Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Nationale kampioenschappen 2023 snelheid en kleine halve-fond

Geplaatst op 12/09/2023, Auteur: KBDB/Persbericht - Davy

204277-199687-unknown-croppedxs-croppedxs.jpg | Pitts

12-09-23 Mededeling betreffende de voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023

in de categorieën snelheid en kleine halve-fond oude duiven en jaarlingen & as-duif all round oude duiven & jaarlingen

De voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023 in de categorieën snelheid en kleine halve-fond oude duiven en jaarlingen en as-duif all round oude duiven & jaarlingen werden gepubliceerd op onze website en kunnen geconsulteerd worden via volgende link: https://www.kbdb.be/tussenstanden/

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht, schriftelijk, toekomen op de Bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle uiterlijk 22 september 2023. Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail (Klachten.plaintes@kbdb.be), enz.

Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen.

Zoals reeds meermaals medegedeeld, werden deze nationale kampioenschappen automatisch berekend. U zult begrijpen dat de uitzonderingen, zoals vermeld in de criteria van de nationale kampioenschappen 2023:

 

De duiven dienen steeds in hetzelfde lokaal te worden ingekorfd.

Uitzondering:

Voor de liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de uitslagen van de kleine en de grote 

snelheid van hetzelfde verbond te gebruiken, zullen de resultaten van 1 verbond voor de kleine snelheid

en van 1 verbond voor de grote snelheid in aanmerking worden genomen maar mits inachtneming van de hierboven vermelde criteria per verbond. Deze uitzondering is ook van toepassing op de kleine halve-fond.

Voor alle kampioenschappen 2023, waarvoor snelheids- en kleine halve-fond wedvluchten in aanmerking worden genomen, zullen de regels gesteld voor deze categorie (snelheid en kleine halve-fond) van toepassing zijn.

 

Bepaalde liefhebbers hebben reeds een klacht ingediend ingevolge een vorige voorlopige publicatie van deze kampioenschappen. Hiermede werd inmiddels reeds rekening gehouden.

Liefhebbers, dewelke van mening zijn dat zij zich kunnen beroepen op de hierboven vermelde uitzondering (uiteraard binnen de in de criteria vermelde voorwaarden van de nationale kampioenschappen 2023), kunnen steeds een klacht formuleren volgens de hierboven vermelde voorschriften en dit eveneens tegen uiterlijk 22 september 2023. Gelieve bij het formuleren van uw klacht de naam van het kampioenschap te vermelden evenals de uitslag, dewelke u ter vervanging wenst te gebruiken, met ter staving de bewuste uitslag.

Gelieve te noteren dat alle klachten zullen worden onderzocht en de liefhebber zal van de uiteindelijke beslissing persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

In de periode tussen het indienen van de klachten en de definitieve uitslag van de nationale kampioenschappen 2023 in deze categorieën zal nog een nieuwe en aangepaste “tussen ranking” worden gepubliceerd.

Actueel wordt nog verder gewerkt aan de voorlopige uitslagen in de andere categorieën en we verwachten dan ook binnenkort een voorlopige publicatie van deze uitslagen.

 

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven