waarvan de duif tweemaal schriftelijk werd aangemeld via de KBDB, die verzaakt aan deze verplichting, zal een administratieve boete worden opgelegd.
- Het niet betalen van deze administratieve boete is beteugelbaar met tuchtsancties zoals een effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag
- Indien de aanmelder geen duivenliefhebber is en zich in de onmogelijkheid bevindt om de opgevangen verdwaalde duif onderdak te bieden, zal de duif, in laatste instantie, worden opgehaald door de diensten van de KBDB en worden ondergebracht in de duivenhokken van de KBDB. Voor deze ophaling zal een kilometervergoeding, volgens het wettelijk tarief, worden aangerekend aan de eigenaar (zetel KBDB – adres aanmelder in België – heen en terug).”

 

De volières in Halle

De duiven die hier worden ondergebracht zullen de nodige verzorging krijgen. De eigenaars zullen een bericht krijgen dat ze de duif in Halle kunnen ophalen, reageren ze niet na een week dan wordt de duif een tweede maal aangemeld. Als de eigenaar niet reageert binnen de veertien dagen na de eerste aanmelding zal er een aangetekend schrijven worden verstuurd. Ook zal hier een administratieve boete worden opgelegd. Er is een dagvergoeding voor het onderbrengen van de duif en dit vanaf de dag van binnenkomst tot aan de ophaling ervan.

Het niet betalen van deze boete kan een een schorsing van onbepaalde duur betekenen. 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven