Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO - Nieuws van het bestuur - 21/09 2016

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO - Nieuws van het bestuur - 21/09 2016

 

Afgelopen woensdag was de eerste bestuursvergadering dat interim-manager Fred an Haack aanwezig was. Hij kreeg meteen de gelegenheid om zijn eerste indrukken weer te geven.

Er werd ingegaan op de wijzigingen op het NPO-Bureau. De functie van secretaresse wordt voorlopig niet opgevuld, eerst wordt gekeken of de huidige medewerkers de taken kunnen overnemen. Wel is tijdelijk een receptioniste aangenomen ter ondersteuning en worden er extra uren gemaakt om dit op te vangen. De interim-manager deelt zijn indrukken van zijn eerste weken. Hij meldt dat het kantoorgebouw lijdt aan achterstallig onderhoud. Met de personeelsleden is gesproken en hij ziet mogelijkheden om met het structureren van processen efficiënter te kunnen werken.

Notulen en actielijst

De notulen en actie- en besluitenlijst worden met enige toevoegingen goedgekeurd. Er zal meer aandacht worden besteed aan het stellen van prioriteiten op de actielijst.

Het Bestuur wil graag via een poll in Op de Hoogte de mening van de leden peilen over de berichtgeving op teletekst pagina 861 over de weersverwachting bij africhtingen . Deze poll kunt u binnenkort verwachten.

Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de actualiteit en inhoud van deze Teletekstpagina, die bewaakt moeten worden.

De FCI statuten zijn aan de orde gekomen, hier wordt kritisch naar gekeken.

Verslag bijeenkomst met afdelingen op 20 september

De voorzitter en secretaris zijn op 20 september bij een informele bijeenkomst met alle afdelingen geweest en hebben daar vragen beantwoord en een toelichting gegeven op het concept vliegprogramma 2017 . Hier komt op een latere datum een vervolg op. Naar aanleiding hiervan wil het bestuur nog eens terugkomen op de ontvangen reacties van de leden op het concept vluchtprogramma en toelichten hoe zij tot het vluchtprogramma zijn gekomen. Welke voor- of nadelen hebben we laten meewegen en welke niet en waarom wel of niet? Dit zal worden beantwoord aan de hand van vragen en antwoorden.

Doping

De uitslagen van het laboratorium zijn voorgelegd aan het Bestuur. Alle liefhebbers zijn morgen ingelicht over hun uitslag, evenals hun verenigingen en afdelingen. Volgende week verschijnt een publicatie met alle namen en uitslagen. De procedure wordt in de winter nog eens goed beschreven en waar nodig aangepast. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de begroting 2017, waar binnenkort aan wordt gewerkt

Op (de) Hoogte

Het Bestuur heeft nog meer plannen met Op de Hoogte. Zo is het mogelijk om een afspraak te maken voor een aantal publicaties in combinatie met een stand op de Nationale Dagen tegen een aantrekkelijke prijs. Ook worden een aantal thema’s nog eens besproken en bekeken hoe wij in de communicatie naar onze leden nog verbeteringen kunnen doorvoeren.

Automatisering

Het nieuwe automatiseringssysteem is op kantoor en in het land in gebruik genomen. Er zijn wat opstartproblemen, met name in het geval dat liefhebbers geen e-mailadres hebben doorgegeven. Er wordt aan een oplossing gewerkt en er worden instructies opgesteld aan de hand van de meest voorkomende vragen.

FCI

De vertegenwoordiging van de NPO op de FCI vergaderingen is besproken. Dit is belangrijk omdat ons dopingreglement daar aan de orde komt, evenals de eis van FCI-goedgekeurde vaste voetringen.

Nationale Dagen

Miranda van de Berg neemt de rol van Sharon bij de Nationale Dagen over. Met de ceremoniemeester zal de dagindeling worden gemaakt en het programma voor de kampioenenhuldiging. Er is over het uitnodigingenbeleid gesproken, over mogelijke lezingen en de aanstaande bonnenverkoop via internet.

Business Club NPO

Naast het idee voor een official sponsor voor de Nationale Dagen, zouden ook sponsoren die aan themabijeenkomsten financieel willen bijdragen welkom zijn. Over de invulling van de Business Club wordt later teruggekomen.

Vanwege het late tijdstip worden de onderwerpen invliegduiven, de Algemene Vergadering van 5 november en diverse uitnodigingen en ingekomen post doorgeschoven.

Agenda

Het Bestuur komt binnenkort nog samen met de werkgroep NF14 (Neutralisatietijd), ZLU, Savic, de leveranciers van elektronische constateersystemen,


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven