Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Mijn gedacht

Geplaatst op 06/12/2017, Auteur: PItts/PB


Verkiezingsfraude en duivensport op TV

Onze eerste koppels zijn samen gezet, de kweek is begonnen. Toch steeds weer een leuke periode. Er is weer hoop en hoop doet leven. Iedereen heeft weer hoge verwachtingen en dat is maar goed ook. Hopelijk verloopt de leg en het uitkomen vlot. Je staat er niet bij stil als je al jaren meedraait in de duivensport maar voor een beginner is het een hels karwei. Je kan zoveel fouten maken tijdens de kweek en hiermee zet je het hele seizoen op spel. Voor ervaren liefhebbers is het allemaal niks maar beginners ondervinden veel problemen tijdens de kweek. Problemen zijn er niet alleen tijdens de kweek, blijkbaar zijn er ook problemen geweest tijdens de verkiezingen. Ja er is heel wat commotie de laatste weken in de duivensport. Langs verschillende kanalen bereikte ons de berichten dat er gefraudeerd werd bij de verkiezingen. Er is zelfs een provincie in België waar het leden aantal gestegen is tov het jaar voordien. Dat we dat nog gaan meemaken, het leden aantal dat gaat stijgen! Het zijn vooral de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen vanwaar we heel wat reacties kregen. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Op heel wat plaatsen en in heel wat lokalen zijn er plots duivenmelkers uit “den dode” opgestaan, werd iedereen zowat gebombardeerd tot duivenliefhebbers, werden tandem leden plots 2 afzonderlijke leden en speelden cafébazen, tantes en nonkels opeens ook met duiven. Met als gevolg heel wat meer hoklijsten en heel wat meer stemmogelijkheden. En met deze stembrieven kon men dan natuurlijk stemmen ronselen. En zo duiken op dit moment de wildste verhalen op. Moeilijk voor ons om deze allemaal te checken maar dat het een potje is dat stinkt, zoveel is duidelijk. Waar dit gaat eindigen? Geen idee maar een aantal liefhebbers dreigt nu ermee naar de rechtbank te stappen als de Nationale zetel hun klacht niet grondig onderzoekt. Het is dus de verdomde taak van de Nationale zetel om na te gaan als men hier kan spreken van fraude ja dan neen. En indien dat zo is, gepast in te grijpen. Wat kan dat zijn? Nieuwe verkiezingen? Verkozen eruit gooien? Het lijkt in ieder geval weer een proces van lange adem te worden waar de duivensport geen winnaars gaat hebben, enkel verliezers. Geen fraaie publiciteit als je het mij vraagt. Wel mooie publiciteit waren de uitzendingen op plattelands TV over de duivensport. Het bracht de duivensport mooi in beeld, zeker de reportage met een beginner aan het woord waren mooi opgevat. Tweehonderdduizend kijkers zou dit ook al hebben opgeleverd wat erg veel is. Een samenwerking die zeker verder kan gezet worden en waar we op termijn misschien wel eens de vruchten gaan kunnen plukken. Op het einde is er wel steeds een gesprek met Schreel en Van Boxstaele en daar snappen we het nut niet van in. Buiten het feit dat het saai en slecht opgemaakt is brengt het de sport weinig bij. Punten die overlopen worden uit de algemene vergadering enz.. daar heeft de modale televisie kijker weinig boodschap aan. Het lijkt meer op The Muppet show waar twee oude knarren hun commentaar geven dan op een modern programma. Maar goed alle gekheid op een stokje, al bij al blijft het positief en is het een zeer goed initiatief. Als het goed is mogen we het ook zeggen. En dan is er nog de crowdfunding. De VZW van dierenartsen zoekt geld om een aantal studies op te starten ivm vogelgriep. In de hoop dat ze kunnen aantonen dat duiven weinig of geen rol van betekenis spelen in de verspreiding ervan. De vraag is alleen, moeten de liefhebbers dit nu gaan betalen? Is het niet de taak van de KBDB om dit financieel te ondersteunen? Waar dient het geld uit het promotiefonds voor en wat wordt daarmee gedaan? Ik denk toch dat de KBDB hier ook haar verantwoordelijkheid mag en moet nemen zodat ook hier iedere liefhebber zijn steentje bijdraagt. We zijn er niet op tegen maar echt correct is het toch niet . Maar goed waarom niet? Ik denk dat men zich ook vooral moet focussen op liefhebbers uit het buitenland, ook zij zijn gebaat met gunstige resultaten, het kan de Internationale sport veel opleveren. Maar wat gedaan als de resultaten slecht uit draaien voor de sport? Gaan we dan ook open kaart spelen? Met crowdfunding systemen kan je haast niet anders. Neen het was misschien toch niet het beste idee. Beter in stilte gewerkt en de resultaten afgewacht om dan hopelijk groot ermee uit te pakken. Maar goed daar is het nu te laat voor. Laat ons hopen dat het allemaal goed meevalt voor ons en onze sport. 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven