Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Nieuws van het bestuur - 30 november 2016

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Nieuws van het bestuur - 30 november 2016

 

Op 30 november is het bestuur weer bij elkaar gekomen voor de reguliere bestuursvergadering. Bij aanvang worden de vergaderdata voor december alvast vastgelegd. De eerstvolgende vergadering is op 8 december, als de termijn voor het indienen van amendementen is verlopen. Deze zullen van een preadvies worden voorzien en zo snel mogelijk worden verzonden. Er is een subsidieaanvraag verstuurd naar het Europees Sociaal Fonds (ESF), half december wordt de beschikking verwacht.

De presentatie van de commissie NF14 betreffende de neutralisatietijd zal met de stukken op 8 december worden meegestuurd, zodat de aanwezigen op de Ledenraad zich hierop kunnen voorbereiden. Er wordt gewerkt aan een disclaimer om misbruik van gegevens door derden te voorkomen. Deze is nagenoeg gereed. Helaas blijkt het nodig te zijn, het blijkt dat niet iedereen zich aan de afspraken houdt.

Er is een brief ontvangen van afdeling Friesland ’96 over afwijking van de voorgestelde vlieglijnen. Deze zal met de vergaderstukken worden meegestuurd op 8 december, voorzien van een reactie van het bestuur. In de Ledenraad ziet het bestuur dit keer af van een podium en kiest voor een nieuwe zaalindeling. Hierbij zit het bestuur op gelijke hoogte met de overige deelnemers en worden voor de afgevaardigden aparte plaatsen gereserveerd. De vergadering wordt weer live gestreamd, zodat de liefhebbers thuis de vergadering kunnen volgen.

 

Er zijn diverse uitnodigingen binnengekomen voor nationale dagen van buitenlandse bonden en van afdelingen. Het bestuur bekijkt wie waar aanwezig kan zijn. Met de overvolle agenda proberen zij zo min mogelijk af te zeggen, maar kan wel eens het geval zijn. Tevens heeft men een dispensatieverzoek, opzegging en enkele verslagen van bijeenkomsten met commissies ontvangen.

De Nationale Dagen worden geëvalueerd, u heeft hierover in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. In een volgende vergadering worden de richting en de plannen voor 2017 besproken.

Het lidmaatschap van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit wordt per direct opgezegd. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de werkwijze van de PVH niet tot resultaten zal leiden voor de NPO. Er wordt een juridische strijd geleverd met het ministerie terwijl het bestuur liever zou zien dat de invloed wordt aangewend door middel van netwerken en noodzakelijke lobbywerkzaamheden. Dit levert tevens een forse besparing op, die voor de noodzakelijke lobby zal worden gebruikt.

De presentatie van Albert Winkel op de Nationale Dagen over verliezen van jonge duiven is goed ontvangen, hij heeft veel uitnodigingen ontvangen om in het land deze presentatie te herhalen. Natuurlijk zal dit gepaard gaan met de nodige discussie over de oplossingen waarover de meningen verdeeld zijn. Dat een grootschalig en diepgaand onderzoek nodig is, blijkt.

De vergadering wordt besloten met een presentatie van interim manager Fred an Haack over zijn bevindingen op het bureau en de ontwikkelingen in de organisatie. Fred en het bestuur gaan hier de komende weken een vervolg aan geven.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven