Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

NPO voorzitter bezoekt Kaatsheuvel

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


NPO voorzitter bezoekt Kaatsheuvel

 

Op uitnodiging van de Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging bracht NPO voorzitter Maurice van der Kruk vrijdag 30 september een bezoek aan Kaatsheuvel. Rond 20.30 uur was het clubgebouw van de KPV tot de nok toe gevuld en in een ruim 2,5 uur durend betoog zette Maurice de visie en de ideeën van het NPO bestuur uiteen die moeten gaan leiden tot een duivensport waaraan huidige en toekomstige generaties nog veel plezier kunnen beleven.

Onderwerpen als de toekomstige organisatiestructuur, wedvluchtbegeleiding ,IWB , WOWD, het nationale vlucht programma ,en vele andere passeerden vlot de revue.

Maar ook de bedreigingen werden benoemd zoals daar zijn de verliezen met de jonge duiven, de roofvogel problematiek, de problemen met het behouden en verkrijgen van lossingsplaatsen, en het gebrek aan saamhorigheid en individualisering in het 'duivenwereldje ,dit terwijl de diverse belangenorganisaties en instanties de wedstrijdsport met duiven argwanend en nauwlettend in de gaten houden.

Met een enorme gedrevenheid, positieve uitstraling en continu hameren op het zoeken van de dialoog weet hij de aanwezigen herkenbaar te raken.

De ruim 100 bezoekers kregen alle gelegenheid de diverse vragen op Maurice af te vuren die hij vervolgens op heldere en vakkundige wijze wist te beantwoorden.

Bijzonder was te mogen aanhoren dat hij inhoudelijk goed op de hoogte is van de zaken die zich afspelen in “ons” duivenwereldje en hoe hij fabels en feiten vakkundig weet te scheiden. Zelden iemand gezien of gehoord, als het de postduiven sport aangaat, die zo gedreven en duidelijk een visie met onderbouwing weet over te brengen.

Hoewel voorafgaande aan deze avond de persoon Maurice van der Kruk voor mij alleen bekend stond als zijnde de voorzitter van de NPO, en enig scepticisme mij niet vreemd

was heeft hij mij in 3 uur tijd weten te overtuigen van zijn visie, kennis en enorme gedrevenheid .Verfrissend was ook te mogen ervaren dat er toch nog mensen in en rondom de duivensport zijn die vooral mogelijkheden zien in plaats van bedreigingen en naar de toekomst kijken in plaats van naar het verleden en ideeën hebben om met moderne technieken de duivensport te verrijken.

De nationale duivensport mag zeer dankbaar zijn dat een man met zijn kwaliteiten, natuurlijk gezamenlijk met zijn mede bestuurders, de uitdaging is aangegaan om de kar te trekken en te trachten de nationale duivensport uit het slob te trekken.

Gezien de vele positieve reacties tijdens en na afloop van de informatieavond was het voor de vele aanwezigen een zeer positieve ervaring de visie uit de eerste hand te mogen aanhoren en was er veel herkenning en erkenning.

Het is duidelijk dat Maurice vele postduivenhouders heeft weten enthousiasmeren voor de visie en kijk op de moderne duivensport van het huidige bestuur.

Al zal niet ieder voorstel of verandering in een ieders persoonlijk belang zijn of mogelijk zelfs voor verbetering vatbaar zijn, en zal er veel van ons aanpassingsvermogen worden gevraagd, deze visie en inzet verdient ons aller steun, en roep de diverse betrokken partijen op de dialoog aan te gaan en de nieuwe visie te omarmen, ik ben er van overtuigd dat met een ieders steun er voor onze sport nog veel moois in het verschiet ligt. Velen ,incl. Maurice, keerden na nog lange tijd nog te hebben “ gebuurt ” ,dan ook in de late uurtjes met een positieve boost huiswaarts.

Op naar een duivensport die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan treden.

Maurice bedankt!

Dick Lissenburg KPV Kaatsheuvel


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven