Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Mijn gedacht (Duivenkrant+Premium)

Geplaatst op 10/01/2018, Auteur: pitts/PB


Het rommelt al een hele tijd in de West-Vlaamse provincie. Veel duw en trekwerk gaan ermee gemoeid om toch maar een postje te kunnen pakken in het provinciaal bestuur KBDB W.Vl. De apotheose van al dit gekrakeel was een klacht tegen de winnaars van de verkiezingen gestuurd naar de nationale zetel van de KBDB en als volgt geformuleerd:

1. “Betwisting van de organisatie en van de uitslagen in de PE West-Vlaanderen;

2. “Betwisting van de organisatie van de verkiezingen en van de uitslagen van de verkiezingen in West-Vlaanderen; ledenmanipulatie en manifeste fraude van de verkiezingen”

Een klacht die op woensdag 20 december behandeld werd en waarover eerder een verslag op pitts werd gepubliceerd. Is West-Vlaanderen werkelijk de enige provincie waar alles fout gelopen is? Zoals Van Bockstaele het in de persconferentie moest toegeven: er is geen duidelijke definitie van welke hoklijst kan tellen voor de verkiezingen en welke niet. En er zal geen tijd zijn om die definitie te “fine tunen” tegen 3 januari, datum waarop de juridische commissie het juiste aantal liefhebbers zal bevestigen dat mag deelnemen aan de verkiezingen in West-Vlaanderen.  Op een vraag van de pers of de mogelijkheid bestaat dat er nadien opnieuw een klacht zou volgen omdat er onduidelijkheid bestaat over de definitie “valabele hoklijst”, antwoordde Van Bockstaele bevestigend. De stoelendans zou dus nog een tijdje kunnen doorgaan. En waar eindigt dit verhaal? Wie was verantwoordelijk voor het bepalen van wie al dan niet een kiesbrief moest krijgen? Wie heeft de distributielijsten opgesteld en naar de deurwaarder gestuurd? Voor zover bekend is dit toch KBDB Nationaal in Halle? Kan zoiets dan de provinciale mandatarissen aangewreven worden? We kunnen er niet omheen, maar de West-Vlaamse mandatarissen zijn de kop van jut geworden door een verregaande onnauwkeurigheid in de verouderde onaangepaste statuten en reglementen van de KBDB. We kunnen ook niet de ogen sluiten voor het feit dat de mandatarissen van de andere provincies hen genadeloos hebben laten vallen en hen voor de wolven gegooid hebben om toch maar niet te riskeren dat er in hun provincie een gelijkaardig onderzoek zou ingesteld worden naar “valabele” hoklijsten. Ook daar speelden zich gelijkaardige taferelen af en ook zij zouden nieuwe verkiezingen aan hun broek kunnen (lees: moeten) krijgen.  Bij de stemming achter gesloten deuren hebben zonder twijfel ook andere factoren een rol gespeeld, zoals de inrichters en WProl. In verscheidene provincies zetelen mandatarissen die belangen hebben bij de inrichters, die met lede ogen moesten aanzien dat door de beslissingen, genomen door het Nationaal Sportcomité en door de invoering van WProl, financiële verliezen geleden werden. Door die West-Vlaamse klacht werd hen de opportuniteit geboden om Dirk Schreel misschien vleugellam te maken, een kans die ze niet hebben laten liggen. Schreel zit letterlijk in zak en as en voor een keer kunnen we hem begrijpen. Want als ze herverkiezingen in zijn provincie doorvoeren dan moeten er eigenlijk herverkiezingen in heel het land komen want haast iedere vereniging heeft wel neplijsten. Maar ook over de klagers uit West-Vlaanderen bereikten niet al te fraai nieuws onze redactie. Sommigen zouden al uit verscheidene verenigingen geweerd zijn en overal buiten gekieperd. Ook onder hen zouden er zitten die kiesbrieven hebben laten ophalen om ze zelf in te vullen. Ook zou er iemand zelfs geen duivenmelker zijn en resultaten maken wat verboden is volgens het reglement om verkozen te worden. De vraag is: wil de West-Vlaamse kiezer dergelijke individuen laten zetelen in zijn provinciale bestuursraad? Er zitten ook personen te azen op wraak omdat ze eerder afgewezen werden en geen postje meer bekleden. Hoe men het ook draait of keert, wat de duivensport nodig heeft is rust en positieve reclame. De klagers hebben inderdaad nieuwe verkiezingen geforceerd maar is dat in belang van de sport of uit eigen belang?  Voor de liefhebbers en de verenigingen is het nu bang afwachten of er, na de selectie van het juridisch team, nog kiezers genoeg overblijven om West-Vlaanderen zijn autonomie te laten behouden. Wordt dat een getal onder de 1500 dan komt er een fusie met een andere provincie en wordt de zwanenzang van de P.E. West-Vlaanderen ingezet. Er waren de afgelopen jaren ook positieve signalen uit West-Vlaanderen. Het nu zetelende provinciale bestuur heeft zich jarenlang ingezet om de West-Vlaamse liefhebbers nationaal op de kaart te zetten door het organiseren van Provinciale vluchten op de snelheid en de kleine halve fond. En dat is hen gelukt want, waar voorheen het nationale podium overwegend Antwerps en Oost-Vlaams en Limburgs was, staan nu West-Vlaamse liefhebbers fier met hun trofee te blinken. Ook voor 2017 heeft West-Vlaanderen nationaal een asduif op de snelheid JL en een asduif op de Grote Fond en de Fond JL en verscheidene liefhebbers zijn ruim opgenomen in de verschillende categorieën. Voorgaande besturen kregen die klus niet geklaard. Ook de provinciale dag, op sterven na dood bij aanvang van hun legislatuur, is weer open gebloeid. Niemand zal beter worden van deze hele toestand en de geleden schade is nu al niet meer te overzien. Hoeveel liefhebbers en verenigingen zullen er nu weer, ten gevolge van deze situatie, de brui aan geven?  Een zeer spijtige zaak niet alleen voor de betrokkenen zelf maar zonder twijfel ook voor de liefhebbers en de Belgische duivensport.

 

 


Naar overzicht van veterinair hoekje

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven