Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB PE Antwerpen: Algemene Vergadering seizoen 2016

Geplaatst op 28/11/2016, Auteur:


KBDB PE Antwerpen hield op zaterdag 26/11 een algemene statutaire vergadering in zaal De Populier te Zandhoven. Alle Antwerpse verenigingen waren uitgenodigd.

Bij die gelegenheid werd documenten 2017 uitgedeeld:

  • de voorlopige vluchtkalender (Snelheid & Kleine Halve Fond) voor seizoen 2017,
  • het formulier voor de bekrachtiging van de besturen,
  • de formulieren voor het indienen van de vluchtprogramma's,
  • inentingsformulieren te verdelen aan de leden.

Daarnaast was het ook het moment om de hoklijsten per vereniging in te dienen.

Jozef Van Elsacker, voorzitter van de PE Antwerpen opende de vergadering en heette iedereen welkom.

Nadien werd het verslag van de vergadering 2015 overlopen door secretaris Jeroen Rommelaere.

Seizoen 2016

Er bleven in 2016 in totaal 121 verenigingen operatief, 6 minder tegenover 2015
Het ledenaantal daalde naar 4.394 ofte 237 leden minder dan in 2015. Er werden 278.023 ringen verkocht,16.652 stuks minder dan vorig seizoen.

Hierbij de evolutie de voorbije 3 jaar:

Nationale Kampioenschappen

Voor de Nationale Kampioenschappen klasseerden 69 Antwerpse liefhebbers zich in de verschillende categorieën waarvan 50 vermeldingen in de kampioenschappen en 54 vermeldingen bij de asduiven..

Er werden ook 7 nationale overwinningen in 2016 behaald door liefhebbers uit de Provincie Antwerpen.

  • Olympiade & Nationale dagen op 27,28 en 29 januari 2017 - Square Brussels Meeting Centre, Kunstberg, 1000 Brussel.

Provinciale Kampioenschappen & Kampioenenhuldiging 

  • Provinciale Kampioenenhuldiging Antwerpen 10/12/2016,
Klik hier voor Kampioenschappen KBDB PE Antwerpen 2016 (defintief)
  • voorlopige datum Algemene Vergadering PE Antwerpen vrijdagavond 17/11/2017,
  • Provinciale Kampioenenhuldiging Antwerpen 9/12/2017.

Zitdagen PE Antwerpen

Ingevolge regelmatige vergaderingen met het oog op de organisatie van de Olympiade 2017 heeft het comité beslist om de zitdag van de PE Antwerpen
Voor de maanden november, december en januari op een donderdag te laten doorgaan. Vanaf februari 2017 zal terug voor de vertrouwde dinsdag gekozen worden.

Afhalen ringen te Malle op donderdagvoormiddag 29 december.

Vluchtprogramma's 2017

In de volgende bijlagen kan u de voorlopige vluchtprogramma's 2017 terugvinden:

 

Snelheid

Voor de Snelheid zal er opnieuw een Interprovinciaal akkoord komen met Vlaams-Brabant. Voor Oost-Vlaanderen is er nog geen akkoord.

Klik hier voor het (voorlopig) vluchtprogramma Snelheid Oostenlijn
Klik hier voor het (voorlopig) vluchtprogramma Snelheid Middenlijn

 

Kleine Halve Fond

Klik hier voor het (voorlopig) vluchtprogramma Kleine Halve Fond Oostenlijn
Klik hier voor het (voorlopig) vluchtprogramma Kleine Halve Fond Middenlijn

 

Grote Halve Fond, Nationale & Internationale Vluchten

Voor de Provinciale Grote Halve Fond-vluchten zal zoveel mogelijk getracht worden om naar dezelfde lossingsplaatsen als Vlaams-Brabant te streven, maar er zou geen gezamelijk spel komen.

Klik hier voor het (voorlopig) vluchtprogramma Grote Halve Fond, Nationale & Internationale Vluchten

 

In het verslag van de Algemene Vergadering West-Vlaanderen kon u al een uiteenzetting over het nationaal vluchtprogramma terugvinden:

Toelichting over het nationaal vluchtprogramma en info over de nationale statutaire vergadering

Er is gekozen voor meer provinciale vluchten, meer duiven op de nationale vluchten, de jaarlingen niet op de fond voor begin juli en het beperken van de jonge duiven tot Argenton.

We hebben nu een nationale vlucht om de 14 dagen met voor de PE’s de mogelijkheid een provinciale vlucht te organiseren. Deze provinciale vluchten zullen evenwel niet meetellen voor de nationale kampioenschappen. 

Voor de Grote Halve Fond dienen alle duiven aangemeld te worden. 

Er vallen 2 vluchten weg , Montélimar en Montauban, rekening houdend met het minimaal aantal duiven dat op deze vluchten ingekorfd wordt en de afstand. Er zullen vluchten georganiseerd worden van 600-700 km met als start de vlucht uit Limoges.

Frankrijk en 14 juli

Op de Franse nationale feestdag is transport verboden. Daarom zullen de duiven voor de St.Vincent van 14/7 reeds op 13/7 op de lossingsplaats zijn en op 15/7 gelost worden. 
Voor de Jarnac van 15/7 moeten de duiven eveneens op 13/7 ter plaatse zijn.
Er is contact opgenomen met de autoriteiten in Frankrijk om te vernemen wat mag en wat niet mag op 14/7: niet lossen of niet rijden, maar er is nog geen antwoord binnen.

Indeling in zones

Voor de Grote Halve Fond blijven de 5 zones behouden zoals in 2016.

Voor de Fond worden deze 5 zones, identiek aan de Grote Halve Fond vanaf 2017 ingevoerd.

Het KBDB platform gaat zelf de uitslagen maken in 2017

Vanaf volgend seizoen zal de KBDB alle nationale, zonale en provinciale uitslagen van de nationale vluchten zelf zal maken.

Deze beslissing is gemaakt na een analyse van de 18 nationale wedvluchten 2016 waarvan alle vastgestelde onregelmatigheden bij het verwerken van de gegevens werden opgelijst.

Hier zijn ze dan van groot naar klein:

- Gebruikte coördinaten verschillen van deze vermeld in het KBDB programma;
- Verschil tussen het totaal aantal duiven en het aantal ingekorfde duiven;
- Duif niet ingeschreven op naam van de liefhebber;
- Lidnummer niet gevonden;
- Verschil in de gegevens bij de inkorvingsfile en de bestatigingsfile;
- Bestatigde ringen zijn niet terug te vinden in de inkorvingsfile;
- Foutief ringnummer;
- Jaartal stemt niet overeen met de categorie;
- Leden zonder vermelding van hokcoördinaten;
- Dezelfde ringnummer gekoppeld aan verschillende liefhebbers;
- Dezelfde ringnummer komt meermaals voor bij dezelfde liefhebber;
- Niet aangesloten leden;
- Ringnummer niet in systeem.

Wanneer de uitslag gemaakt is door de uitslagmaker, zal bij de KBDB op maandag iemand vrijgemaakt worden om samen met die uitslagmaker de fouten recht te zetten. Dit zal in het begin een immens werk zijn dat gradueel zal verminderen. Op maandag zal dus een voorlopige uitslag beschikbaar zijn met een klachtenperiode van 10 dagen. Binnen de 14 dagen zal de definitieve uitslag klaar zijn en nog eens twee weken later zullen de speelgelden uitbetaald worden.

Momenteel is men in Halle bezig om centraal via het computersystem nieuwe coördinaten te berekenen voor alle liefhebbers. Van zodra de oefening klaar is zullen de liefhebbers via email of via internet hun nieuwe coördinaten kunnen raadplegen. Test in februari‘17.

Alle duiven die aan de nationale vluchten deelnemen zullen automatisch gemuteerd worden. Kost 1€/duif.

Zo zal het aantal verloren duiven weggewerkt worden, een vraag van Dierenwelzijn, en zal de 2€ regel niet meer kunnen ontdoken worden. De KBDB zal die mutaties twee keer per seizoen factureren.

Er zullen ook geen boeken meer gedrukt worden voor de nationale vluchten. Elke liefhebber zal een login krijgen volgens zijn lidnummer om de uitslagen op de computer te bekijken. Liefhebbers die over geen computer beschikken zullen de uitslagen in de vereniging kunnen nazien.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven