Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Ontspannen informele vergadering tussen KBDB en NPO

Geplaatst op 19/03/2017, Auteur: PHIL


Op de laatste dag van de Olympiade had een informele vergadering plaats tussen mandatarissen van de KBDB  en afgevaardigden van de NPO met tot doel de samenwerking tussen beide organisaties te optimaliseren.

Frank Verkinderen, Kurt De Keyser en Juliaan De Winter van de KBDB (BE) en Maurice Van Der Kruk, Wim Vos en Geurt Doppenberg van de NPO  (NL) bespraken enkele topics. 

verkinderen-frank-2017.jpg | Pitts
van-der-kruck-maurice.jpg | Pitts

Frank Verkinderen en Maurice Van Der Kruk

 

Het gesprek ging in hoofdzaak over de lossingsplaatsen 2017 en de lossing van de leervluchten van de NPO in België.

De opleervluchten georganiseerd door Nederlandse afdelingen vormen een probleem voor de Belgische liefhebbers die door deze lossingen soms grote verliezen kennen. Volgens Frank Verkinderen zouden lossingen van Nederlandse leervluchten in  België enkel mogen plaatsvinden op dinsdag, woensdag, donderdag en tijdens het weekend. Maurice Van Der Kruk is het ermee eens de lossingen van deze vluchten te beperken tot de dinsdag en de woensdag.

Een bijkomend probleem zijn de wilde lossingen te Giesbeek waar Belgische vervoerders verantwoordelijk voor zijn. Zij vervoeren tevens duiven van de Nederlandse inkorvinglokalen samen met Belgische duiven op dezelfde vrachtwagen naar de lossingsplaats.

De KBDB zal de vervoerders erop wijzen dat de lossingsvergunningen die afgeleverd worden enkel gelden voor het laden en lossen van Belgische duiven in België en zal in de tekst van de lossingvergunningen opnemen dat het verboden is Nederlandse duiven op te halen.

De NPO zal de vliegprogramma’s van de Nederlandse afdelingen, waar ook de opleervluchten op vermeld staan, uitwisselen met de KBDB zodat die deze op haar beurt kan communiceren naar de Belgische liefhebbers toe.  Ook zouden verenigingen of groepen van verenigingen hun opleervluchten enkel nog kunnen lossen als die aangevraagd worden en als vooraf kan gepubliceerd worden wanneer en waar gelost zal worden.

Ook individuele liefhebbers moeten erop gewezen worden dat het opleren beperkt moet blijven tot de voormiddag en dat ze liefst zoveel mogelijk gebieden waar de Belgische liefhebbers wonen dienen te vermijden.

De manier van aankondigen zal binnenkort tussen beide partijen besproken worden, maar het is nu reeds duidelijk dat dit een grote stap in de goede richting zal zijn, zeker voor de bescherming van de Belgische kolonies die zo zouden gevrijwaard kunnen worden van grote verliezen.

Voor het bespreken van de lossingsplaatsen 2017 gebruikten de aanwezigen een lijst met de officiële lossingsplaatsen 2017 op Waals grondgebied en een lijst met de officiële lossingsplaatsen 2016 voor buitenlandse lossingen.

Volgens Frank Verkinderen zouden de Nederlandse vervoerders niet altijd contact opnemen met de verantwoordelijke voor de lossingsplaats alvorens te lossen op een Belgische lossingsplaats. Nochtans zijn zij verplicht dit te doen. Hij beklemtoont dat bij niet-naleving van deze verplichting er een verbod zal komen op het lossen van duiven voor buitenlandse afdelingen/groeperingen in België. Maurice Van Der Kruk meldt dat hij vaak hoort dat de Belgische verantwoordelijke niet bereikbaar is. Juliaan De Winter stelt voor om zowel de naam als het telefoonnummer van de verantwoordelijke voor de lossingsplaats te vermelden op de lossingsvergunning. Daarop stelt Geurt Doppenberg voor om de lossingen van de Nederlandse afdelingen, datum en lossingsuur, te publiceren op de website van de KBDB en Teletekst. Hoe e.e.a. praktisch in zijn werk moet gaan zal onderzocht worden.

Voor het opleren van de jonge duiven vraagt Maurice Van Der Kruk een lossingsplaats tussen Asse-Zellik en Quiévrain omdat die stap voor de jonge duiven te groot is. Hij stelt Nijvel voor om zo het verlies van jonge duiven in te dijken.

Omdat Nederland op twee vluchtlijnen lost (België heeft er drie) vraagt de NPO een lossingsplaats in de buurt van Mons (bv bij de renbaan).

Voor de lossingsplaatsen in Oost-Vlaanderen werd besproken dat te St. Niklaas de parking van het Waasland Shopping Center problemen oplevert vanaf 10 uur (klanten komen dan parkeren) en voor Oudenaarde vraagt de NPO om gebruik te mogen maken van een ruime lossingsplaats nabij de brandweerkazerne ipv Parking Donk. Flanders Expo in Gent wordt aangevraagd als bijkomende lossingsplaats.

 

Doppenberg is voorstander voor het opstellen van een database die de lossingsplaatsen in Frankrijk weergeeft  met vermelding van adres, coördinaten, maximum aantal voertuigen en een quotering van de lossingsplaats.

Hij gaf reeds een voorbeeld :

-          L’Aigle: industrievlakte in opbouw – straatverlichting

-          Le Mans: goede lossingsplaats

-          Salbris: nog in overleg met Frankrijk

-          Saumur: heel goede lossingsplaats

 

Maurice Van der Kruk gaf toelichting bij het automatiseren van de losgegevens door de NPO. Zij testen momenteel een besturingssysteem dat de gegevens bevat waar en wanneer er gelost wordt, dit om zoveel mogelijk kruislossingen te vermijden. Hij wenste dit ook met de KBDB verder te bespreken hoe beiden hier voordeel van zouden kunnen hebben.

 

Een heikel punt zoals “het sluiten van de grenzen” werd niet uit de weg gegaan. Zowel de KBDB als de NPO zijn voorstander voor het sluiten van de grenzen. Frank Verkinderen gaf de aanwezigen een kopie van het advies van Mtr. Vercammen, raadsman van de KBDB, waarin hij duidelijk stelt dat de duivensport net zoals elke andere sport, een  eigen karakter heeft. Dit eigen karakter kan een reden zijn om een uitzondering op het principe van vrij verkeer van diensten toe te staan.  Hierover bestaat reeds rechtspraak en meer in het bijzonder dat het Europees recht inzake het vrije verkeer van personen en diensten zich niet verzet tegen een regeling of praktijk die wordt gerechtvaardigd door niet-economische overwegingen die verband houden met het specifieke karakter in het kader van bepaalde wedstrijden.

Meer specifiek voor de duivensport dan, zouden qua omtrekken, internationale wedvluchten en dopingcontroles, ernstige problemen kunnen ontstaan.

Maurice Van Der Kruk gaat akkoord om via de NPO eveneens advies in te winnen en de resultaten in een volgende meeting verder te bespreken.

 

Zowel de mandatarissen van de KBDB als de vertegenwoordigers van de NPO vonden dit een goed gesprek dat zeker binnen niet al te lange tijd moet vervolgd worden, temeer daar beide partijen ervan overtuigd zijn dat een goede samenwerking alleen maar positief kan zijn voor de duivensport.

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven