Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Nieuwe functie bij het bieden: "Het autobod"

Geplaatst op 20/06/2020, Auteur: Pitts


Bij Pitts houden wij van vernieuwing en in het zo goed mogelijk voorzien in de behoefte van de klant. Graag introduceren wij dan ook voor u, bieders, het autobod. Hierover even een woordje uitleg:

 

Wat is automatisch bieden?

Wanneer u een autobod (automatisch bod) plaatst verhoogt het Pitts veilingsysteem, indien nodig, automatisch uw bod met het kleinst toegestane bedrag (de minimale biedstap) zodat u weer de hoogste bieder bent. Het systeem biedt, tot aan de hoogte van het door u opgegeven autobod, over een andere bieder heen. Op deze manier hoeft u niet steeds handmatig een nieuw bod uit te brengen maar kunt u uw maximumbedrag eenvoudig instellen als autobod. Dit is ook handig indien u op de avond van het aflopen van de veiling, zelf de veiling niet kunt volgen. Alleen als iemand een hoger bod doet dan uw autobod, bent u niet meer de hoogste bieder.

 

Hoe werkt het?

U dient zichzelf steeds aan te melden alvorens u een autobod kan instellen. Let op, om te kunnen aanmelden dient u geregistreerd te zijn op onze site. U voert het bedrag in dat u maximaal wilt bieden voor de duif en drukt op de knop "Autobod". Vervolgens krijgt u een e-mail met de bevestiging van het uitgebrachte autobod. Indien u nog niet het hoogste bod had dan wordt namens u het eerst mogelijke bod, rekening houdend met de minimale biedstap, uitgebracht. Voorbeeld: Stel er is een andere bieder met het hoogste bod op een duif en dat is € 50 en u wilt maximaal € 150 bieden. U voert een auto-bod van € 150 in. Namens u wordt dan € 75 geboden.

 

Met welk bedrag wordt het bod verhoogd?

Indien door uw autobod, automatisch door het systeem wordt geboden dan wordt het bod van de hoogste bieder verhoogd op basis van de volgende minimale biedstappen:

Biedprijs vanaf €                Biedprijs tot €                Biedstap €.     

         € 25                                   € 300                              € 25

        € 301                                 € 1000                            € 50

       € 1001                                 € …                                € 100

 

Wie kan mijn autobod zien?

Andere gebruikers kunnen het door u ingestelde bedrag niet zien. Ook het Pitts-team kan dit niet zien. Alleen in uitzonderlijke situaties waarbij het nodig is om het biedverloop te analyseren, is uw autobod uitsluitend opvraagbaar door de externe IT-ers van de website.

 

Kan ik mijn autobod intrekken of bewerken?

Ja, dat kan. U kan uw autobod verwijderen en/of een nieuw autobod instellen. Vb.: u heeft een autobod van € 150,00 ingesteld en staat momenteel op het hoogste bod van €75,00. U kan het autobod verwijderen maar blijft dan wel op het, op dat moment, hoogste bod van 75€ staan. Een andere mogelijkheid is dat u het autobod aanpast van bv €150,00 naar €200,00. 

 

Wat gebeurt er als iemand een bod uitbrengt dat hoger is dan uw autobod?

In dat geval heeft u niet meer het hoogste bod en ontvangt u een e-mail dat u bent overboden.

 

Wat gebeurt er als iemand net onder uw autobod biedt?

In dat geval wordt als automatisch bod uw maximale bod uitgebracht. Voorbeeld: Stel u heeft een autobod van € 150 euro en het hoogste bod is € 75. Een andere bieder biedt € 145. Dat bod wordt geaccepteerd en wordt vervolgens door uw bod overboden met € 150. 

 

Wat gebeurt er als iemand een bod uitbrengt dat exact het autobod is dat u eerder heeft uitgebracht?

U had reeds een autobod op deze duif geplaatst van precies het betreffende bedrag. Uw bod krijgt dan voorrang want het is eerder uitgebracht, snel zijn is dus de boodschap.

 

Kan ik een autobod uitbrengen als ik al het hoogste bod heb?

Ja, dat kan. Dit kan handig zijn als u het hoogste bod al hebt maar bij het aflopen van de veiling niet aanwezig kunt zijn. In dat geval kunt u een autobod instellen om meer zekerheid te hebben om het lot te winnen. Het systeem zal pas automatisch gaan bieden zodra iemand anders een hoger bod uitbrengt, dus wanneer u bv een bod heeft staan van € 75 en beslist om ook een autobod van € 150 in te stellen zal het systeem niet meteen een bod van € 100 uitbrengen maar wordt dit pas verhoogd wanneer iemand anders een bod doet.

 

Wordt de eindtijd van het lot verlengd als in de laatste 15 minuten automatisch wordt geboden?

Ja, ook dan wordt de eindtijd van het lot verlengd met 15 minuten.

 

 

 

 

 

 

Français: Chez Pitts, nous aimons l'innovation et répondons au mieux aux besoins du client. Nous aimerions vous présenter l'enchère automatique, enchérisseurs.

Un mot d'explication à ce sujet:

 

Qu’est-ce que les enchères automatiques ?

Lorsque vous placez une ‘’auto-offre’’ (une enchère automatique), le système d’enchères ‘’Pitts’’, si nécessaire, augmente automatiquement votre enchère avec le plus petit montant autorisé (le palier d’enchère minimale) afin que vous soyez de nouveau celui qui a fait l’enchère la plus élevée. Le système enchérira sur un autre enchérisseur, jusqu’à concurrence du montant de l’enchère que vous avez spécifié. De cette manière, vous n’avez pas toujours besoin de placer manuellement une nouvelle offre, mais vous pouvez facilement définir votre montant maximum comme ‘’offre/enchère automatique’’. Ceci est aussi pratique si vous ne pouvez pas suivre l’évolution de la vente aux enchères en personne le soir de la fin de la vente. Ce n’est que si quelqu’un fait une offre supérieure à votre ‘’enchère automatique’’ que vous ne serez alors plus le plus offrant.

 

Comment le système fonctionne-t-il ?

Vous devez bien évidemment vous inscrire avant de pouvoir faire une offre. 

Attention, pour pouvoir vous inscrire, vous devez être enregistré sur notre site. Vous entrez le montant maximum que vous souhaitez enchérir pour un pigeon défini et ensuite, vous appuyez sur le bouton ‘’Enchère Automatique’’.  

Ensuite, vous recevrez un e-mail avec la confirmation de votre ‘’enchère automatique’’. Si vous n’aviez pas encore l’enchère la plus élevée, alors la première offre possible sera faite en votre nom, en tenant compte du palier  d’enchère minimum. Un exemple : supposons qu’il y ait un autre enchérisseur avec l’offre la plus élevée sur un pigeon et que c’est 50 € et que vous vouliez enchérir au maximum 150 €. Vous entrez alors une ‘’enchère automatique’’ de 150€. En votre nom, nous placerons alors une enchère de 75€.

 

De quel montant l’enchère sera-t-elle augmentée ?

Si par votre ‘’offre/enchère automatique’’, que le système exécutera automatiquement, alors l’enchère la plus élevée sera augmentée sur base des paliers minimaux suivants :

 

Montant des enchères à partir de €.          Montant des enchères jusqu’à €              Paliers des montants des enchères €

                25€                                                                         300€                                                                       25€

               301€                                                                       1000€                                                                     50€

              1001€                                                                     € ………                                                                    100€

 

 

Qui peut voir mes enchères ?

Les autres utilisateurs ne peuvent pas voir le montant de l’enchère définie par vous-même. Le team ‘’Pitts’’ ne peut pas non plus le voir. Ce n’est uniquement que dans des situations exceptionnelles où il est nécessaire d’analyser la bonne marche de la vente aux enchères que votre enchère automatique peut être demandée par le personnel informatique externe du site web.

 

Puis-je retirer ou modifier mon ‘’offre/enchère automatique’’ ?

Oui, vous le pouvez. Vous pouvez retirer votre ‘’offre/enchère automatique’’ et/ou définir une nouvelle enchère automatique. Par exemple : vous avez défini une offre automatique de 150,00 € et vous avez fait momentanément l’offre la plus élevée de 75,00 € pour un pigeon. Vous pouvez supprimer cette offre automatique mais vous continuez alors à ce moment-là à avoir l’enchère la plus élevée et vous la conservez à hauteur de 75 €. Une autre possibilité c’est que vous pouvez également adapter votre offre automatique et par exemple, passer de 150,00 € à 200,00 €.

 

Que se passe-t-il si quelqu’un d’autre place une enchère qui est supérieure à votre ‘’offre/enchère automatique’’ ?

Dans ce cas, vous n’avez plus l’enchère la plus élevée et vous recevrez alors un e-mail vous signalant que l’on a enchéri sur votre offre.

 

Que se passe-t-il si quelqu’un fait une offre juste en dessous de votre ‘’offre/enchère automatique’’ ?

Vous aviez déjà placé une ‘’offre/enchère automatique’’ pour ce pigeon exactement du montant concerné. Votre enchère sera alors prioritaire parce qu’elle a déjà été placée plus tôt, donc le message est rapide.

 

Puis-je placer une ‘’offre/enchère automatique’’ si j’ai déjà l’enchère la plus élevée ?

Oui, vous pouvez très bien le faire. Ceci peut-être pratique si vous avez déjà fait l’offre la plus élevée, mais que vous ne pouvez pas être présent lors de la fin de la vente aux enchères. Dans ce cas, vous pouvez placer une ‘’offre/enchère automatique’’ afin d’avoir plus de certitude pour pouvoir remporter le pigeon convoité. Le système ne commencera à enchérir automatiquement que lorsque quelqu’un d’autre fait une offre plus élevée, donc lorsque par exemple il y a une offre de 75 € de placée et qu’il décide également de faire une offre automatique de 150 €, le système ne fera pas immédiatement une offre de 100 € mais cela ne sera augmenté que lorsque quelqu’un d’autre fera une offre plus élevée.

 

Est-ce que l’heure de clôture de la vente d’un pigeon sera prolongée si au cours des 15 dernières minutes une enchère automatique est placée sur celui-ci ?

Oui, alors l’heure de clôture de la vente de ce pigeon sera aussi prolongée de 15 minutes.


Naar overzicht van veterinair hoekje

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven