Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Herfstvakantie

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Herfstvakantie

 

Afgelopen week heb ik genoten met mijn gezin, drie dames, van onze herfstvakantie in Zuid Spanje. Het was heerlijk en op het moment dat je dochters van 9 en 11 aan je vragen, "Papa, gaat het goed?" en ik de wedervraag stel "Hoezo?" het antwoord komt “je hebt je telefoon al een paar dagen niet in de hand, is er wat mee?" dan wordt je geconfronteerd met het feit dat de aandacht de afgelopen periode wel eens wat schever is komen te liggen dan je zou willen.

Dat vind ik het mooie van een vakantie, even afschakelen, opladen en ook reviewen. Terugblikken met als doel vooruit kijken.

Onze hobby, de duiven(sport), loopt als een rode draad door ons gezin en zal ook zo blijven. De herfstvakantie, kerstvakantie en voorjaarsvakantie de family quality time vakanties, de mei- en zomervakantie staan in het teken van duivensport. Niet alleen bij ons, ik weet dat dit een thema is dat momenteel meer speelt dan voorheen onder de werkende duivenliefhebbers.

Terugblik

Wij hebben in de nieuwe bestuurssamenstelling een boeiende, dynamische en intensieve zeven maanden achter de rug. Vanuit alle belangengroeperingen in onze sport hebben wij niet alleen input verkregen maar zijn ook met velen in gesprek geweest. Het gesprek mét levert tenslotte een veel beter, eenduidiger en direct beeld op dan het gesprek over. Dat laatste is een stuk eenvoudiger en minder intensief, maar ook veel minder leuk! Wat heb ik ondertussen heel veel positieve, ook kritische, duivenliefhebbers ontmoet die de passie die ik heb voor de duiven met mij delen. Dat zijn er de afgelopen zeven maanden toch wel een kleine duizend geweest. Duivenvrienden, prachtig!

Wat ook mij echter kan irriteren, maar ook niet meer dan dat, is de negativiteit in onze sport. En toch heb ik de illusie dat met de juiste visie en uitvoering dit als een randverschijnsel te kunnen benoemen en niet leidend te laten zijn in ons doen en laten. Ik wil gaan voor de POSITIVITEIT. Hoop doet leven, na de regen komt zonneschijn en het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht. Een aantal cliches noemen, én mijn kijk op het leven. Het is zo kort, laten wij dan genieten, en dat kan alleen nog maar meer zijn wanneer je duivenliefhebber bent!

Uit de diverse gesprekken hebben wij als NPO-bestuur de actiepunten opgepakt en hebben wij onlangs in het land en middels Op de Hoogte, waarbij wij ondertussen de 10.000 abonnees ruim zijn gepasseerd , veel meningen opgehaald. Echt Top! Onze visie gedeeld en onder andere ons discussiestuk concept vliegprogramma 2017, vluchtlijnen en het IWB 2.0 in de vorm van Wedvlucht Coördinatie Organisatie (WCO) gelanceerd. Dat heeft wat teweeg gebracht in ons duivenland, een land vergelijkbaar met een dorp met 18.500 inwoners. Discussie te over, soms op het scherpst van de snede! Ons dorp is in rep en roer, en dat brengt onrust. Die onrust kan tijdelijk tot mooie creaties leiden, maar kan natuurlijk niet te lang voortduren. Een mens en zeker een duivenliefhebber floreert niet in een onrustige omgeving. Dat de emoties leiden tot meer scherpte en soms tot ongewenste uitingen hoe goed bedoeld dan ook is een understatement. Zo ook afgelopen week waarbij een beeld zou zijn kunnen ontstaan dat er sprake is van een dorp waarbij een brede rivier het in twee helften splitst en de rivier aan het overstromen is. Dat is echter niet mijn kijk op de zaak. Ik zie een dorp met een brug met 6 rijbanen en aan de tweede brug wordt heel hard gewerkt. In onze sport, die nu eenmaal individualistisch is van aard is samenwerking de uitdaging. Die samenwerking is te realiseren en gaat lukken wanneer wij onderwerpen niet (te) persoonlijk maken en vooral niet vereenzelvigen met een persoon. In deze valkuil zijn wij in het verleden gestapt en was ook afgelopen week het geval. Jammer en ook zeer helaas!

Natuurlijk is het de uitdaging, visie en drive van dit bestuur, en geloof ook voorgaande, dat de liefhebber centraal staat. Dat betekent dat de duivensporter zijn spel kan spelen en als t even kan tegen geringe kosten. Laat dit geluid nu in heel ons duivendorp als positief worden ervaren en uiteindelijk ook het streven zijn van ieder die onze sport lief is. Gelukkig is dat de grootste groep in de sport. Natuurlijk is er kritiek en zijn er veel vragen maar laat die maar komen dan kunnen wij die beantwoorden en werken aan oplossingen

Op organisatorisch gebied hebben wij de uitdaging om de route naar een krachtige bond te gaan doorlopen en daar hebben wij een aantal mooie stappen gemaakt.

Onze statuten zijn ingericht op deze tijd en aansluiting het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) wordt mogelijk gemaakt. Een volgende stap is die statuten en interne regelgeving ook aan te passen aan deze tijd en de basis te laten zijn voor een toekomstgerichte én toekomstbestendige sport. Een landelijke enquête is uitgevoerd onder onze 18.500 leden met een response van 5.000 leden, dus ook daar is grote betrokkenheid zichtbaar. Wat wij hebben onderschat is de verwerking van de handmatige enquêtes en de resultaten. We streven er echter naar om de stuurgroep en alle duivenliefhebbers de komende weken uiteindelijk volledig te informeren over de uitkomsten. Ook de verkenning van wat nodig is om de bond krachtig te maken verloopt voorspoedig. Welk belang heeft wie en hoe krijgen wij dat belang van onze geliefde duivensport ook in onze samenleving goed vertegenwoordigt. Een zeer belangrijk thema met de juiste aandacht! Een groot winstpunt sinds het aantreden in maart is dat de individuele afdelingen ondertussen één groep van 11 afdelingen is die praat over het streven naar uniformiteit, het creëren van samenwerking en de vraag hoe de noodzakelijke veranderingen tot verbetering te realiseren. Dat dit verdraaid lastig is en ook niet altijd is zoals het NPO bestuur, of uw voorzitter de route ziet, is iedereen ondertussen duidelijk.

Nu kunnen wij blijven hangen in het verleden en daar vooral naar teruggrijpen en met die bril op weer kijken naar waar wij staan of….. we kijken naar wat wel is gerealiseerd in een korte tijd, respecteren elkaars 'uitglijders' en gaan ervan uit dat de intenties een stuk positiever zijn dan ze ooit zijn geweest. Dat doe ik wel namelijk!

Vooruit blikken

Ons discussiestuk heeft veel discussie opgeleverd en alle liefhebbers en bestuurders input gegeven die op zijn minst gezegd niet alledaags was. Blijft toch wennen dit bestuur... ook de manier waarop en het tempo wijken af van wat men in duivenland gewend is. Daar heb ik de afgelopen maanden met ons bestuur veel van geleerd.

Dat wij in de toelichting en het proces nog te leren hebben erken ik want er was en is nog veel onduidelijkheid over de intenties en vervolgstappen.

Onze doelstelling was niet traditioneel te blijven hangen in wat er was en met kleine stapjes dit trachten te veranderen. Nee de insteek was om iets anders neer te zetten dat zou leiden tot discussie en tot een volgend concept dat ingevoerd kan worden in 2017. We wilden een dialoog waarvan de resultaten vanaf 2017 zouden kunnen worden ingebed. Dat dit in de bestaande agenda’s dwars door de reguliere vergaderschema's is gebonjourd is niet door iedereen met applaus ontvangen en ook niet met enthousiasme genuanceerd. Wat wel duidelijk is dat duivensport Nederland ondanks traditie en conservatisme in de sport klaar is voor verandering. Alleen het tempo en de weg waarlangs is nog niet duidelijk. Daar heb ik een kijk op en ik zou die weg graag willen inslaan en de eindbestemming bereiken. Duivensport 2.0 in Nederland als voorbeeld voor de duivensport in de hele wereld.

Nog deze week was onvoldoende duidelijk dat conceptprogramma versie 5, uit de editie van afgelopen vrijdag van Op de Hoogte, het stuk was dat door de afdelingen zaterdag de 15e oktober is besproken. En dus iedere duivenliefhebber in Nederland ook zou moeten kennen. De afdelingen hebben in overeenstemming een aantal essentiële zaken kunnen bespreken en kunnen afstemmen wat de noodzakelijke uniformiteit in de sport stap voor stap zal vergroten. Met een kwalitatief en kwantitatief goed ingericht WCO kan ook daar een slag worden gemaakt en worden de beoogde stappen door vele liefhebbers als noodzakelijk geacht voor het bieden van spelmogelijkheid en competitie. Duivensport Nederland is in 2016 nog niet zover om het bieden van vluchten te zien naast het inrichten van kampioenschappen, vanwege het feit dat deze al jaar en dag aan elkaar zijn gekoppeld. Ik zie echter initiatieven en mogelijkheden van samenwerkende afdelingen en transportorganisaties die ook met het oog op de jonge duivenproblematiek vlucht- of opleer mogelijkheden gaan bieden, los van het kampioenschap, zoals bedoeld en weliswaar niet genoemd in de conceptvoorstellen.

De komende maanden staan in het teken van de vaststelling van de vluchtprogramma's en kampioenschappen. Met als doel de postduivensport weer positief zichtbaar te maken. En dat is waar het in onze sport toch om zou moeten draaien: hoe kunnen deze basiselementen weer leiden tot meer glans en positiviteit in de sport en daarmee onze sport positief zichtbaar in de Nederlandse samenleving.

Nu zijn wij onzichtbaar of slechts zichtbaar bij een enkele positieve gebeurtenis die speelt. Of nog erger, wanneer er iets negatiefs speelt. Duivensport 2.0 is er voor jong en oud van deze tijd en in deze tijd. Dat ga ik met mijn bestuur, onze afgevaardigden en last bot not least de iets minder dan 18.500 liefhebbers beleven. Niet eenvoudig maar wel heel intensief en leuk om te doen.

Ik ga ervoor! U ook?

Tot onze ontmoeting tijdens de Nationale Dagen op 19 en 20 november in Houten

Uw voorzitter,
Maurice van der Kruk


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven