Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Ophokplicht niet van toepassing voor reisduiven

Geplaatst op 19/11/2021, Auteur: Persbericht / Davy

386602-384428-kbdb-logo1-croppedxs1-croppedxs1.jpg | Pitts

18-11-21 Mededeling KBDB betreffende de VOGELGRIEP

Wij informeren u dat de maatregelen van het FAVV betreffende de ophokplicht niet van toepassing zijn op de reisduiven.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

Enkele verduidelijkingen:

Er kan nu al met het afschermen van de dieren gestart worden. Er hoeft m.a.w. niet gewacht te worden tot maandag.
Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Bij loopvogels is dit omdat het afschermen vanuit praktisch oogpunt moeilijker realiseerbaar is en steeds snel problemen op het gebied van dierenwelzijn veroorzaakt.
Andere vogels dan pluimvee worden als minder gevoelig beschouwd en zitten veelal reeds afgeschermd in volières.
Sportduiven en roofvogels tenslotte, kennen wel buitenactiviteiten, maar die zijn voor duiven beperkt rond de til en bij roofvogels specifiek gericht op welbepaalde activiteiten. Beide worden die op dit ogenblik als weinig risicovol beschouwd.

Het uitladen van slachtpluimvee dient vanaf 15 november te gebeuren volgens de instructies in bijlage. Het gaat om dezelfde regels die tijdens het voorgaande vogelgriepseizoen hun nut bewezen hebben. Deze voorschriften moeten helpen het uitladen zo te organiseren zo gebeurt dat er geen virus in de stal wordt gebracht. Ik reken erop dat iedereen ze in het belang van de sector strikt en weldoordacht toepast.

https://www.pitts.be/nl-BE/artikels-72/periode-van-verhoogd-risico-voor-vogelgriep-25556/

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven