Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Kees Droog vrijgesproken!

Geplaatst op 29/05/2017, Auteur: Pitts AD


Op maandag 1 mei 2017 werd de nederlandse duivenliefhebber Kees Droog uit Andijk, een dorp aan het Ijselmeer, vrijgesproken van het gebruik van doping bij zijn duiven. De aanklacht was er gekomen na een controle op 22 juni 2016, drie dagen na zijn zege op de internationale vlucht uit Pau. In 2015 won Droog de nationale vlucht uit Barcelona.

 

schermafbeelding-2017-05-29-om-205236.jpg | Pitts

Het vonnis van de tucht- en geschillencommissie werd hierbij vernietigd door het beroepscollege dat tot de conclusie kwam dat in het gehele traject van onderzoek meerdere malen het reglement niet is gevolgd en dat in aanzienlijke mate onzorgvuldig is gehandeld.

Op de checklist van het NPO is terug te vinden dat monsters genomen moeten worden door middel van de duif apart te nemen, in een door de controleurs meegenomen mand te doen met een steriele doek en te wachten tot deze minimaal 10 gram mest geproduceerd heeft om dan van dit monster een correcte dopingcontrole te kunnen uitvoeren.

Bij Kees Droog zijn er enkel monsters van de vloer en roosters geschraapt waarna er dan een zeer kleine hoeveelheid van de stof Diclofenac is aangetroffen. Dit kon natuurlijk ook door middel van contaminatie of door oppervlaktewater op het hok zijn geraakt. Uit openbare bronnen stelde het Beroepscollege vast dat Diclofenac in het oppervlaktewater voorkomt en dat de waterzuiveringsinstallaties het afvalwater niet van Diclofenac kunnen zuiveren.

Op de vondst van de stof Diclofenac wordt door het NPO een nultolerantie toegepast. Op de vraag waar dat precies stond kon geen bevredigend antwoord gegeven worden en ook de reglementen gaven geen uitsluitsel. Het Beroepscollege acht de aanwezigheid van een lijst met stoffen en hun drempelwaarde of maximaal aanvaardbare concentratie een belangrijke voorwaarde voor het kunnen vaststellen of een bepaalde waarde is overschreden. Men vraagt dan ook om zo spoedig mogelijk een dergelijke lijst te publiceren.

Verder werd er door het labo enkel een screening gedaan, wat deze laatste gecorrespondeerd had naar het NPO, er was dus geen sprake van een officiele bevestiging enkel van een ‘verdacht monster’. Ook hierin heeft het NPO nagelaten om een bevestigingsonderzoek te laten doen. Gedurende de tuchtzaak werd er door een bepaalde dopingcontroleur pure leugens uitgesproken die ertoe geleid hebben dat Kees Droog op valse voorwenselen werd veroordeeld.

Het Beroepscollege besluit dan ook dat niet is komen vast te staan dat Kees Droog verboden substanties heeft gebruikt en dat de beschuldiging daarvan vernietigd dient te worden.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven