Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Nieuws van het bestuur - 7 september 2016

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Nieuws van het bestuur - 7 september 2016

 

Op 7 september heeft het Bestuur NPO weer vergaderd. Deze keer zonder voorzitter Maurice van der Kruk, zijn taak werd waargenomen door vicevoorzitter Evert Diepeveen.

 

Dopingcontrole

Er was een uitgebreide agenda. Begonnen werd met het proces van de dopingcontroles. Het bestuur was benieuwd naar de stand van zaken en resultaten van de uitgevoerde controles gedurende dit seizoen. Ton Ebben was aanwezig om de procedures door te nemen, en het Bestuur te informeren over de procedures en stand van zaken van het nog op te richten instituut NDAD (Nederlandse Doping Autoriteit Duivensport). De verwachting is in de komende weken alle betrokkenen van de controles van dit seizoen kunnen worden geïnformeerd. Tevens is afgesproken dat de commissie die zich bezighoudt met dopingcontroles binnenkort weer bijeenkomt om terug te blikken en een voorstel voor 2017 te gaan formuleren.

Interimmanager

Op het Bureau is Fred An Haack als interimmanager begonnen. Hij zal o.a. binnen het Bureau kijken hoe de processen verlopen, hoe ze zijn verdeeld over de medewerkers en of deze verdeling efficiënter kan. Ook zal Fred in samenspraak met Bureau en Bestuur werken aan het beleidsplan dat eind van dit jaar ter goedkeuring zal worden aangeboden. Deze week krijgen onze afgevaardigden en lezers van Op (de) Hoogte een toelichting en zal Fred zichzelf voorstellen.

Verder is er gesproken over een poll, waarin het Bestuur graag de mening van alle leden zou zien over het doordeweekse weerbericht op Teletekst.

Het proces om de Nederlandse duivensport op de Cultureel Erfgoed lijst te krijgen zit ondertussen in een volgende fase.

FCI

Met de FCI-vergadering in januari in het vizier zal het bestuur zich over de voorstellen voor de FCI-statuten en reglementen buigen om daarmee de belangen van de Nederlandse liefhebbers te behartigen. Naast nieuwe FCI-statuten gaat het onder meer over de vaste voetringen en de plannen voor een FCI-ring. Daar wordt ook in oktober over vergaderd in FCI verband.

Nationale dagen

De Nationale Dagen zijn besproken, er is overleg met de locatie en met de mensen die dit vanuit de organisatie gaan organiseren. Medeorganisator Sharon Schaapman van het Bureau heeft een nieuwe baan geaccepteerd en zal vanaf 1 oktober niet meer op kantoor werkzaam zijn. Het Bestuur wenst haar veel succes en werkplezier in haar nieuwe baan. Fred An Haack zal de verdeling van de vrij te komen taken op zich nemen.

De bonnenverkoop voor de Nationale Dagen, de invulling van een bruisende beurs, het bekijken van de mogelijkheden voor de Businessclub worden volgende bestuursvergadering weer besproken.

Nieuw online systeem

Op 9 september wordt de leden- en ringenadministratie overgezet naar een nieuw systeem, zodat alles nu via internet gaat. Vanaf maandag werkt iedereen in het nieuwe systeem en kunnen de verenigingen veel (meer) zelf online regelen.

Ontmoetingen

Het Bestuur heeft in september nog een aantal ontmoetingen op de agenda staan: met de Centraal Hokbeheerders in Wijchen, met rekenaars op het kantoor in Veenendaal, met een groep van liefhebbers komende week in Veenendaal. Ook wordt er op korte termijn weer een bijeenkomst met de Stuurgroep Organisatieontwikkeling gepland. Daar zullen de uitkomsten van de enquête ook besproken worden en hoe alle leden daarover te informeren.

Statutenwijziging

De statutenwijziging, die de aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak mogelijk maakt, ligt nu voor bij de notaris. Er is ook nog gesproken over een misverstand in de communicatie van afgelopen week waardoor het IWB en het Bureau NPO tegenstrijdige adviezen gaven, dit zal verder worden besproken met betrokkenen.

Hoe gaat het met de overwinnaars op de nationale concoursen?

Het Bestuur is benieuwd hoe het gaat met de overwinnaars van de nationale concoursen die met een reportage in Op (de) Hoogte zijn gekomen. Hoe is het ze vergaan na hun overwinning en hoe is het met de duif verder gegaan? Er zijn plannen om hier in Op (de) Hoogte op terug te komen. Het Bestuur is tevreden over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden van de nieuwsbrief en heeft de ambitie om nog meer gebruik te maken van de mogelijkheden en de interactie die onze nieuwsbrief biedt.

Rond half elf wordt de vergadering afgesloten.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven