Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Paramyxo bij een duif in kinderboerderij in Mechelen + Reactie

Geplaatst op 20/05/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


Bij een kinderboerderij in het Tivolipark in Mechelen is bij een duif de pseudovogelpest vastgesteld. De pluimveehouders die zich in een straal van 500 meter rond de kinderboerderij bevinden, zullen tot 10 juni enkele voorzorgsmaatregelen moeten treffen.

Volgens het FAVV werd in de kinderboerderij paramyxovirose vastgesteld. Paramyxovorise is de mildere vorm van de ziekte van Newcastle, die ook bekend staat als de pseudovogelpest.

Als gevolg van de ontdekking worden de komende drie weken een aantal voorzorgsmaatregelen opgelegd aan zowel de professionele als particuliere pluimveehouders die zich in een straal van 500 meter rond de haard bevinden. Zo wordt elk vervoer van pluimvee, duiven en broedeieren in het gebied verboden en geldt er ook een verzamelverbod voor die dieren. De duiven in die zone moeten bovendien onder een net worden opgesloten.

Aangifte bij gemeente
Ook moet iedere houder van duiven en pluimvee binnen de 48 uur aangifte doen bij de gemeente. De professionele pluimveebedrijven moeten al het pluimvee van hun bedrijf laten onderzoeken door een dierenarts en moeten een bewijs van vaccinatie voorleggen aan het FAVV. Hobbyhouders moeten dan weer binnen de 48 uur duiven en pluimvee laten inenten tegen de ziekte van Newcastle.

De duiven van de getroffen kinderboerderij zullen zestig dagen lang hun duiventil niet mogen verlaten. De kinderboerderij kan wel op een normale manier blijven werken.

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Voor de mens is er geen gevaar. Het eten van eieren of gevogelte houdt dus geen risico in voor de volksgezondheid.

Reactie

duivenliefhebber Yves De Wit uit Mechelen mocht volgend schrijven ontvangen:

 

maatregelen in beschermingsgebied paramyxo

 

Hieronder de maatregelen die moeten getroffen worden.

 

Voor u betekent dit concreet:

-          Binnen 48 u aangifte doen bij de gemeente van het aantal gehouden duiven.

-          Binnen de 48u de duiven tegen Newcastle laten vaccineren, indien geen attest van vaccinatie uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden kan voorgelegd worden.

-          Vervoersverbod.

-          Duiven moeten opgesloten blijven.

-          Geen toegang tot de duiventil tenzij voor verzorging en met respecteren van hygiëneregels.

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven