Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB: Peter Allemeesch (Bulskamp) verliest nationale zege Chateauroux III jonge duiven

Geplaatst op 28/08/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


Over de nationale overwinning van Peter Allemeesch uit Bulskamp, voorzitter van De Zwaluw Vlamertinge is al heel wat te doen geweest tussen de twee clans die in West-Vlaanderen elkaar het leven zuur maken. Peter Allemeesch werd beschuldigd van fraude en zegt hierover: "Het gaat hier om een ware lastercampagne, vaak vanuit anonieme hoek zowel telefonisch als via mail. Ik ben gedegouteerd door deze haat en jaloezie. Wij staan hier in onze vereniging dag en nacht klaar voor iedereen, maar deze afrekening gaat echt te ver."
Maar uiteindelijk is Peter Allemeesch zijn nationale zege toch kwijt, maar dan om een heel andere reden dat zijn tegenstanders - en dat zijn niet van de minsten - wilden bewijzen. Merkwaardig is ook dat de beschuldigingen stoelen op handelingen aan de inkorvingstafel, daar waar een en ander vrij makkelijk te verifiëren is. In het bewuste lokaal in Vlamertinge zijn immers camera's geplaatst naar aanleiding van eerdere diefstallen.
Soit, Allemeesch moest hangen en hangt nu ook en wel op basis van het nationaal spôrtreglement. Na de controle door de KBDB is hij zijn nationale zege jonge duiven Chateauroux III kwijt. Er werd vastgesteld te worden dat de duif NL 1642445/2017 de hoogste snelheid behaalde in de categorie jonge duiven. Peter Allemeesch: "Dat vergeten muteren is de domste fout die ik ooit in mijn leven heb gemaakt."
 

 In de mededeling van de KBDB staat: "Betreffende de deelname aan wedvluchten met duiven, drager van ringen van een buitenlandse federatie, bepaalt artikel 112 van het nationaal sportreglement duidelijk: Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, drager van ringen van een buitenlandse federatie, die bij de KBDB niet zijn overgeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement). Gelet op het feit dat de betrokken liefhebber het bewijs van mutatie niet kon voorleggen, en rekening houdend met de bepalingen voorzien door artikel 103, 105 en 112 van het nationaal sportreglement, besliste de KBDB, als inrichter van de nationale vlucht Châteauroux 14/08/2017, dat de duif met ringnummer NL 1642445/2017 niet kan geklasseerd worden in de uitslag Châteauroux 14/08/2017 met verbeurdverklaring van de gewonnen prijs ten voordele van de wedstrijd."
Einde KBDB-mededeling, die op zich wel bijzonder merkwaardig is aangezien de naam van Peter Allemeesch niet eens wordt genoemd. 

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven