Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Komt er een einde aan de wilde lossingen in België? + Reactie

Geplaatst op 11/05/2017, Auteur: pitts/PB

hippollywood_lr1200-bpm_0815.jpg | Pitts

Komt er een einde aan de wilde lossingen in België?

Bij de KBDB komen er geregeld klachten binnen over wilde lossingen. Het gaat dan haast uitsluitend om Nederlandse lossingen, die worden uitgevoerd op eender welk tijdstip, op eender welke plaats - zelfs op niet officiële en niet toegelaten lossingsplaatsen.

Het feit alleen al dat die lossingen gebeuren zonder contactname met de Belgische lossingsverantwoordelijke,  getuigt van weinig respect ten overstaan van de aangeduide Belgische lossingsverantwoordelijken evenals t.o.v. hun Belgische collega’s duivenliefhebbers. Op die manier verliezen veel Belgische liefhebbers massa’s jonge duiven in de nabijheid van de lossingsplaats.

KBDB en NPO hebben daarom beslist dat individuele lossingen in België verboden zijn. Belgische lossingsverantwoordelijken moeten verplichtend gecontacteerd worden en deze verantwoordelijken dienen steeds bereikbaar te zijn. Voor elke lossing in België (boven de 500 duiven) dient verplichtend een lossingsvergunning te worden aangevraagd. De NPO zal hierop streng toezien. Op elke afgeleverde lossingsvergunning zal de naam en het telefoonnummer van de Belgische lossingsverantwoordelijke duidelijk worden vermeld. Lossingen van Nederlandse duiven in België zijn enkel toegelaten op woensdag, zaterdag en zondag tot en met 13u. De NPO verbindt zich er toe de lijst met de Nederlandse lossingen in België en Frankrijk, na aanvulling van de Belgische lossingen in België en Frankrijk, zowel tijdens het weekend als tijdens de week, over te maken aan de KBDB teneinde een algemeen overzicht te hebben op de uitgevoerde Belgische en Nederlandse lossingen.

 

Sancties
Het Waalse gewest zal controles uitvoeren zowel op het vlak van dierenwelzijn als op het vlak van het transport met sancties als inbeslagname van de duiven en vrachtwagens. De afspraken hoe om te gaan met lossingen van duiven zijn duidelijk en deze instructies worden nogmaals gecommuniceerd. Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van overtredingen van de richtlijnen en het niet naleven van de afgegeven lossingsvergunning en in gebreke blijft de Belgische instructies na te leven, zullen, in samenspraak met de NPO, voor betreffende afdelingen geen lossingsvergunningen meer worden afgeleverd en zullen deze afdelingen binnen hun eigen federatie gesanctioneerd worden.

 

Reacties

Ik als lossingsverrandwoordelijke van de Provincie Antwerpen krijg zoals afgesproken door de KBDB en de NPO van elke vlucht die gelost wordt in de Provincie Antwerpen een telefoon van de vergezeller wanneer er kan gelost wordt, zowel in Duffel als in Geel en Minderhout.

Dan ga ik bij de Belgiche vergezellers kijken waar zij de lossingen uitvoeren. Daarna neem ik terug contact op met de Nederlandse vergezeller en zeg in samenspraak met hun wanneer het beste moment is dat zij kunnen lossen.

Ik bezoek ook regelmatig de plaaats waar ze lossen, overal kan ik ook niet aanwezig zijn, dat moet men begrijpen .

Zomaar zeggen dat de KBDB en de NPO niets doet is absurd. Het deed mij wel pijn dat ik het artikel las over wildlossingen.

Aan de wildlossinggen kan ik helemaal niets doen, zowel de Nederlandse als de Belgiche. Het zijn niet alleen de Nederlandse lossingen die voor problemen zorgen; ja ook de Belgiche lossingen brengen in andere Provincies problemen met zich mee. Het is aan de liefhebbers die de lossingen zien, die er dan zouden op moeten reageren. Zij kunnen bijvoorbeeld een foto nemen zowel van de lossing als van de nummerplaat van de wagen en deze dan doorsturen naar de KBDB ofwel naar de NPO. Die zullen er dan werk van maken dat de overtreder gesansioneerd wordt.

De meeste liefhebbers in de desbetreffende Provincies weten goed genoeg dat het op Woensdag en Zaterdag duiven lossen om problemen zoeken is. De liefhebbers kunnen zien op Tv Vier waar er in de week gelost wordt en het wordt elke week aangepast.

Het is een kleine moeite om dat te contoleren zo kan verdere onheil voorkomen.

Met vriendelijke groeten

Lossings verandwoordelijke van de Provincie Antwerpen

Van de Velde Theo

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven