Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Najaarsvergadering Afdeling 7 Midden-Nederland

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Najaarsvergadering Afdeling 7 Midden-Nederland

 

Op 4 november 2016 heeft afdeling 7 Midden-Nederland haar najaarsledenvergadering gehouden.

In zijn voorwoord memoreerde de voorzitter dat het vliegseizoen 2016 wisselvallig is verlopen en er helaas veel verliezen zijn geweest van oude en jonge duiven. Niet eerder moesten vluchten zo vaak worden uitgesteld of zelfs afgelast.

Ook bestuurlijk was het een bewogen vliegseizoen. Met de benoeming van het nieuwe NPO-bestuur wordt er vaart gezet achter de organisatieontwikkeling en de daarmee samenhangende doorontwikkeling van het NPO-bureau. Dit betekende dat er gemiddeld twee avonden per week is vergaderd, onder andere in de stuurgroep waarin alle 11 afdelingen zijn afgevaardigd. Een aantal beslispunten wordt voorgelegd op de NPO-najaarsvergadering van 12 december aanstaande.

Een veelgehoorde wens is om minder vluchten te organiseren, dus er zijn daadwerkelijk minder vluchten geprogrammeerd. Ook het handhaven van de vlieglijn i.p.v. uitwijken n.a.v. de IWB-adviezen is een nadrukkelijke wens uit de bijeenkomsten in IJsselstein en Soest.

Er wordt een oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Er zijn vacatures voor de functie van voorzitter, secretaris en (tweede) penningmeester.

Het afdelingsbestuur constateert dat door de sterk krimpende groep duivenliefhebbers het steeds moeilijker krijgen, terwijl we elkaar meer dan nodig hebben. Dat geldt voor vitesse spelers en fondspelers die echt gezamenlijke belangen hebben. De duivensport, dat zijn wij met zijn allen.

Voorzitter Hans van der Veer is verheugd dat uit de stemmingen blijkt dat de vergadering inziet dat solidariteit nodig is om de toekomst van de duivensport te garanderen en het een kwestie van geven en nemen is; het voorstel om enkele afstanden te verkleinen voor de midfond wordt verworpen door de afdelingsledenvergadering in het belang van de zuidelijke liefhebbers en men stemt in met het vervroegen van de natour met 1 week.

De voorzitter dankt tot slot alle vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet voor de duivensport zoals de mensen in de verenigingen, op de laadplaatsen, chauffeurs, convoyeurs, de vervoerscommissie en de lossingscommissie.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven