Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Nieuws van het bestuur - 30 augustus 2016

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Nieuws van het bestuur - 30 augustus 2016

 

Afgelopen dinsdag 30 augustus was het NPO-bestuur weer bijeen voor een vergadering. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd het contract met de chipringleverancier definitief gemaakt. Zoals elders ook te lezen is, is voor het nieuwe seizoen gekozen voor één chipring, de NPO Hitag-S.

Aanstelling Interim

Met ingang van 1 september is Fred An Haack op het kantoor begonnen aan een interimopdracht. De bedoeling is om over drie maanden duidelijk te hebben welke koers de organisatie gaat varen om gestelde doelen te bereiken.

MeteoGroup

Dit jaar is er voor het eerst gewerkt met een dagelijks weerbericht op SBS-text 861. Dit is met name bedoeld als leidraad voor het opleren van onervaren duiven. De vraag is of dit voorziet in de behoefte van de leden. Er wordt heel divers op gereageerd. Na het seizoen wordt een en ander geëvalueerd met de lossingsverantwoordelijken en afdelingsvoorzitters en volgt er een peiling onder de leden over wat zij ervan vinden.

Stuurgroep

Op maandag 29 augustus heeft de stuurgroep vergaderd. Het definitieve verslag volgt nog, maar voor nu kan in ieder geval gemeld worden dat de sfeer goed was. Marjan Olfers heeft een aantal bestuursmodellen gepresenteerd en heeft voorgesteld de vergaderfrequentie van de stuurgroep te verhogen. Verder heeft ze er nog op gewezen dat het belangrijk is dat alle belanghebbenden in de organisatie gehoord worden. De eerstvolgende vergadering staat het bespreken van de uitkomsten van de enquête en te nemen vervolgstappen op de agenda.

Bonnenverkoop

Verschillende punten die betrekking hebben op de Nationale Dagen komen aan de orde. Het weekend komt steeds dichterbij en nu moet er concreet gehandeld worden. Over een week moet bijvoorbeeld duidelijk zijn waar de bonnenverkoop van de NPO ondergebracht gaat worden. Duidelijk is dat de verkoop gaat eindigen op de maandag na de Nationale Dagen, dus op 21 november.

NPO Business Club

Op dit moment wordt de organisatie financieel ondersteund door verschillende bedrijven die de Nationale Concoursen sponsoren. Misschien heeft de organisatie ook wel een hoofdsponsor nodig? Na een onderlinge discussie komt men op het idee om een NPO Business Club te beginnen. Dit wordt in de volgende vergadering verder uitgewerkt.

Adverteren in Op (de) Hoogte

Wie wil er nou niet adverteren in een nieuwsbrief die wekelijks bij bijna 10.000 abonnees verschijnt. Vorige week zijn de tarieven en voorwaarden voor adverteren in ODH geplaatst. Mogelijke adverteerders worden ook nog actief benaderd.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven