Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

KBDB West-Vlaanderen: geanimeerde vergadering

Geplaatst op 27/11/2016, Auteur:


KBDB West-Vlaanderen hield op donderdag 24/11 een algemene statutaire vergadering in zaal Rolarius te Roeselare. Alle West-Vlaamse verenigingen waren uitgenodigd.

Bij die gelegenheid werd de vluchtkalender voor seizoen 2017 uitgedeeld. Het formulier voor de bekrachtiging van de besturen 2017 ontbrak evenwel en zal opgestuurd worden.
Frank Verkinderen, voorzitter van de PE West-Vlaanderen opende de vergadering en heette iedereen welkom.


De verenigingen waren present

- Hij begon met het positieve nieuws dat West-Vlaanderen als enige provincie geen inkorflokalen de deuren had zien sluiten.

Er bleven in 2016 in totaal 64 verenigingen operatief.
Het ledenaantal daalde naar 3.002 ofte 107 leden minder dan in 2015. Er werden 145.452 ringen verkocht, 5.840 stuks minder dan vorig seizoen.

- Voor de Nationale Kampioenschappen klasseerden 86 West-Vlaamse liefhebbers zich in de verschillende categorieën, zelfs met een eerste en tweede plaats op het Algemeen Kampioenschap en op de grote Fond bij de jaarlingen.

De tandem Commeene-Vandewalle staat voor het tweede jaar op rij op het hoogste schavot en de tandem Ameel-Vanlake is uitgeroepen tot Algemeen Nationaal Kampioen.
De wijzer qua nationale overwinningen in West-Vlaanderen stond voor 2016 op 8.

- De Provinciale Dag in Hooglede was een hoogtepunt.

Maar liefst 342 personen schreven zich in voor het feestmenu. Er is ook al een datum vastgeprikt voor de Provinciale Dag 2017 die zal doorgaan op 5 november.

- De provinciale vlucht uit Compiègne blijft de topper van het seizoen.

Het Roeselaarse VVVR heeft daarom voor 2017 opnieuw steun toegezegd met een sponsoring van 1.500 €.

- Sociale media : de voorzitter richtte een oproep tot de verenigingen om de liefhebbers te sensibiliseren.

Het is nefast voor een goede lossing van de duiven als de liefhebbers via facebook of andere sociale media de druk op de voerders opdrijven om te lossen omdat volgens hen het weer goed is zonder daarbij de plaatselijke weersomstandigheden te kennen.

- Afhalen ringen te Kortemark op donderdag 29 december tussen 9u en 12u.

- Toelichting over het nationaal vluchtprogramma en info over de nationale statutaire vergadering in verband met dit item werd gegeven door Dirk Schreel, voorzitter van het nationaal sportcomité.

Er is gekozen voor meer provinciale vluchten, meer duiven op de nationale vluchten, de jaarlingen niet op de fond voor begin juli en het beperken van de jonge duiven tot Argenton.
We hebben nu een nationale vlucht om de 14 dagen met voor de PE’s de mogelijkheid een provinciale vlucht te organiseren. Deze provinciale vluchten zullen evenwel niet meetellen voor de nationale kampioenschappen.
Voor de grote HAFO tot 450 km vanaf het midden van de provincie, spreken we over vluchten uit Saumur, Tours en Châteauroux. Deze vluchten zullen ingekorfd worden in de nationale inkorflokalen. Voor de grote HAFO dienen ALLE duiven aangemeld te worden. Voor de kleine HAFO tot 350 km vanaf het midden van de provincie, spreken we over vluchten uit Châteaudun, Tours, Blois en Orléans. Deze vluchten zullen ingekorfd worden in de provinciale inkorflokalen.
Er vallen 2 vluchten weg , Montélimar en Montauban, rekening houdend met het minimaal aantal duiven dat op deze vluchten ingekorfd wordt en de afstand. We zullen vluchten organiseren van 600-700 km met als start de vlucht uit Limoges.

Frankrijk en 14 juli

Op de Franse nationale feestdag is transport verboden. Daarom zullen de duiven voor de St.Vincent van 14/7 reeds op 13/7 op de lossingsplaats zijn en op 15/7 gelost worden.
Voor de Jarnac van 15/7 moeten de duiven eveneens op 13/7 ter plaatse zijn.
Er is contact opgenomen met de autoriteiten in Frankrijk om te vernemen wat mag en wat niet mag op 14/7: niet lossen of niet rijden, maar er is nog geen antwoord binnen.

Indeling in zones

Voor de grote HAFO blijven de 5 zones zoals in 2016.
Voor de Fond worden deze 5 zones, identiek aan de grote HAFO vanaf 2017 ingevoerd.

Het KBDB platform gaat zelf de uitslagen maken in 2017

Vanaf volgend seizoen zal de KBDB alle nationale, zonale en provinciale uitslagen van de nationale vluchten zelf zal maken.

Deze beslissing is gemaakt na een analyse van de 18 nationale wedvluchten 2016 waarvan alle vastgestelde onregelmatigheden bij het verwerken van de gegevens werden opgelijst.

Hier zijn ze dan van groot naar klein:

- Gebruikte coördinaten verschillen van deze vermeld in het KBDB programma;
- Verschil tussen het totaal aantal duiven en het aantal ingekorfde duiven;
- Duif niet ingeschreven op naam van de liefhebber;
- Lidnummer niet gevonden;
- Verschil in de gegevens bij de inkorvingsfile en de bestatigingsfile;
- Bestatigde ringen zijn niet terug te vinden in de inkorvingsfile;
- Foutief ringnummer;
- Jaartal stemt niet overeen met de categorie;
- Leden zonder vermelding van hokcoördinaten;
- Dezelfde ringnummer gekoppeld aan verschillende liefhebbers;
- Dezelfde ringnummer komt meermaals voor bij dezelfde liefhebber;
- Niet aangesloten leden;
- Ringnummer niet in systeem.

Wanneer de uitslag gemaakt is door de uitslagmaker, zal bij de KBDB op maandag iemand vrijgemaakt worden om samen met die uitslagmaker de fouten recht te zetten. Dit zal in het begin een immens werk zijn dat gradueel zal verminderen. Op maandag zal dus een voorlopige uitslag beschikbaar zijn met een klachtenperiode van 10 dagen. Binnen de 14 dagen zal de definitieve uitslag klaar zijn en nog eens twee weken later zullen de speelgelden uitbetaald worden.

Momenteel is men in Halle bezig om centraal via het computersystem nieuwe coördinaten te berekenen voor alle liefhebbers. Van zodra de oefening klaar is zullen de liefhebbers via email of via internet hun nieuwe coördinaten kunnen raadplegen. Test in februari‘17.

Alle duiven die aan de nationale vluchten deelnemen zullen automatisch gemuteerd worden. Kost 1€/duif.

Zo zal het aantal verloren duiven weggewerkt worden, een vraag van Dierenwelzijn, en zal de 2€ regel niet meer kunnen ontdoken worden. De KBDB zal die mutaties twee keer per seizoen factureren.

Er zullen ook geen boeken meer gedrukt worden voor de nationale vluchten. Elke liefhebber zal een login krijgen volgens zijn lidnummer om de uitslagen op de computer te bekijken. Liefhebbers die over geen computer beschikken zullen de uitslagen in de vereniging kunnen nazien.

Voor de inkorflokalen verandert er momenteel niets.

Het is de bedoeling om tegen 2020 geen duiven meer te kunnen inkorven als je geen lid bent.
In het systeem zit ook een reporting per duif. Iedere liefhebber zal dus het palmares van de nationale vluchten per duif kunnen oproepen.
De kampioenschappen en asduiven zullen vanaf de tweede vlucht kunnen geraadpleegd worden en de liefhebber moet eind seizoen geen formulieren meer indienen bij de KBDB!
Dirk Schreel moet nog rond de tafel gaan zitten met de inrichters om al deze zaken verwezenlijkt te krijgen.
Afschaffing gummi’s: misschien nieuws daarover in februari. Het is de bedoeling de liefhebber een constateur mee te geven voor een aantal weken zonder dat die na elke vlucht binnengebracht moet worden. Deze constateur zou enkel gebruikt moeten worden als het elektronisch systeem niet werkt. Het nachtwerk voor de verenigingen zou dan verleden tijd zijn.

Sportieve organisatie Snelheid, Kleine HAFO en Grote HAFO

- Vanaf 17 juni enkel nog Fontenay voor jonge duiven. Oude en jaarse duiven mogen niet meer mee, ook niet als portduif. Controle zal uitgevoerd worden.
- De vraag om portduiven niet meer toe te laten op Fontenay werd afgewezen.

- Voorstel van het bestuur v.d. PE West-Vlaanderen

om zowel Arras als Clermont en Fontenay op vrijdag in te korven, los op zaterdag, geen lossingen meer op zondag. Inkorven met 3 masters op 3 afzonderlijke inkorftafels of 1 vlucht vroeger of later inkorven dan de andere 2. Alles klaar en ingekorfd tegen uiterlijk 19u30.
Of
Arras en Clermont inkorven op vrijdag, los op zaterdag en Fontenay, samen met Châteaudun of Blois of Orléans, inkorven op donderdag en los op zaterdag.
Nadat voorzitter Frank Verkinderen deze beide voorstellen gelanceerd had was het hek van de dam. Er ontstond rumoer in de zaal, iedereen begon door mekaar te praten en was duidelijk overdonderd omdat dit zomaar in het midden gesmeten werd. Er was geen overleg noch voorbereiding aan vooraf gegaan, noch zaten er in de omslag die de verenigingen gekregen hadden formulieren om ter stemming te kunnen over gaan.
Handopsteken in een dergelijke kakafonie bleek geen optie. Bovendien waren niet alle verenigingen met evenveel bestuursleden aanwezig dus een vlug intern overleg was onmogelijk.
Nadat er een tijdlang over en weer was gepraat tussen het provinciaal bestuur en de zaal werd besloten om voor seizoen 2017 alles bij het oude te laten en tegen februari’17 met een degelijk voorstel te komen dat ter stemming kan worden gebracht om dan in vluchtseizoen ’18 toe te passen.
Toch jammer dat het aankaarten van beide voorstellen niet beter was voorbereid. Kans gemist!


- Ronde van België en Arras in september.

Voorstel van verenigingen om de Ronde van België af te schaffen en te vervangen door Arras in september.
Dit voorstel werd afgewezen. Reden: de duiven die ingekorfd worden voor de Ronde van België zijn speciaal daarvoor klaargezet. De duiven die ingekorfd zouden worden voor Arras zijn meestal duiven van fondliefhebbers die nog moeten ingevlogen worden of van anderen die nog laatjes kweekten.
Er werd in extremis nog een compromis bereikt. Arras zal in de maand september gespeeld kunnen worden op zaterdag en de Ronde van België op zondag.
De verenigingen zullen een aangepaste vluchtkalender toegestuurd krijgen.

- Infosessie met liefhebbers en transporteurs.

Het bestuur van de PE West-Vlaanderen plant nog een sessie op zaterdag met liefhebbers uit verschillende streken van de provincie, zoals Lannoo-Ballegeer, Norbert & Stefaan Ally, Joël Verschoot, Huyst, Anthony Maes, Deschacht-Denduyver, Roose-Pyra en Dominique Lagrou en volgende dinsdag met de transporteurs, om het vluchtprogramma 2017 te bespreken.

De voorzitter sloot deze geanimeerde vergadering tenslotte af en wenste iedereen een goede terugreis.


vlnr Richard Matton-Kurt De Keyser- Dirk Schreel- Frank Vekinderen

Klik hier voor de powerpoint die tijdens de vergadering gebruikt werd.

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven