Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Algemene Ledenvergadering NGvKvP

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Algemene Ledenvergadering NGvKvP

 

De groep van keurmeesters hield afgelopen zaterdag 8 oktober haar jaarlijkse algemene ledenvergadering te Heerde.

Om 10.45 uur opende voorzitter Wout de Vries de vergadering door eenieder welkom te heten in het bijzonder erelid Theo Hutten, lid van verdienste Rein Spiek en de vertegenwoordiger van het NPO-bestuur Evert Diepenveen.

De agenda werd punt voor punt behandeld, bij punt 11 (huldiging jubilarissen) verzocht de voorzitter aan de heren Kroeze en Kruk naar voren te komen om de bij dit jubileum behorende speld met bijbehorende bloemen in ontvangst te nemen vanwege het feit dat deze keurmeesters reeds 25 jaar deel uitmaken van de groep.


jublilarissen GvK Kruk en Kroeze

De jubilarissen Gerrits en de Bruin waren door omstandigheden verhinderd. De heer Gerrits was met vakantie. De speld aan de heer de Bruin werd vanwege de situatie eerder bij hem thuis uitgereikt.


Lo van der Wulp

Secretaris Lo van der Wulp nam afscheid en werd opgevolgd door Theo te Pas.


Hans Koetsier
 

Penningmeester Aike Jan Veninga doet een stapje terug (wordt 2e penningmeester) en werd opgevolgd door Bert Prasing waardoor Hans Koetsier afscheid nam van het bestuur.

Alvorens voorzitter de Vries aan de rondvraag toe was, werd de aan de groep verbonden medisch adviseur Stephan Göbel in de gelegenheid gesteld met behulp van dia’s het een en ander over medische begeleiding van postduiven te vertellen, alsmede enkele vragen uit de vergadering te beantwoorden.

Hierna was het woord aan de vertegenwoordiger van het NPO-bestuur Evert Diepenveen om onder andere de zienswijze alsmede het te voeren beleid van het bestuur te duiden naar aanleiding waarvan een interessante discussie ontstond.

Na de rondvraag kon de voorzitter deze aangenaam verlopen vergadering om 13.10 uur afronden door iedereen uit te nodigen voor de lunch waarna allen een wel thuis werd toegewenst.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven