Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Olympiade Brussel

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Olympiade Brussel

 

Het mag gezegd worden dat de nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ voor vele geïnteresseerde duivenliefhebbers een belangrijke bron van informatie blijkt te zijn. Nauwelijks was de mail van de NPO met als bijlage genoemde nieuwsbrief van vorige week binnen of de eerste reacties en vragen kwamen telefonisch/per mail binnen over zowel de standaard- als sportduiven.


Voorselectie standaardaardduiven

Dit vindt plaats op zaterdag 19 november a.s tijdens de NPO-dagen te Houten. De duiven worden op deze dag meteen na plaatsing in de tentoonstellingskooien door leden van de Groep van Keurmeesters van Postduiven gekeurd. Na afloop van wordt de groep geselecteerde duiven voor de eindselectie bekend gemaakt. Na de voorselectie kunnen alle duiven meteen weer meegenomen worden naar de hokken. De eindselectie van de standaardduiven te Elst vindt plaats daags voor de Olympiade. Nadere mededelingen hierover volgen later schriftelijk. De te maken reiskosten worden dan vergoed.

Aan het inschrijven van de duiven zijn geen kosten verbonden. Ook de toegang tot de beurs is voor alle bezoekers en deelnemers vrij.

Op 1 nov. jl. waren ruim dertig duiven aangemeld. Willen we kunnen scoren in Brussel, dan zal er een ruime keuze moeten zijn. In potentie kunnen we zeker met de besten mee. De Nederlandse postduif staat niet enkel bekend om zijn vermogen tot uitzonderlijke prestaties op wedvluchten, maar is ook vooral gewild om zijn uiterlijke kenmerken. Ze voldoet in vele gevallen nagenoeg aan de internationale standaard. Voor de totale liefhebberij ligt er een schone taak om onze roem in deze weer eens flink op te poetsen.

De voorwaarden voor deelname zijn in de nieuwsbrief van vorige week uitgebreid aan de orde gesteld.

Uw bezoek aan de NPO-dag op 19 november a.s. kan in principe eenvoudig en zonder weinig moeite gepaard gaan met enkele van uw mooiste duiven in het mandje bij u. Indachtig het gezegde ‘niet geschoten is altijd mis’ is dit een aanrader voor ieder. De enige moeite die u zich moet getroosten is deze duiven voor uiterlijk 14 november per mail aanmelden bij ons commissielid Wout de Vries. Zijn e-mailadres is woutenhanny@gmail.com Telefoon 030-6021434. Iedere inzender dient een maximum aan te houden van drie oude doffers, drie oude duivinnen en van de jonge doffers en duivinnen elk twee met een maximum van tien duiven per liefhebber.

Onder de deelnemers aan de voorselectie Olympiade zullen twee Olympiade arrangementen worden verloot (één doffers en één duivinnen). Dit arrangement bestaat uit: reiskosten maximaal € 50,- één nacht hotel (twee personen) van zaterdag op zondag en € 100,—zakgeld. Verder zal aan alle liefhebbers die een duif afvaardigen naar Brussel in zowel Standaard- als Sportklasse in 'Op (de) Hoogte' en in Het Spoor der Kampioenen aandacht geschonken worden.

De sportklasse

Om geselecteerd te worden voor de sportklasse is zeker al heel wat noeste arbeid van de liefhebber nodig geweest. Bovendien hebben we het hier over de beste sportduiven, die door hun prestaties in 2015 en/of 2016 de roem van de eigen club en rayon ver overstegen zijn. Het zijn de duiven waar elke liefhebber over droomt. Maar helaas wordt slechts voor enkelen die droom werkelijkheid.

Uit het aantal vragen, reacties en reclames blijkt dat de sportklasse erg gewild is. Een juiste selectie van deze duiven zal heel wat voeten in aarde hebben. De oorzaak hiervan schuilt hem in het feit dat er landelijk nogal wat spelverbanden zijn, die enkel regionaal bekend zijn. De uitslagen hiervan komen ook niet verder dan de betreffende regio. Als deze uitslagen aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan mogen ze gebruikt worden voor tellende prestaties. Op de rekenaars van deze uitslagen zal door de betreffende liefhebbers zelf een beroep worden gedaan om hun (Uitslag)-bestanden beschikbaar te stellen aan de nationale rekenaar Compuclub.

Interpretatie

Door een foutieve interpretatie van de spelregels heeft de rubriek D: Allround al een behoorlijke verschuiving van namen opgelopen. In de selectie waren de elf benodigde prijzen niet direct gekoppeld aan de benodigde 3500 prijskilometers. De voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de duiven in 2015 en 2016 minimaal 3500 prijskilometers hebben gemaakt op hun beste elf vluchten.

De nieuwe stand in deze rubriek D: Allround is nu:

 

 

naam

ringnr

coëfficiënt

km

1

J.H.M. Boenders

12-1204759

30.522

4494.065

2

Comb. Lin

14-1094404

36.213

4428.440

3

D. A. Voogd

13-3356272

40.386

3512.663

4

J. Schutte & Zn

13-1075015

41.528

4640.538

5

G & S Verkerk

14-1059627

49.865

4901.982

 

Reclame op deze stand en op de vorige week gepubliceerde voorlopige standen kunnen tot en met maandag 21 november a.s. per mail of schriftelijk worden gezonden naar info@compuclub.nl Duidelijk aangeven om welke rubriek het gaat en een berekening toevoegen, waaruit blijkt dat de betreffende op grond daarvan mogelijk voor uitzending in aanmerking komt. Per rubriek worden drie duiven afgevaardigd.

Let op

Na 21 november kunnen enkel liefhebbers die voor 21 november gereclameerd hebben op de voorlopige standen nog reclame indienen. Alle reclames van liefhebbers, die dan nog voor het eerst reclameren worden niet ontvankelijk verklaard.

Namens De Olympiadecommissie,
Theo Hutten, voorzitter
e-mail: t.hutten@hotmail.com
telefoon 0546-631502


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven