Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Nationale uitslagen KBDB: 1,5 miljoen euro aan prijzengeld geblokkeerd.

Geplaatst op 05/08/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


"Heibel in het duivenkot", zo luidt de titel van de reportage van Roel Damiaans in Het Belang van Limburg. De journalist focust op het uitblijven van de uitbetalingen op de nationale wedstrijden, een pijnpunt dat onze redactie al meermaals heeft aangeklaagd en waarvoor de KBDB het nog steeds niet nodig vindt om zich te verontschuldigen bij de liefhebbers en verenigingen. "De onvrede bij de liefhebbers is omgeslagen in woede," zo merkt Roel Damiaans terecht op. Maar Van Bockstaele sust met de woorden dat de KBDB de duivensport wil professionaliseren en dat de definitieve resultaten er volgende week moeten zijn. Wait en see, de begeleiders maken zich klaar. 
Opmerkelijk is trouwens de link tussen de KBDB en Zuid-Afrika, lees WPROL. Wellicht speelt de gokmaffia een grote rol in het hele KBDB-verhaal. Via Zuid-Afrika de Belgische duivensport klaarstomen voor de Aziatische gokmarkt, zo staat in Het Belang.
Dirk Schreel, de voorzitter van het Sportcomité, is ook hier weer helemaal zichzelve. Hij beantwoordt geen enkele vraag. Volgens hem kloppen de media de zaken graag op. Ook hier dus geen communicatie en geen verontschuldigingen aan het adres van liefhebbers en verenigingen. Is dat Spprtcomité nog wel voor iets nodig? 

Toch nog een opmerkelijke uitspraak van Van Bockstaele: "We willen aantonen dat de duivensport meer is dan een zeventiger in een stofjas". In een duivenland als het onze, met meer dan 10.000 zeventig-pklussers als liefhebbers, een uitspraak die kan tellen, een kaakslag in het gezicht van de modale melker. 

 

Klik hier voor het artikel in Het Belang van Limburg

 

 

 

REACTIE


De VZW KBDB heeft dus nog maar eens de krantenkoppen gehaald! Volgens haar eigen statuten art.3 heeft de VZW tot doel:
"Te zorgen voor het behoud in haar midden van alle aangeslotenen en het algemeen belang van de aangeslotenen te verdedigen evenals alle fouten , bedrog of misbruiken bij de beoefening van de duivensport te voorkomen en te beteugelen".
In de plaats daarvan worden de liefhebbers voortdurend overstelpt "op dreigende toon" met interpretaties volgens ingeving van het "moment" en goeddunken van paar "verlichte despoten".
Over het verschepen van de container naar WCRPC (Zuid-Afrika) heeft de voorzitter van het Sportcomitee geen commentaar, is alleen maar terug "olie op het vuur" en de weg openen voor controversiële interpretatie. Indien men hierover niets te verbergen heeft en recht in zijn schoenen staat waarom dan de confrontatie dienaangaande uit de weg gaan?
Blijkbaar wordt er wat de toekomst van de sport betreft immens gemanipuleerd en gespeculeerd back-stage ( lees dienaangaande link met gokmaffia). Weet goed dat 98% van de liefhebbers hier niets mee te maken hebben en ze alzo verworden tot marionetten van paar opportunisten die de "volkse sport" om zeep trachten te brengen !
Als een VZW haar wettelijke verplichtingen niet naleeft kan ze als sanctie ontbonden worden. Dit in het geval als dat de middelen van de VZW gebruikt worden in strijd met het statutaire doel. Dat ze zich in Halle hierover maar eens uitdrukkelijk bezinnen.......
"Voor recht en eerlijkheid, wie zwijgt wordt geacht in te stemmen"
Waldack Luc


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven