Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Nationale algemene vergadering KBDB

Geplaatst op 01/03/2018, Auteur: duivenkrant@hotmail.com/AD


Een overzicht van de eerste statutaire algemene vergadering van woensdag 28 februari 2018. Volgende beslissingen werden genomen...

Tijdens het eerste deel van de vergadering werd geruim de tijd genomen om de drie klachten op de plichtenleer te behandelen. Die overigens alle drie niet weerhouden werden.

Opmerkelijkste klacht was van Juliaan de Winter en Jozef Oorts tegen de vier heren P. Bodengien, M. Huybechts, A. Bruurs en G. Van Vlierberghe. Deze laatsten hadden op eigen houtje besloten een nieuw provinciaal bestuur samen te stellen zonder de verkozen mandatarissen J. De Winter en J. Oorts. Dit omwille van de stemming van deze laatste twee op 27 januari jl. 

Omstreeks 16u30 ging dan de Nationale algemene vergadering van start. Punt twee op de agenda was de goedkeuring van de notulen van de statutaire nationale algemene vergadering van 25/10/2017. Oud-Nationaal voorzitter P. De Rijst vroeg in naam van de vijf nationale mandatarissen van de PE Oost-Vlaanderen dat de nieuwe mandatarissen hun mandaat meteen op 28/02/2018 zouden opnemen, dit met de nadruk op Art. 23 van de statuten waarin te lezen staat dat de eerste vergadering van januari of februari de nieuw verkozen mandatarissen hun mandaat moeten opnemen. Wat resulteerde in een stemronde met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Van Bockstaele ging hiermee niet akkoord, hij opteerde voor een aanstelling op 16/03/2018 na een klachtenperiode van 14 dagen. Volgen juridisch raadgever D. Charlier moet men volgen wat in de statuten beschreven staat... 

Punten drie, vier en vijf werd snel overheen gegaan en dan belanden we bij punt zes: Onderzoek van de verslagen van de nationale raad van beheer en bestuur, financieel en censoren. Er werd gevraagd om de cencoren af te schaffen omdat het nut er niet van ingezien wordt. Voorstel is om jaarlijks of tweejaarlijks een doorlichting te laten doen door een extern audit bureau. Een voorstel dat eerder op tafel kwam tijdens de Nationale Raad van beheer en bestuur door Van Bockstaele en waar niet opingegaan werd. Verder werden de kosten en inkomsten voorgelezen waarna het besluit volgde dat het werkingsjaar '16-'17 afgesloten werd met een positief saldo van € 26 000 winst.

Begroting

In de begroting van '17-'18 voorziet men een totaal aan inkomsten van € 2 268 577 en uitgaven van € 2 357 848 wat neerkomt op een verlies van € 89 271. Wat te wijten is aan het verlief van het poces tegen IT-Factory. Dit heeft de KBDB € 105 000 gekost, een bedrag dat niet voorzien was vorig jaar en nu in de begroting opgenomen werd. 

Gummiringen

De gummiringen op de nationale vluchten grote halve fond behoren definitief tot het verleden. Dit punt werd reeds goedekeurd op 25/10/2017. Betreffende aanmeldingen via KBDB-online gelden hierover volgende nota's: 

 • Automatisch aanmelden duiven geen probleem zonder gummi's
 • De laatste drie cijfers van de voetring dienen worden ingegeven wanneer geen gebruik gemaakt wordt van gummi's, de programma's zullen dit zonder probleem aanvaarden.

Op onze site was er reeds de poll betreffende de afschaffing van deze gummiringen met volgende resultaten:

 • 38% is voorstander
 • 57% is tegenstander
 • 5% heeft geen mening

Nationale vluchtkalender

Aan de nationale vluchtkalender werden ook enkele wijzigingen aangebracht. Deze vluchtkalender werd na goedkeuring door de Nationale vergadering op 25/10/2017 voorgelegd aan dierenwelzijn Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Daarop kreeg de KBDB een brief teruggestuurd met volgende punten:

 • Fond: terug naar vluchtprogramma 2017 met eventueel toevoeging van Brive 23/06/2018 voor oude + jaarlingen met twee aparte uitslagen, voor 23/06/2018 geen jaarlingen
 • Grote fond: Geen jaarlingen op St Vincent, Marseille & Perpignan, de lossing van Barcelona dient zo vroeg mogelijk te gebeuren opdat de duiven voor de hitte het zuiden van Frankrijk voorbij zijn.

Internationale vluchten worden op maandag ingekorfd met uitzondering van Barcelona, deze vlucht zal op zondag worden ingekorfd. Lossing van Jarnac zal op zondag 15/07/2018 plaatsvinden aangezien zaterdag 14/07/2018 een franse nationale feestdag is. 

Verder werd beslist dat er een vast bedrag voor ristorno's aan de verenigingen per categorie wordt uitgekeerd op de wedvluchten van grote halve fond, fond en grote fond:

 • Grote halve fond: ristorno van € 0,15 per duif - bij uitgestelde lossing zal het ristorno worden verminderd met € 0,05/dag
 • Fond en grote fond: Ristorno van € 0,05 per duif - ook bij uitgestelde lossing.

Problematiek: Agen (700 km) en Marseille (675 km) 

 • Minimumafstanden blijven behouden
 • Agen: Lossingsplaats zoeken die +/- 25 à 30 km verder ligt dan huidige lossingsplaats en dit voor 1 jaar op proef
 • Marseille: lossing in Mucem (+/- 25km korter) mits behoud van de liefhebbers die in 2017 hebben mogen deelnemen.

Nationale Kampioenschappen 2018

De kampioenschappen voor zowel de 1e en de 2e getekende als voor de as-duiven in de categoriën Grote fond, Fond en Grote Halve fond evanals As-duif All Round zullen automatisch berekend worden zodat betrokken liefhebbers voor deze kampioenschappen niet hoeven in te dienen.

Kampioenschappen snelheid en kleine halve fond:

 • Snelheid: wedstrijden tot 255,000 km (afstand hok liefhebber)
 • Kleine halve fond met uitzondering van de nationale wedvluchten: vanaf 255,001 km tot maximum 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een maximum van één wedvlucht per weekend
 • Kampioenschap jeugd: enkel weekendvluchten met uitzondering van feestdagen
 • Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1e en 2e afgegeven oude duiven/jaarlingen/jonge duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1e en 2e werden ingetekend
 • Interregio wedvluchten: de uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen worden niet in aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen georganiseerd in de schoot van KBDB.

Voorstel PE-Limburg betreffende algemeen kampioenschap:

 • twee uitslagen Grote fond (één met oude, één met jaarduiven)
 • twee uitslagen Fond (één met oude, één met jaarlingen)
 • drie uitslagen Grote Halve Fond (één met oude, één met jaarlingen, één met jonge)
 • drie uitslagen Kleine Halve Fond (één met oude, één met jaarlingen, één met jonge)
 • drie uitslagen Snelheid (één met oude, één met jaarlingen, één met jonge)
 • drie uitslagen van drie verschillende bovenstaande categorieën met drie verschillende categorieën van duiven te kiezen door de liefhebber.

Voor dit algemen kampioenschap mag eenzelfde uitslag slechts eenmaal gebruikt worden en alle gekozen wedstrijden dienen op het inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden Grote Fond, Fond en Grote Halve Fond)

Verplichte dubbelingen

Art. 10 - inlassing van onderstaande en schrapping van laatste paragraaf:

Verplichte dubbelingen:

 • voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling en de lokale dubbeling
 • voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling en de lokale dubbeling
 • de liefhebber die in een andere PE/SPE inkorft dan de PE/SPE alwaar zijn duivenhok is gelegen, kunnen in geen enkele uitslag PE/SPE worden geklasseerd
 • voor iedere dubbeling dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving van de hoofdprijskamp.

Geschrapt werd:

Voor verticale en horizontale dubbelingen en voor zover de liefhebber vrijwilig beslist voor een dubbeling in te schrijven dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving voor de hoofdprijskamp.

Verkiezing PE West-Vlaanderen

Volgende mandatarissen zijn verkozen

Arrondissement Brugge-Roeselare-Tielt:

 • Yvan Mouton 1145 stemmen
 • Paul Haesaert 694 stemmen

niet verkozen:

 • Davy Verleye 421 stemmen
 • Rik Desimpelaere 381 stemmen
 • Koen Meerschaert 215 stemmen

Arrondissement Diksmuide-Ieper-Kortrijk-Oostende-Veurne: 

 • Wim Logie 446 stemmen
 • Dany Vandenberghe 926 stemmen

Er geldt nog een klachtenperiode van 14 dagen tegen deze resultaten.

Opneming nieuw mandaat ten vroegste 16 maart 2018

Opnieuw de vraag of de nieuwe mandatarissen en het nieuwe nationale bestuur meteen hun mandaat zullen opnemen, waarop de nationale voorzitter en betrokken partijen zich terugtrokken en geruime tijd later terugkwamen met volgende argumenten:

De Algemene statutaire vergadering 2018 zou in drie delen opgesplists worden. Eerste deel op 28/02/2018, deel twee en drie op 16/03/2018, omwille van de 14 dagen durende klachtenperiode. Indien de nieuw verkozen mandatarissen van West-Vlaanderen een document willen ondertekenen dat zij akkoord gaan met het feit dat deze laatste twee delen ook op 28/02/2018 doorgaan kan er van dit eerste standpunt worden afgestapt. Hiervoor moet aan vier punten worden voldaan waarvan er twee negatief beantwoord werden:

 • De nieuw verkozen West-Vlamingen weigerden dit document te tekenen aangezien ze niet de kans hebben gekregen om hun kandidatuur te stellen op nationaal niveau. Hiervoor moeten ze de komende twee weken nog campagne kunnen voeren.
 • Aangezien er nog PE/SPE's zijn waar een persoon zou aantreden als provinciaal voorzitter, die op dit moment een nationaal mandaat zou bezitten in het nieuwe nationale bestuur. Hierin zullen nog veranderingen moeten gebeuren op provinciaal niveau, iets wat beslist moet worden met een voltallige delegatie, die na verduidelijking niet volledig aanwezig was.

Wordt vervolgt op vrijdag 16 maart 2018...


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven