Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Ophokplicht in heel België en Nederland

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Voor heel Nederland en België is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het is een voorzorgsmaatregel omdat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is gevonden.

Ook in Nederland zijn ongeveer tien dode wilde watervogels ontdekt, in de buurt van Monnickendam. Het waren futen en kuifeenden. Bij deze dieren is vogelgriep vastgesteld, vermoed wordt dat het gaat om de H5N8-variant. De dieren worden nog verder onderzocht.

In 2005 werd in Nederland, België en een aantal andere Europese landen ook een ophokplicht ingevoerd als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van vogelgriep.

 

Persbericht FAVV

Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee (10/11/2016)

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus legt de ophokplicht op voor alle professionele pluimveehouders in heel België. Aanleiding is het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door wilde vogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden.

De voorbije weken zijn er in Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië en nu ook in Nederland tientallen dode wilde watervogels gevonden, besmet met het H5N8 virus. Het virus wordt door trekvogels, die tijdens de zomermaanden in Siberië verblijven, meegebracht tijdens hun tocht naar het zuiden om te overwinteren.
Dit virus is heel besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk op pluimvee overgezet worden.

Omdat de trekroutes ook over België lopen, heeft Minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, beslist om vanaf 10 november 2016:

  • het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd - in heel België te verplichten.
  • het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten - moet binnen gebeuren en er mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

Minister Borsus raadt ook ten stelligste de hobbyhouders aan om hun dieren, waar mogelijk, af te schermen van wilde vogels.

Bij het ophokken / afschermen van pluimvee, worden de dieren op stal gehouden of wordt hun beloop zo afgeschermd met netten dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land.

Om de introductie in onze pluimveestapel te voorkomen, herinnert Minister Borsus er alle pluimveehouders – professionelen en hobbyhouders – aan dat de reeds bestaande bioveiligheidsmaatregelen correct moeten toegepast worden:

  • verzamelingen en markten kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden;
  • verder mogen voertuigen, personen of materiaal (korven, kooien, kledij, schoeisel, …) niet bij pluimvee komen indien ze tijdens de 4 voorafgaande dagen in een risicogebied (dit is een gebied waar vogelgriep is vastgesteld en beperkende maatregelen van kracht zijn) in contact zijn geweest met pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee wordt gehouden.
  • ontsmetting van de voertuigen na elk vervoer van pluimvee, andere vogels en eieren en een bijkomende ontsmetting onder toezicht bij terugkeer uit een risicogebied.

Minister Borsus : "Het betreft hier voorzorgsmaatregelen aanbevolen door het FAVV dat de situatie op de voet volgt. Deze maatregelen worden ondersteund door de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ik herinner eraan dat nog geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld op ons grondgebied. Ik wil ook de consument geruststellen: er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden."


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven