Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Oude KBDB-krokodillen willen opnieuw verkiesbaar zijn

Geplaatst op 20/12/2016, Auteur:


Net zoals in de politiek beginnen de mandatarissen zich ook nu al te roeren. Vooral de mandatarissen die volgend jaar de leeftijd van 69 jaar bereiken laten zich niet onbetuigd. Artikel 26 paragraaf 12 van de nationale bond zegt duidelijk dat de leden die de leeftijd van 69 jaar in het jaar van de verkiezingen (2017 dus) hebben bereikt, niet herkiesbaar zijn. Dat geldt onder meer voor de Waalse mandataris Jean Delstanche, voor Mark De Backer, voorzitter Oost-Vlaanderen en voor Pierre De Rijst, de vorige nationale voorzitter, die dan 71 jaar zal zijn. Op de volgende algemene vergadering van 26 oktober willen deze ‘oude krokodillen’ die leeftijdsgrens opnieuw bespreken. De Rijst heeft al laten uitschijnen dat, mocht hij zich niet meer verkiesbaar kunnen stellen omwille van zijn leeftijd, zijn dochter dan zijn plaats zal innemen.
Op de vorige algemene vergadering van de KBDB (24/2/2016) werd het voorstel om de leeftijdsgrens op te trekken al gelanceerd. Dat voorstel was gebaseerd op het feit dat de gemiddelde leeftijd van de liefhebbers op 72 jaar ligt. Maar het voorstel kreeg geen eensgezindheid en daarom zal het meer dan waarschijnlijk opnieuw op tafel komen bij de algemene vergadering van 26 oktober.
In de wandelgangen is vernomen dat de verkiezingen begroot zijn op 50.000 euro. Iedere liefhebber ontvangt immers een brief met de kandidaturen en een lege omslag met postzegel. Twee postzegels per liefhebber, de rekening is snel gemaakt. Om dat te bekostigen zou de prijs van de ring met 5 eurocent worden verhoogd. 

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven