Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Nieuws van het bestuur - 26 oktober 2016

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Nieuws van het bestuur - 26 oktober 2016

 

Op 26 oktober kwam het Bestuur bij elkaar om onder andere de Nationale Dagen te bespreken. Ook stond er een gesprek in de planning met de heren Stevens, Vos, Van der Veer, Zeeman en Pasman, namens de gezamenlijke afdelingen.

Bestuur NPO heeft een nieuw 3-jarig contract afgesloten met de huidige leverancier van de vaste voetringen en is blij dat zij de verkoopprijs voor de leden gelijk kan houden aan voorgaande jaren.

Van bijeenkomsten worden zo veel als mogelijk verslagen gemaakt, deze zijn nog niet allemaal beschikbaar. Er wordt aan gewerkt om deze zo snel mogelijk alsnog onder de deelnemers te verspreiden.

De uitslag van de enquête is bekend. Deze zal volgende week gepubliceerd worden.

Er is op kantoor hard gewerkt aan de negenmaandcijfers en de begroting, dit ter vaststelling op de Ledenraad op 12 december 2016. Het Bestuur heeft de voorbereiding van de Ledenraad kort besproken en zal hier later op terugkomen.

Het Bestuur heeft besloten dat er een bestuur geformeerd kan worden van de op te richten Stichting Nederlandse Doping Autoriteit Duivensport (NDAD)). Er wordt gezocht naar een derde bestuurslid voor deze NDAD om het dagelijks bestuur compleet te maken. Daarna kunnen statuten worden opgesteld en de nodige stappen worden ondernomen om de stichting in werking te stellen. et Bestuur zal hierbij betrokken blijven, tot de stichting onafhankelijk daarvan kan functioneren.

De Nationale Dagen naderen snel en men is druk doende de puntjes op de i te zetten en een bruisende beurs met het thema “Eenheid in verscheidenheid” neer te zetten. Hiervoor moeten de nodige besluiten genomen worden. Het kantoor zorgt voor de voortgang en coördineert acties samen met de beursorganisator en vrijwilligers. Het bestuur is zeer content met de inzet van het Bureau en ondersteunt waar nodig. Er zijn plannen voor workshops, lezingen en de winnaars gelegenheid te bieden om hun duiven te showen. Het draaiboek wordt doorgenomen en er wordt nog extra aandacht gevraagd voor de bonnenverkoop, waarvan men hoopt dat deze nog wat beter gaat lopen. Op de invulling van de functie van de stand en de taken van de bestuursleden komt men later terug .

Hierna is het tijd voor een gesprek met de heren Stevens, Vos, Van der Veer, Zeeman en Pasman (groep van vijf), namens de gezamenlijke afdelingen. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 15 oktober jl. en de publicatie daarover, hadden zowel bestuur als de groep behoefte hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Over en weer was men enigszins teleurgesteld en dit werd ter vergadering toegelicht en uitgesproken. Ook werden de rollen die beide groepen in het veranderingsproces spelen en wensen te spelen met elkaar afgestemd. Men moet elkaar kunnen vertrouwen om goed samen te kunnen werken. Aan het eind van de avond kwam men tot de gezamenlijke conclusie dat men trots kan zijn op het feit dat alle elf de afdelingen informeel met elkaar overleggen met het doel tot gezamenlijk ondersteunde besluiten te komen. Het verschil in tempo tussen bestuur NPO en de groep van vijf (namens de 11 afdelingen) leidde tot problemen, maar is door goede communicatie te ondervangen. Helaas was er wat ruis, maar ieder voor zich spreekt aan het eind het vertrouwen in de anderen uit om met elkaar het veranderingsproces te voltooien. Hierbij werd door de deelnemers de kanttekening geplaatst dat men wel de vaart erin wil houden. Waar nodig kan in overleg met de groep besloten worden af en toe een pas op de plaats te maken. Op 8 november komen Bestuur en de groep van vijf bij elkaar voor een vervolgoverleg.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven