Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB PE West-Vlaanderen: criteria provinciale kampioenschappen 2017

Geplaatst op 02/02/2017, Auteur: KBDB / Davy


Asduiven

1) Snelheid oud en jaarlingen:

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten uit Arras, Clermont, Compiegne, Pontoise of vervangingsvlucht in de periode van 1e weekend van april tot en met het 2e weekend van september

 

2) Snelheid jonge duiven:

15 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten uit Arras, Clermont, Compiegne, Pontoise of vervangingsvlucht in de periode van 14 mei tot en met 2e weekend van september

 

3) Kleine Halve-Fond oude en jaarlingen:

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit Fontenay ,Chateaudun , Orleans en Brionne in de periode van 06/05 tot en met 09/09.

 

4) Kleine Halve-Fond jonge duiven:

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit Fontenay ,Chateaudun , Orleans en Brionne in de periode van 10/06 tot en met 09/09.

 

5) Grote Halve-Fond oude duiven:

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit :

Tours 13/5/2017, Tours 20/05/2017, Bourges 27/05/2017, Tours 03/06/2017,
Chateauroux 10/6/2017, Chateauroux 17/6/2017, Argenton 24/6/2017, Saumur 01/07/2017,
Chateauroux 08/07/2017, Tours 15/07/2017, Blois 22/07/2017, Tours 29/07/2017,
Bourges 05/08/2017.

 

6) Grote Halve-Fond jaarlingen:

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit

Tours 13/5/2017, Tours 20/05/2017, Bourges 27/05/2017, Tours 03/06/2017,
Chateauroux 10/6/2017, Chateauroux 17/6/2017, Argenton 24/6/2017, Saumur 01/07/2017,
Chateauroux 08/07/2017, Tours 15/07/2017, Blois 22/07/2017, Tours 29/07/2017,
Bourges 05/08/2017.

 

7) Fond oude duiven:

5 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten uitgezonderd.

 

8) Fond jaarlingen:

5 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de twee-2- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten inclusief.

 

9) Fond jonge duiven:

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit

Tours 15/07/2017, Blois 22/07/2017, Tours 29/07/2017, Bourges 06/08/2017,
Chateauroux 12/08/2017, Saumur 19/08/2017, Argenton 26/08/2017, Blois 26/08/2017,
Tours 02/09/2017, 09/09/2016 Chateauroux

 

10) Zware Fond oude duiven:

5 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op alle internationale vluchten.

 

 

11) Allround duif oude en jaarse:

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op minimum 2 wedvluchten beneden en minimum 2 vluchten boven Parijs.
In de periode van 1e weekend van april tot en met 05/08/2017

 

12) Allround duif jongen

10 prijzen


te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op minimum 2 wedvluchten beneden en minimum 2 vluchten boven Parijs.
In de periode van 14/05 tot en met 09/09/2017

 

Algemeen Provinciaal Kampioen

wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de liefhebber die zich best klasseerde in de 12 bovenvermelde categorieën.
Bij gelijkheid van prijzen komt:
- het totaal van de behaalde resultaten in het kampioenschap in aanmerking
- het percentage van de behaalde resultaten in de wedstrijden in aanmerking

 

Voor alle Categorieen (Algemeen)

De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dienen te gebeuren volgens het voorbeeld dat
in het bondsblad en op de K.B.D.B.-website zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar op het secretariaat van de Provinciale Afdeling van de K.B.D.B.- Staatsbaan 23 te 8610 Kortemark.
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op 21/09/2017 vóór 12u00.
Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt,
volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.

 

Rangschikking

De rangschikking geschiedt per percentberekening. De laagste percenten hebben voorrang.
Bij de berekening wordt gedeeld tot -2- cijfers na de komma.
In geval van gelijkheid tot meerdere cijfers na de komma.

 

Voorwaarden tot deelname

De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)
Enkel de prijzen behaald op regionale , provinciale dubbelingen , zonale uitslagen en of de hoofdwedvlucht komen in aanmerking ; nationale en internationale uitslagen komen niet in aanmerking en slechts één klassement per W.E.
De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie:
oude bij oude, jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid en kleine halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de oude duiven, jaarse en oude en jaarse samen.
De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de PROVINCIALE DAG te Hooglede op 05/11/2017
Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te nemen.
De deelname is totaal gratis voor alle West-Vlaamse liefhebbers, die in regel zijn
met de reglementen van de KBDB en die ingekorfd hebben in een lokaal gelegen in West-Vlaanderen
De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven (serie-duiven inbegrepen) en het aantal deelnemende liefhebbers bovenaan de uitslag te vermelden.
Het nationaal sportreglement blijft integraal van toepassing.
Voor elke liefhebber zal slechts één duif gerangschikt worden met een gratis prijs per verschillend kampioenschap. Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van verschillende duiven,
maar alléén de duif met de beste uitslagen zal in aanmerking komen voor een prijs; de andere duiven krijgen een eervolle vermelding. Dezelfde uitslag kan per duif maar éénmaal in aanmerking komen.

 

Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen

 

 

Ga naar KBDB website voor de pdf-versie

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven