Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO Toelichting versie 5 Vliegprogramma 2017

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO Toelichting versie 5 Vliegprogramma 2017

 

Vorige week vrijdag hebben wij als NPO bestuur versie 5 van ons discussiestuk over het vliegprogramma van de toekomst gepubliceerd. Wij wilden u deze informatie niet onthouden omdat dit ook het stuk was dat op tafel lag bij het overleg van de 11 afdelingen. Dit overleg vond op zaterdag 15 oktober plaats. Ook het verslag van die bijeenkomst heeft u vorige week kunnen lezen.

Op dit discussiestuk zijn weer honderden reacties binnengekomen. Wij vinden dit zeer positief want het toont aan dat onze nieuwsbrief ‘ Op de Hoogte’ goed wordt gelezen. Ook blijkt dat het onderwerp leeft in duivensport minnend Nederland.

Naast positieve reacties kwamen er ook kritische reacties binnen, sommige genuanceerd en andere als primaire reactie “Door welke prutsers is dit zo in elkaar gestoken en wie zijn zij allemaal vergeten te vragen om een stuk gezonde input??” Een reactie – positief of opbouwend kritisch - waarderen wij, juist daarom hebben wij dit concept gedeeld. Naar aanleiding van de soms zeer negatief geformuleerde uitingen hebben wij de behoefte uit te leggen hoe en waarom dit stuk tot stand is gekomen.

Uw NPO bestuur, stuk voor stuk liefhebbers, liefhebbers van de Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon, Jonge Duiven en Natoer vluchten. Mannen die 1e prijzen pakken en ook tegen duizenden duiven, Teletekst winnaars en 1e NPO winnaars. Daarnaast is ook nog eens geluisterd naar duizenden liefhebbers is het land.

Het belangrijkste doel dat wij als, nog steeds vrij nieuw, bestuur hadden is uniformiteit in inkorfprogramma, vluchtprogramma plus kampioenschappen voor iedere liefhebber in duivenland Nederland na te streven. Anno 2017.

Het deed veel stof opwaaien, stof dat ook weer zal neerdalen maar als het aan uw bestuur ligt niet de komende tijd. 2017 komt voor ingrijpende veranderingen wat te vroeg maar de eerste stappen zijn wel gezet door met de afdelingen tot overeenstemming te komen over vlieglijnen, het aantal vluchten dat telt voor de nationale kampioenschappen, etc.

Uitkomsten die het NPO bestuur toejuicht. Ze vormen de rode draad van de 11 afdelingen en dat is in het recente verleden wel eens anders geweest. In de door de afdelingen gepubliceerde concept vliegprogramma’s treft u de uitkomsten van het overleg van 15 oktober aan. Dit is het eerste succes van het collectief.

De volgende stap is om de besluiten van de afdelingsvergaderingen naast elkaar te leggen en daarmee de uitgangspunten van uniformiteit, meer glans voor een aantal vluchten, een goed functionerend Wedvlucht Coördinatie Organisatie(WCO) en de discussie voor het programma 2018 voort te zetten. Wij zijn namelijk na de besluitvorming over 2017 nog lang niet klaar. Het is echt noodzakelijk te blijven werken aan het concept voor 2018.

Een concept dat onze sport echt op de schop neemt waardoor onze sport er wel eens totaal anders uit zou kunnen komen te zien. Haalbaar en uitdagend.

 • Nieuwe toekomstige programma’s zouden meer mogelijkheden moeten bieden voor alle geledingen in onze o zo mooie sport :
  • hobbyist
  • specialist
  • amateur
  • professional
  • voor de rappe vitessers
  • mannen met de lange adem
  • met de kleine keef(mand)
  • grote inkorvers
  • gepensioneerde duivenmelkers
  • de werkenden onder ons.
 • Onderkenning voor de roofvogelproblematiek
 • Aandacht voor vliegen onder hogere temperaturen
 • Mogelijkheden vluchten op afstand te organiseren behorend bij de discipline en vervoer- en vluchtomstandigheden.

Komende maanden gaan wij de WCO uitwerken en de inrichting met elkaar vaststellen.

Ook zal de WOWD-onderzoeksopdracht uitgewerkt worden en starten. Het onderzoek richt zich op:

 • transport anno 2017
 • gevolgen van transport
 • voorkomen van verliezen van (jonge) duiven

Een ander belangrijk punt is het creëren van een zuivere sport, dat wil zeggen dopingvrij! Hier hechten wij als bestuur zeer aan. Wij willen dus een goed werkende, op moderne leest geschoeide Dopingautoriteit.

Deze activiteiten en onderzoeken zijn van belang om de duivensport ook in de toekomst te laten floreren. Het hogere budget dat nodig is – waarvan de effecten op termijn zichtbaar zullen zijn – vinden wij verantwoord. Het complete plaatje leggen we te zijner tijd voor aan de Ledenraad, het onderzoek en inrichting kan alleen met hun instemming plaatsvinden.

Met deze hierboven genoemde beleidsmaatregelen verwachten wij niet direct nieuwe leden te werven, ons doel is vooralsnog de bestaande leden tevreden te houden en ze hierdoor te behouden voor ons prachtige hobby. Daarnaast willen wij de sport de komende jaren eenvoudiger maken en weer een gezicht in de samenleving geven. Een gezicht dat bij ons en ons tijdbeeld past. Een gezicht dat aantrekkelijk gestemd is. Iets waarover wij als bestuur op dit moment meer dan onze twijfels hebben.

Volgende stap

Het informele overleg tussen afdelingen en het NPO bestuur stellen wij zeer op prijs en krijgt een periodiek karakter. Wij zien dit als de mogelijkheid om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. De komende maanden zal het NPO-bestuur haar visie vervolmaken en daarmee nog vaker naar buiten kunnen treden. En uiteraard is inbreng van jullie daarbij van harte welkom. Ook tijdens de Nationale Dagen, op 19 en 20 november, is er volop gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven. Ons belang is het om te zorgen dat onze leden zich herkennen in de plannen én in de uitvoering die reeds van start is gegaan. Het is goed te weten dat bij alle initiatieven het collectieve belang altijd het uitgangspunt is. De NPO zijn en vormen wij namelijk met zijn allen!

Uw voorzitter,

Maurice van der Kruk


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven